Gouden Speld voor Rob Kelder (PA0KEL) en Rient Bartelds (PA3GXP)

vlnr: PA0KEL, PA0AGF, PA3GXP

Op 14 december bezocht de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker (PA0AGF) de afdeling Amersfoort. Remy bracht niet alleen zijn XYL mee naar afdelingavond: hij bracht ook een grote verrassing mee voor twee van onze afdelingsleden: Rob (PA0KEL) en Rient (PA3GXP). De algemeen voorzitter spelde beide mannen het Gouden Speld van de VERON op.

De Gouden Speld is een onderscheiding die wordt uitgereikt aan een persoon die zich gedurende een lange periode voor de VERON in het algemeen of voor een VERON afdeling in het bijzonder zeer verdienstelijk heeft gemaakt.

De algemeen voorzitter wist over Rob (PA0KEL) te vertellen:
“Al meer dan 30 jaar maakt OM Kelder deel uit van de Amersfoortse Vossenjachtcommissie en is daarmee één van de drijvende krachten achter de Amersfoortse Vossenjachten.  Deze jachten zijn een begrip onder zowel Nederlandse als buitenlandse radio-amateurs die interesse hebben in het ARDF (Amateur Radio Direction Finding) aspect van onze hobby. Zonder zijn langdurige en belangloze inzet zouden de Amersfoortse Vossenjachten er niet meer zijn.

Daarnaast was OM Kelder in de periode 1980-1985 voorzitter van de Afdeling Amersfoort. Een anekdote daarbij is dat in het verslag van de Huishoudelijke Vergadering uit 1980 te lezen is dat hij deze rol met frisse tegenzin aanvaarde: “Voor de functie van voorzitter: (Echter pas na lang aandringen, en maximaal voor één jaar) Rob Kelder, PAoKEL.” Omdat in de opvolgende jaren zich geen vervanger beschikbaar stelde, bleef OM Kelder de rol van voorzitter vervullen tot 1985.

Ook vóór en na de rol als afdelingsbestuurder was OM Kelder actief voor de VERON afdeling Amersfoort: zo verzorgde hij vele jaren de printservice van de afdeling én organiseerde en begeleide hij (samen met Peter PA3EPX) zelfbouwinitiatieven in de regio Amersfoort. Met de laatstgenoemde activiteiten heeft OM Kelder bij vele amateurs de liefde voor zelfbouw bijgebracht en daarmee invulling gegeven aan het experimentele karakter van onze hobby.

Binnen de afdeling heeft OM Kelder ook vele malen deel uitgemaakt van de kascontrolecommissie en droeg ook op deze wijze zijn steentje bij aan de afdeling. Vanuit de afdeling Amersfoort is PA0KEL in de jaren 1987 en 2007 vanwege zijn bijzondere inzet voor de afdeling uitgeroepen tot afdelingsamateur van het jaar.

Na het opspelden van de onderscheiding vervolgde de algemeen voorzitter met  het benoemen van de verdiensten van Rient Bartelds:

“Ook OM Bartelds maakt gedurende vele jaren deel uit van de de Amersfoortse Vossenjachtcommissie en is daarmee één van de drijvende krachten achter de Amersfoortse Vossenjachten. Voor OM Bartelds geldt hetzelfde als hiervoor over Rob is gesteld: zonder zijn langdurige en belangeloze inzet zouden de Amersfoortse Vossenjachten er niet meer zijn. Niet onvermeld mag blijven dat de XYL van Rient in het enthousiasme van Rient is meetrokken: zij zorgt bij veel van de jachten de ontvangst en de verzorging van de deelnemers.

Naast de werkzaamheden voor de Vossenjachtcommissie heeft Rient jarenlang deel uitgemaakt van de Amersfoortse repeatercommissie van de VERON en is vanuit deze rol verantwoordelijk geweest voor de repeaters PI2AMF en PI3AMF. Dankzij zijn persoonlijke inzet -zowel in tijd als vanuit zijn eigen financiële middelen- is en wordt een groot aantal mede-amateurs in staat gesteld om over genoemde relais te kunnen communiceren. Daarmee draagt OM Bartelds tastbaar bij aan het voortbestaan van een belangrijke functie binnen de amateurdienst.

Rient is al vele jaren als adviseur op de achtergrond bij de afdelingsbesturen betrokken.  Vanuit de afdeling Amersfoort is PA3GXP in de jaren 2007 en 2010 vanwege zijn bijzondere inzet voor de afdeling uitgeroepen tot afdelingsamateur van het jaar.

Het bestuur van de afdeling Amersfoort feliciteert Rob en Rient met deze welverdiende onderscheiding.

Nieuwsflits – december 2018

Beste amateur,

In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 190 met daarin o.a. de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 14 december.  Graag nodigen wij u en uw partner deze avond uit om het jaar feestelijk met ons af te sluiten. Wij zorgen voor een hapje en een drankje en voor het nodige vermaak. De avond start om 19.30 uur.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Deze avond wordt gehouden in ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. De Watersteeg wordt in sommige navigatiesystemen aangeduid als ‘fietspad’. Het beste is dan de Sporthal Nieuwland aan de Zeldertsedreef 3, 3824 EJ Amersfoort in te voeren. Daar kunt u ook het beste parkeren. Voor bezoekers die de bus nemen: neem stadsdienst lijn X2, halte Zonnewijzer.

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Verder kunt u in de Nieuwsflits een verslag lezen van de bijeenkomst van november en overig verenigingsnieuws.

Onderwerp voor de VR 2019 van de VERON? 
In april zal de 80ste VERON Verenigingsraad (VR) worden gehouden. Tot eind januari  a.s. kunnen wij als afdeling voorstellen voor de VR indienen, dat kunnen onderwerpen van allerlei aard zijn. Voorstellen met uw onderbouwing kunnen tot 1 januari 2019 schriftelijk of per e-mail bij mij worden ingediend. Over deze voorstellen kunnen we dan tijdens de a.s. verenigingsavond van 11 januari stemmen en tijdig bij het HB indienen.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten

Gert van Loo (PA2LO),
secretaris VERON Amersfoort (a03)

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

PS – Heeft u zelf een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits of wilt u voortaan de Nieuwsflits automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Dat kan! Stuur een mail aan a03 (aan) veron.nl  en meldt u aan. Bent u al geabonneerd, maar heeft/krijgt u een nieuw e-mailadres vergeet dan niet de wijziging door te geven dan blijft u op de hoogte! Oudere nummers vindt u in ons archief.

Bepaal mede de koers van de VERON

In onze vereniging bepalen de leden de koers. Ieder lid kan daar invloed op uitoefenen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de VERON afdelingen bij elkaar om daar besluiten te nemen over ingediende voorstellen. De VR wordt in april gehouden.

Voorstellen op de VR worden ingediend door de afdelingen. Dit betekent dat eerst binnen de afdeling zelf gestemd wordt of een voorstel ingebracht wordt. Ben je lid van de afdeling Amersfoort en heb jij een voorstel dat je graag besproken wil hebben op de VR? Stuur dan vóór 31 december 2018 jouw voorstel naar de secretaris (Gert – PA2LO). Het gaat hier om voorstellen die te maken moeten hebben met het beleid van de vereniging. De ingediende voorstellen van onze afdelingsleden bespreken we binnen de afdeling Amersfoort tijdens onze bijeenkomst van januari. De voorstellen die dan worden aangenomen, werken we verder uit en dienen deze in bij de algemeen secretaris.

Heb je een voorstel maar moeite om het op papier te zetten? Mail ook dan je idee naar de secretaris. Hij helpt je dan verder met de verwoording ervan.

 

Zie ook <hier>.

‘Verse’ kandidaat-bestuursleden gezocht

Het bestuur van de afdeling Amersfoort bestaat op dit moment uit 5 leden. Bij elkaar opgeteld zijn de huidige bestuursleden al 34 jaar als bestuurslid voor de afdeling A03 actief. Slechts één van de bestuursleden is korter dan 5 jaar afdelingsbestuurslid.

Als afdelingsbestuur zijn wij van mening dat te lang in een bestuur zitten niet goed is voor een organisatie. Daarom zijn we op zoek naar ‘verse’ kandidaat-bestuursleden. Wil jij een steentje bijdragen aan de afdeling Amersfoort? Meld je dan nu aan als kandidaat-bestuurslid!

We geven kandidaten graag de gelegenheid om zich in de komende periode via onze website en de nieuwsflits voor te stellen, zodat de leden tijdens de Huishoudelijke Vergadering in maart 2019 bij de bestuursverkiezing weer echt wat te kiezen hebben.

Je aanmelding als kandidaat-bestuurslid kan je mailen aan de secretaris van de afdeling. Wil je eerst meer informatie over wat er van je verwacht wordt als bestuurslid? Neem dan contact op met Frans de Bles (PC2F), voorzitter van de afdeling Amersfoort.

November verkoping: eenmaal . . . andermaal . . .

Volle tafels. Zowel met ingebrachte spullen als met bezoekers tijdens de jaarlijkse verkoping van courante amateurmaterialen van de afdeling Amersfoort. En alhoewel zeker niet alles ‘courant’ was, wist onze veilingmeester Koos (PA3BJV) zonder al te veel moeite de meeste zaken snel aan de man te brengen.

“Het is toch belachelijk” fluisterde een amateur me in mijn oor: “Zo’n all-mode Yaesu FT-726R kostte een kapitaal rond 1985. Daar moest ik een maand voor werken. En nu gaat hij voor nog geen vier tientjes weg. Met de originele doos en alles erbij. Is-tie ook nog van een niet-roker geweest! ”

Tijden veranderen en de belangstelling voor bepaalde apparaten ook bleek tijdens het vervolg van de veiling. Want voor als nieuw zijnde professionele analoge FM-setjes voor 2m en 70cm zijn maar weinig gegadigden meer voor. Dat was een paar jaar geleden toch echt nog wel anders.

Wat niet anders was, is dat het aanbod tegen echte amateurprijzen van eigenaar wisselde. Slechts  een paar items werden niet verkocht en moesten door de inbrengers weer mee naar huis genomen worden: terug de shack in. Of zou de XYL ditmaal voet bij stuk houden en besluiten dat dit keer toch echt een rit naar de gemeentewerf noodzakelijk is?

Nieuwsflits – november 2018

Beste amateur,
In dit bericht vindt u de Nieuwsflits nummer 189 als bijlage met daarin o.a. de aankondiging van de verenigingsavond van vrijdag 9 november met een verkoping van courante radio-amateurspullen.

Let op:

  • Als u een kavel inbrengt, zorgt u er dan voor dat de veilingmeester van u een overzicht ontvangt met de beschrijving en de minimale prijs die u wilt hanteren?
  • Denkt u aan het meenemen van een gevulde portefeuille?
  • 10% van de verkoopprijs komt ten goede van de afdeling.
  • Alles (zowel verkocht, als niet verkocht) moet na afloop van de verkoping worden meegenomen door de (nieuwe) eigenaar.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van uw QSL-kaarten.

Deze avond wordt gehouden in ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. De Watersteeg wordt in sommige navigatiesystemen aangeduid als ‘fietspad’. Het beste is dan de Sporthal Nieuwland aan de Zeldertsedreef 3, 3824 EJ Amersfoort in te voeren. Daar kunt u ook het beste parkeren. Voor bezoekers die de bus nemen: neem stadsdienst lijn X2, halte Zonnewijzer.

Verder kunt u in de Nieuwsflits een verslag lezen van de bijeenkomst van oktober, de aankondiging van de 80 meter Piet Wakker vossenjacht op zondag 11 november (let op: start is dit keer vanaf parkeerplaats P2) en overig verenigingsnieuws.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Gert van Loo (PA2LO),
secretaris VERON Amersfoort (a03)

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

PS – Heeft u zelf een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits of wilt u voortaan de Nieuwsflits automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Dat kan! Stuur een mail aan a03 (aan) veron.nl  en meldt u aan. Bent u al geabonneerd, maar heeft/krijgt u een nieuw e-mailadres vergeet dan niet de wijziging door te geven dan blijft u op de hoogte! Oudere nummers vindt u in ons archief.

Verslag oktober lezing over EMC

Dat storing een onderwerp is waar veel radioamateurs interesse in hebben bleek wel tijdens de verenigingsavond van 12 oktober. Net als tijdens de verenigingsavond van september over het QRM-killer bouwproject, was ook nu weer de opkomst groot.

Koos (PA3BJV) nam ons even mee terug in de tijd, de tijd waarin de radiopioniers het veroorzaken van ‘storing’ ontdekten als mogelijkheid om te kunnen communiceren. Met de ontwikkeling van de techniek bleek echter dat wat ooit als vooruitgang gezien werd niet altijd meer werd gewaardeerd. Gelukkig werd daar onder andere door het recht op vrije ontvangst uit het Verdrag van Rome iets aan gedaan, waardoor nieuwe apparaten beter tegen last op verstoring bestand werden. Helaas blijkt dat nog steeds niet alle fabrikanten de regels netjes volgen. Koos demonstreerde met zijn ‘vleermuis-ontvangst-apparaat’ welk geluid huisdieren ervaren bij een aantal willekeurig gekozen led-lampen: de arme beesten moeten letterlijk horendol worden van het hoge gejank dat voor ons mensen niet (meer) te horen is maar voor hen wel.

Casper (PA1CJ) nam daarna het stokje over van Koos en nam ons mee in de wondere wereld van de PLC’s en zonnepanelen. Mensen kiezen vanuit gemak vaak voor PLC’s in plaats van WiFi of toch even een kabeltjestrekken. De consument staat daarbij niet stil bij de nadelen (straling) van deze apparaten en de storing die ze onbewust opleveren. En bij de aanleg van zonnepanelen, die zelf geen storing veroorzaken, gaat het vaak mis door de wijze van installatie van optimizers. Niet omdat deze optimizers zelf in basis storen, maar omdat we als consument zo goedkoop mogelijk uit willen zijn ‘vragen’ we aan installateurs vraag om de aanleg zo te doen, dat uiteindelijk storing weldegelijk het gevolg is. Met iets meer aandacht voor de aanleg, getwist en met wat ferriet, is storing niet nodig. Als we als consument bereid zijn om enige tientjes meer te betalen -wat op de hele installatie een peulenschil is- dan is er niets aan de hand.

Naast de voorbeelden gaven Koos en Casper ook aan op welke wijze ze storting opsporen: de ouderwetse draagbare AM transistorontvanger is daarbij bijna een onmisbaar item. Ook vertelden ze hoe ze in de praktijk te werk gaan als ze storing vermoeden en hoe er over het algemeen (positief) gereageerd wordt door mensen waarbij ze aanbellen.

Tijdens de avond werd vooral ook duidelijk gemaakt dat we als radioamateurs zelf een grote verantwoordelijkheid hebben in hoe we met storing omgaan: stil blijven zitten en het accepteren is het slechtste wat we kunnen doen. Leveranciers en winkels benaderen op het moment dat verkochte producten niet voldoen is en blijft belangrijk!

Uitslag 80 meter FoxHole vossenjacht

Vossenjacht: FoxHole (Amersfoortse stijl)
Plaats: “Treekerbos”(Leusden)
Band: 80-m-band
Wedstrijd: 14 oktober 2018
Deelnemers: 15
Helpers: 4
Parcours: >5000 m

Wat kan er nog fout gaan met 24 graden en strak blauwe lucht in oktober? Nou, van alles!

Het lukte bij deze FoxHole vossenjacht op 80 meter niet om de zenders te synchroniseren, waardoor ze aan bleven staan en als permanente stoorzender het peilen vrijwel onmogelijk maakten. Je zou denken dat dit de eindscore zou beïnvloeden, maar dat bleek toch niet helemaal het geval.

Wat ging er nog meer niet goed? Als gevolg van de onverwacht hoge temperaturen is een telfout in de eindscore ingeslopen (sorry Hans …).

  Team Call Aantal
1 Marcel PG8M 27
1 Wim PA3AKK 27
2 Stefan + YL DO1FOX 26
3 Theo DJ9EY 25
4 Wilma PD2WLM 22
4 Wim PD2WAM 22
5 Henk PE1BSI 19
5 Irene 19
5 Nick 19
6 Johan&Carla PA5TIG 16
7 Pim PA3PIM 15
8 Jan PA0JNH 14
9 Hans PA3FYG 13

Er waren 34 zenders te peilen  – groot en klein – in 3 cirkels over een traject van zo’n 5 km. Één van de zenders bleek halverwege defect te zijn gegaan. Die moesten we dus op het oog weer terug zien te vinden en het vergt best enige geheugentraining als je er zó veel hebt weggelegd….

Dit keer lukte het ook niet om iedereen met een herinneringskaart naar huis te laten gaan. Ze waren wel aangemaakt, maar daarna ook weer zoek geraakt. Gelukkig gaat het ons toch vooral om de pret, toch?

Henny trakteerde op koffie en koeken. Dat was wèl gelukt!!!

De volgende keer staat een Piet Wakker Jacht op het programma. Dat is op zondag 11 november. Mogelijk starten we vanaf een andere parkeerplaats. Een uitnodiging volgt nog.

Graag zien we jullie weer terug!

Henny, Rient (PA3GXP), Rob (PA0KEL) en Maurice (PA3HHT),
vossenjachtcommissie Amersfoort

Doe eens mee met de PA-beker (10 en 11 november)

In het tweede volle weekend van november worden weer de traditionele PA-Beker wedstrijden gehouden. Het belooft weer een gezellige en leuke contest te worden voor uitsluitend Nederlandse stations op 40 en 80 meter. De duur van elke wedstrijd is tweeënhalf uur en dus uitermate geschikt om eens mee te doen, ook als je weinig ervaring hebt met contesten. Voor veel ervaren contesters was deze wedstrijd ooit de eerste kennismaking met contesten.

Speciaal voor Novices is er een Novice CW klasse. Gezien het aantal deelnemers is een prijs vrijwel gegarandeerd, ook als je maar een 10-tal verbindingen maakt. Novices kunnen gedurende de contest CW bedrijven in het banddeel 7050-7060 kHz.

De uitwisseling bestaat uit een signaalrapport 59(9) en je regionummer. Voor de regio Amersfoort is het regionummer 03.

Contest log software

Voor deze wedstrijd behoort een log in Cabrillo formaat te worden ingestuurd. Daarvoor heb je geschikte software nodig. Nu is op internet hier en daar wel contest software te vinden maar specifiek voor de PA-beker contest is alleen op deze pagina de juiste contest log software te vinden.

PA-Beker reglement

Kijk het PA-Beker Contest reglement in.

Dit jaar vindt de contest plaats op zaterdag 10 november (CW) en zondag 11 november (SSB) tussen 09:00 en 11:30 uur UTC.

Nieuwsflits – oktober 2018

Beste amateur,
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 188 met daarin o.a. de aankondiging van de verenigingsavond van vrijdag 12 oktober met een lezing over Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) door Casper Janse (PA1CJ) en Koos Sportel (PA3BJV).

De lezing wordt gehouden in ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. De Watersteeg wordt in sommige navigatiesystemen aangeduid als ‘fietspad’. Het beste is dan de Sporthal Nieuwland aan de Zeldertsedreef 3, 3824 EJ Amersfoort in te voeren. Daar kunt u ook het beste parkeren. Voor bezoekers die de bus nemen: neem stadsdienst lijn X2, halte Zonnewijzer.

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Verder kunt u in de Nieuwsflits een verslag lezen van de afdelingsbijeenkomst van september, een update over de afdelingscompetitie, een verslag van de SSB-velddag 2018, de aankondiging van de FoxHole vossenjacht op 80 meter zondag 14 oktober en overig verenigingsnieuws.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Gert van Loo (PA2LO),
secretaris VERON Amersfoort (a03)

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

PS – Heeft u zelf een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits of wilt u voortaan de Nieuwsflits automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Dat kan! Stuur een mail aan a03 (aan) veron.nl  en meldt u aan. Bent u al geabonneerd, maar heeft/krijgt u een nieuw e-mailadres vergeet dan niet de wijziging door te geven dan blijft u op de hoogte! Oudere nummers vindt u in ons archief.