Uitverkoop op de jaarlijkse veiling in Amersfoort

Wie op zoek was naar een koopje, was op vrijdag 11 november op de goede plek tijdens de jaarlijkse verkoping van de afdeling Amersfoort. Niet alleen de opkomst was traditioneel groot, ook het aanbod was weer ruim en divers. Veilingmeester Koos (PA3BJV) moest er flink het tempo in houden om alle zaken ‘aan de man’ te brengen. Dat de ingebrachte stukken gewaardeerd werden door de aanwezigen, bleek wel uit het feit dat bijna geen artikel onverkocht bleef.

veiling-pa3bjv

foto: soms weet ook de veilingmeester niet wat hij in zijn handen krijgt.

Of dat kwam doordat de aanwezigen in de zaal  bij aanvang volgestopt werden met chocolade (het was immers Sint Maarten) en daardoor goed gestemd waren of doordat de veilingmeester soms de geringste beweging van mensen als (bindend) bod zag weet ik nog steeds niet. Wat ik wel weet is dat ik de volgende dag aan mijn XYL heb moeten uitleggen dat ik ook niet precies snap hoe het zo is gekomen dat de bagageruimte in de auto zo vol is geraakt…Wie ook wat moest uitleggen, was de amateur die per abuis de laptop van zijn XYL bij zijn te verkopen spullen had gelegd. Gelukkig is dat allemaal nog goedgekomen en werd de dag na de verkoping de laptop weer terugbezorgd bij de eigenaresse.

Met een mooie opbrengst (10% van de verkoopprijs kwam ten goede aan de afdeling) werd de avond ruim na 23.00 uur afgesloten. Een avond waarop weinig mensen met lege handen naar huis gingen!

 2016nova03verk