Bepaal mede de koers van de VERON

In onze vereniging bepalen de leden de koers. Ieder lid kan daar invloed op uitoefenen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de VERON afdelingen bij elkaar om daar besluiten te nemen over ingediende voorstellen. De VR wordt in april gehouden. Voorstellen op de VR worden […]

Ronde van Amersfoort op PI3AMF

Update 13 december: In deze goed gevulde 40e Ronde van Amersfoort de aankondiging voor de uitzending van volgende week en de uitleg van de puzzel van de vorige week. Zelf ook eens proberen zonder te bouwen kan op deze website. Eddy – PA0RSM had een interessante mededeling over het volgen van meteoren op de radio. […]

Nieuwsflits – december 2020

Beste amateur, In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 210 met daarin een artikeltje van de voorzitter en de mededeling dat de Kerstbijeenkomst in december vanwege het coronavirus niet doorgaat. Verder kunt u in de Nieuwsflits een verslag lezen van de digitale Huishoudelijke Vergadering van november en overig verenigingsnieuws. 82ste VERON Verenigingsraad […]

PI4AMF wint glansrijk SSB Velddag 2020

In het Electron van december is de uitslag van de SSB Velddag 2020 gepubliceerd. “De crew van PI4AMF wist qua score glansrijk bovenaan de lijst te komen,” schrijft de redacteur jubelend. En ja, met 1.147 QSO’s en 378.375 punten heeft de schrijver daarin helemaal gelijk. Dat hebben Maarten (PA3EYC), Peter (PC3M), Tijmen (PA3GRM) en Gert […]

Verslag online Huishoudelijke Vergadering van 27 november

Op vrijdag 27 november jl. hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Vanwege Corona dit keer niet fysiek in ontmoetingscentrum De Herberg, maar digitaal via Zoom. Bijna 20 afdelingsleden hadden zich aangemeld voor de eerste online A03-bijeenkomst. Na een korte uitleg over de regels opende de voorzitter de vergadering. Vanwege het feit dat er […]