nw-foto-vam-bigHet clubstation PI4AMF bevindt zich in Bunschoten. Vanuit het clubstation wordt regelmatig meegedaan aan radiowedstrijden (contesten). Ook tijdens de Nederlandse contest, de PACC, is de crew van PI4AMF actief.

Binnen het clubstation zijn wij altijd op zoek naar gemotiveerde amateurs die mee willen doen. Daarbij maakt het niet uit of je een ervaren contester bent of niet. De meer ervaren leden van de crew van PI4AMF zijn altijd bereid om ‘nieuw talent’ op te leiden en ze de ‘kneepjes van het vak’ te leren.

Adres:
Haarbrug 10-B, 3751 LM Bunschoten–Spakenburg, tel: 010-7449731.

Beheerder en sleutelhouders:
eigenaar: Klaas Goossensen (PD0ZX)
DARES, SIGCO: Raphaël Verwer (PD0RAF)
beheerder: Jan v. Essen (PH7S)

    De Twitter-site van PI4AMF
    De Twitter-site van Radio Club Bunschoten
    De YouTube-site van Radio Club Bunschoten
    Homepage van Radio Club Bunschoten

Hier vind je meer informatie over de contesten waaraan we met ons clubstation deelnemen.

Wanneer is het clubstation geopend?

Maandag van 20.00 tot 22.00 uur is de VAM-avond. Op deze avond zijn alle luister- en zendamateurs welkom. Ook als ze geen lid zijn van de VERON (toegang 1 Euro).

Iedere 4e dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur heeft de DARES-groep van de regio Utrecht een bijeenkomst voor haar deelnemers.

Op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur is er een N-/F-cursus radio-zendamateur.

Op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur wordt er een CW-cursus gehouden. Na het volgen van de cursus zal een examen worden afgenomen en na goed gevolg een certificaat worden verstrekt. De cursus is niet alleen voldoende om het ON-examen met goed gevolg af te leggen, maar ook om CW in praktijk te kunnen gebruiken.

Aan contesten kan vanaf het clubstation worden deelgenomen. Het reserveren van ons clubstation kan via het contactformulier.

Clubstation reserveren:

Als je het clubstation wil reserveren kijk je eerst op onze agenda of er al een activiteit staat gepland. Is dat niet het geval dan kan je een verzoek doen bij bovengenoemde beheerders/sleutelhouders. Voor het gebruik van het clubstation en haar faciliteiten zijn tenminste gebruikskosten verschuldigd.

Enige huishoudelijke regels:

Zelf meegenomen drank, etenswaren, hout voor de kachel of anderszins, zal worden gezien als schenking aan het clubstation en levert geen korting op de entree of genuttigde consumpties op.
Er is een barachtige constructie vervaardigd waarachter uitsluitend de beheerder(s) toegang hebben. Bij een ieder die geen beheerder is en zich achter de bar begeeft, zal een rondje in rekening worden gebracht.
De verkoop van goederen dient men buiten de deur te laten. Goederen die men alsnog meeneemt en waar redelijkerwijs een geldelijke vergoeding voor staat, zal bij verkoop geheel ten goede komen aan het clubstation.
Meegenomen goederen waar e.v.t. een andere amateur ” wat aan zou kunnen hebben” zijn welkom, maar dient bij het uitblijven van een eigendomswisseling dezelfde avond weer mee terug genomen te worden. Het weggooien van afval kost geld, waardoor weggooien op het clubstation geen optie is.

PI4AMF: LOTW approved

Jaarlijks worden er vanaf het clubstation PI4AMF vele duizenden verbindingen gemaakt. Denk daarbij vooral ook aan de contesten waaraan PI4AMF actief deelneemt. Vanuit kostenoogpunt beperken we ons tot het terugsturen van QSL’s aan de stations die verzoeken om een QSL. Daarnaast werden alle QSO’s via eQSL bevestigd.

Sinds 15 april 2013 heeft PI4AMF ook een account van “Logbook of the World (LotW)”. Deze QSL-service van de ARRL maakt het mogelijk om nog meer amateurs elektronisch een contact te bevestigen.

Alle nieuwe verbindingen vanaf het clubstation zullen voortaan dus ook in LotW worden bevestigd.

QSL/info PI4AMF

c/o Clubstation of VERON section Amersfoort (PI4AMF)
p.a. Maarten Bos (PA3EYC)
Nekkeveld 4a
3861 ME Nijkerk
The Netherlands
pa3eyc (AAN) live.nl
Due to the large amount of QSO’s we make, we only send a paper QSL if you request for it. Our QSO’s are uploaded by eQSL 100%.

If you want/need to QSL direct, please send your QSL with a SAE + IRC/€/2USD to our QSL mgr.