Gezocht: bestuurslid

Over een paar maanden houdt de afdeling Amersfoort haar huishoudelijke vergadering. Tijdens deze vergadering staat de (her-)verkiezing van bestuursleden op de agenda. Niet alle huidige bestuursleden stellen zich herkiesbaar en daarom is de afdeling Amersfoort op zoek één of meerdere afdelingsleden die het bestuur willen komen versterken.

Interesse in een bestuursfunctie? Neem dan contact op met Frans (PC2F), voorzitter van A03.