Verslag laatste bijeenkomst CW-cursus 23-24

Donderdag de 13e juni jl. was dan weer de laatste bijeenkomst van het CW-cursusjaar 23-24, van Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW).

In stijl werd het seizoen afgesloten in onderling QSO met een drankje en een hapje. Koos nam even het woord om een evaluatie te geven van de prestaties. De beginnende groep heeft goede vooruitgang geboekt. Helaas is er wel weer te weinig zelf geoefend. Vroeger deed je de cursus en was je binnen een jaar, evt. anderhalf jaar, wel klaar om het examen te doen voor de A machtiging. Nu, met het drukke leven en er geen ‘druk meer op de ketel staat voor toegang tot de gelijkstroombanden’, doet men er gemiddeld veel langer over. Maar, er blijven toch gelukkig elke keer weer andere OM’s zijn die deze vorm van communicatie willen leren EN gebruiken. Koos voorspelde dat de beginners volgend jaar wel ‘Diest-rijp’ zullen zijn.

Over de gevorderden was Koos ietsje minder tevreden. Zij gaven elkaar les, omdat het dynamische duo de beginners bezighield. Dit illustere gezelschap had zichzelf tot doel gesteld het meer uit het hoofd nemen van een morseverbinding, zeg maar meer converseren in de morse-taal. Bij deze groep zie je duidelijk interesse verschillen. De contesters zijn bedreven in de snelle en korte klap. Een call op telexsnelheid en dan het volgnummer. Wordt het langer, dan komen de problemen, leestekens helemaal. Dan is er nog, helaas, de groep waarbij het gewoon ‘niet blijft plakken’, veelal door medische oorzaak. En dan natuurlijk de mannen waar het wel bij lukt.

De week voor deze laatste avond vond dan ook de traditionele ‘peiling van bekwaamheid’ plaats, zeg maar Het Examen. Zowel de beginners als gevorderden kregen dezelfde tekst, echter met een andere snelheid en woord spaties. De teksten werden ook steeds korter. Van een tweetal regels tot bijna een kreet. Eerst op 18WPM en daarna, hetzelfde op de Diest methode. Kortom, er is nog veel te oefenen en te leren.

De snelle mannuh moesten dan de essentie van de tekst vertellen, zonder te schrijven, waar gaat het over, wanneer, hoe laat, waar, enz. De beginners mochten kijken wat er herkend werd. Op de Diest-methode moesten de beginners schrijven en de snelle mochten dan schrijven of luisteren en onthouden. Wel zie je dat die OM’s die QSO’s maken bedrevener zijn dan de amateur die bijna alleen maar luistert.

Maar, deze laatste en afsluitende avond vond plaats in een gezellige en ontspannen sfeer. Natuurlijk volgde na Koos z’n evaluatie een praatje van één van ons; incasu Marga, xyl van Rick (PA5NN). Zij bedankte zowel Koos als Hilde voor hun tomeloze inzet en vooral geduld. De bloemen werden overhandigd en voor ‘den ouden man’ een fles met een mooi biertje, die hopelijk op de camping van Friedrichshafen geproefd gaat worden. Beiden kregen ook nog een kadobon van creatieve aard. Dan was er nog een persoonlijk kado voor Koos, buiten de CW-cursisten om. Een replica van een schilderijtje waar hij een speciale band mee had opgebouwd. Want Koos, zo veelzijdig als hij is, is nu zelf op tekencursus, bij Marga.

Om tien uur was het dan wel welletjes en vertrokken de meeste, inmiddels oud-cursisten. Een beperkt gezelschap bleef achter om op te ruimen en na te tafelen. Namens alle cursisten wil ik Koos en Hilde weer hartelijk danken voor hun inzet om ons verder te helpen in de vaardigheden en het bedrijven van deze schone en fascinerende manier van communiceren.

Volgend jaar is er de 45ste editie van de CW-cursus door Koos en Hilde. Voor hen die mee willen doen: mail maar even naar Koos.

73ES T U ALL = HP TO MNT AGN = GD DX, DE PA5NN