nw-foto-vam-bigAdres:

Haarbrug 10-B, 3751 LM Bunschoten–Spakenburg, telefoon: 010-7449731.

Beheerder en sleutelhouders:

eigenaar: Klaas Goossensen (PD0ZX)
algemeen-beheerder/VRZA/website: Raphaël Verwer (PD0RAF)
docent F-cursus: Jan v. Essen (PH7S)
docent CW: Koos Sportel (PA3BJV)
beheerders VAM: Adriaan van den Brink (PA1LIO) / Jan Spierenburg (PD0AUQ) / Jaap (PD5ISW).

Wanneer is Radio Club Bunschoten geopend?

Maandag van 20.00 tot 22.00 uur is de VAM-avond. Op deze avond zijn alle luister- en zendamateurs welkom. Ook als ze geen lid zijn van de VERON (toegang 1 Euro).

De afdeling VRZA Eemland houd eens per maand op een dinsdagavond een bijeenkomst.

Iedere 4e dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur heeft de DARES-groep van de regio Utrecht een bijeenkomst voor haar deelnemers.

Op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur wordt er een CW-cursus gehouden. Na het volgen van de cursus zal een examen worden afgenomen en na goed gevolg een certificaat worden verstrekt. De cursus is niet alleen voldoende om het ON-examen met goed gevolg af te leggen, maar ook om CW in praktijk te kunnen gebruiken.

Aan contesten kan vanaf Radio Club Bunschoten worden deelgenomen. Het reserveren kan hier.

Enige huishoudelijke regels:

Zelf meegenomen drank, etenswaren, hout voor de kachel of anderszins, zal worden gezien als schenking aan de radio club en levert geen korting op de entree of genuttigde consumpties op.
Er is een barachtige constructie vervaardigd waarachter uitsluitend de beheerder(s) toegang hebben. Bij een ieder die geen beheerder is en zich achter de bar begeeft, zal een rondje in rekening worden gebracht.
De verkoop van goederen dient men buiten de deur te laten. Goederen die men alsnog meeneemt en waar redelijkerwijs een geldelijke vergoeding voor staat, zal bij verkoop geheel ten goede komen aan Radio Club Bunschoten.
Meegenomen goederen waar e.v.t. een andere amateur ” wat aan zou kunnen hebben” zijn welkom, maar dient bij het uitblijven van een eigendomswisseling dezelfde avond weer mee terug genomen te worden. Het weggooien van afval kost geld, waardoor weggooien bij Radio Club Bunschoten geen optie is.
    De Twitter-site van Radio Club Bunschoten
    De YouTube-site van Radio Club Bunschoten
    Homepage van Radio Club Bunschoten