Nieuwsflits

De afdeling Amersfoort houdt haar leden op de hoogte van de activiteiten via een periodiek bulletin: de Nieuwsflits. In dit informatieve bulletin vind je de laatste informatie over komende activiteiten, verslagen, het wel-en-wee binnen de vereniging en andere radio-gerelateerd nieuws. De Nieuwsflits wordt ongeveer één week voor de reguliere bijeenkomsten per e-mail verzonden.

Nieuwsflits – mei 2024

Beste amateur,

Van de bestuurstafel:

Tijdens de Huishoudelijke Vergadering van de afdeling is besloten dat de Nieuwsflits niet meer via de mail verzonden wordt en nu als pdf-file op de site wordt geplaatst en daar te downloaden is.

Nieuwsflits:

In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 245 met daarin een verslag van de afdelingsbijeenkomst van april en overig verenigingsnieuws.

Bijeenkomst:
Vrijdag 17 mei is er een lezing van Ton (PF1S) met als titel ‘Ham meets military: oefening 14 december 2023’.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de bijeenkomst is om 20:00 uur, inloop kan vanaf 19:30.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen in de ronde, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

button Nieuwsflits (.pdf) button Nieuwsflits (.txt)

 


PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS.