Fun tijdens Lighthouse en Lightship-weekend

Onze afdelingsleden Maurice (PA3HTT) en Ray (PE1GUR) zijn tijdens het Lighthouse en Lightship weekend actief met de roepletters PA6FUN.

Net als voorgaande jaren hebben de broers weer een unieke locatie gevonden om te activeren: de Zuidertoren, de zuidelijke vuurtoren op Schiermonnikoog. Locator JO23BL, IOTA EU-038, WLOTA NL-2175, ILLW-0028 en ARLHS NET-022.

Schiermonnikoog kent twee vuurtorens: de Noordertoren en de Zuidertoren. De Zuidertoren werd in 1854 gebouwd. Omdat men vroeger niet beschikte over lichtkarakters plaatste men soms twee torens of vuren, zodat de zeeman wist waar hij was. Bovendien konden twee vuren of torens een lijn vormen, zodat schepen langs gevaarlijke ondiepten geleid konden worden. In 1910 kreeg de buitentoren, de huidige vuurtoren, een draailicht. Vanaf dan kon men de kust ook herkennen met één licht en was het licht van deze toren overbodig geworden. De toren bleef echter wel staan en kreeg in 1950 de functie van watertoren. Deze functie heeft de toren tot 1992 gehad. In 1998 verwierf KPN de toren voor het symbolische bedrag van 1 gulden. KPN gebruikt de Zuidertoren sindsdien als antennetoren.

Ray geeft aan dat ze er luxe bijzitten dit jaar: “De eigenaar van Hotel Duinzicht is zo vriendelijk dat we zijn gastvrijheid kunnen gebruiken. We kunnen de tuin gebruiken, dus we kamperen net buiten de vuurtoren en gebruik de faciliteiten van het hotel, wat willen we meer?”

Activiteit zal voornamelijk op 40 meter zijn. QSL Manager voor dit evenement: PA3HHT.