Besturen landelijke verenigingen reageren op oproep DKARS

Eind juni verscheen de nieuwste uitgave van het DKARS magazine. In het blad is ook de brief te lezen die het bestuur van DKARS per mail heeft verzonden aan de afdelingsbesturen van de VRZA en VERON. In de brief roept DKARS op om de bestaande verenigingen van radio-amateurs op te heffen en -samen met DKARS- één nieuwe vereniging te vormen. De nieuwe vereniging zou een “grote, moderne en goed functionerende organisatie” moeten worden om de belangen van zendamateurs te behartigen.  Volgens een -volgens eigen zeggen representatief- onderzoek, zouden de Nederlandse radiozendamateurs groot voorstander zijn van een ‘fusie’ van amateurradio-verenigingen.

De (hoofd-)besturen van VRZA en VERON hebben op de ‘open brief’ van het bestuur van DKARS gereageerd. De VRZA geeft aan: “De leden vergadering van de VRZA gehouden in oktober 2014 heeft haar bestuur kenbaar gemaakt dat een fusie met de VERON zeer ongewenst is, echter een goede samenwerking tussen besturen en afdelingen, zoals deze reeds plaatsvindt, zeer gewenst is. Het bestuur van de VRZA heeft sindsdien vanuit haar leden op geen enkele wijze signalen ontvangen waaruit zou blijken dat dit standpunt gewijzigd zou zijn of herzien zou moeten worden.” De woordvoerder van de VRZA bevestigt dat de samenwerking tussen de VERON en VRZA uitstekend verloopt.

Het hoofdbestuur van de VERON geeft bij monde van voorzitter Remy Denker aan: “De leden van de VERON hebben reeds eerder het hoofdbestuur de opdracht gegeven om een samengaan met de VRZA te onderzoeken. Zowel de VRZA als de VERON zijn democratische verenigingen met een bestuursorgaan waar haar leden sturing aan kunnen geven. Bij de VRZA wordt dit gedaan via de algemene ledenvergadering en binnen de VERON middels de verenigingsraad. Tijdens de verkennende gesprekken tussen de besturen van de VRZA en de VERON is unaniem door de leden van de VRZA aangegeven dat zij haar eigen identiteit willen behouden, en daar kunnen wij als VERON alleen maar respect voor hebben”.

Hoe DKARS haar beoogde “grote, moderne, landelijke en goed functionerende organisatie” ziet, wordt in de brief niet aangegeven. Wel is duidelijk dat er in zo’n organisatie geen plek is voor de bestuursleden van de bestaande verenigingen, zij mogen aldus DKARS geen deeluitmaken van een nieuw te vormen bestuur en in de nieuwe organisatie zou tevens een maximale zittingstermijn van vier jaar moeten worden gehanteerd. Of deze regels ook gelden voor de bestuursleden van DKARS zelf is onbekend.

De VRZA en VERON hebben samen ongeveer 7.500 leden en vertegenwoordigen daarmee een ruime meerderheid van de in Nederland geregistreerde radio-zendamateurs.