OM Tjebbo van Dijk (PD0HIY) Silent Key

Op 10 mei overleed OM Tjebbo van Dijk (PD0HIY) op 74-jarige leeftijd.

Ik leerde Tjebbo kennen in de 80-er jaren. Na het behalen van de machtiging hebben we de techniek van de radio veel besproken en de mogelijkheden om een 2 meter station op te bouwen bekeken. Een kleine shack behoorde tot de mogelijkheden en dat werd het ook.

Vele verbindingen werden gemaakt samen met zijn vriend Chris. Het waren mooie avonden, vol techniek en ruimte voor het persoonlijke.

Ook was Tjebbo op de diverse radiomarkten altijd te vinden. Hij was een vriendelijke en zeer toegankelijke man met altijd een vraag over onze hobby, kleine antennes hadden zijn speciale aandacht.

De laatste jaren hoorden we Tjebbo heel weinig, ook voor hem begonnen de jaren te tellen.

Denkend aan een heel fijne man, wensen wij de familie heel veel sterkte. Wij zullen hem missen.

Namens Bestuur en Leden der VERON Amersfoort,
Koos (PA3BJV)

Mariëtte op 1 in PACC 2022 – SWL

De uitslagen van de PACC 2022 zijn door de Contest manager gepubliceerd. Daaruit bleek een heel mooi resultaat van onze Mariëtte die met haar call NL13918 in sectie G deelnam. Met een totaal score van 91.962 punten staat zij met stip op 1. Een resultaat waar de mannen van PI4AMF een voorbeeld aan kunnen nemen.

Namens het bestuur van A03 willen we je van harte feliciteren met dit mooie resultaat. Fantastisch dat we in de SWL categorie een winnaar hebben uit onze regio 03.

Nieuwsflits – mei 2022

Beste amateur,

In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 225 met daarin een verslag van de april bijeenkomst en overig afdelingsnieuws.

Lezing:
Vrijdag 13 mei zal Peter (PC3M) de uitkomst van de enquête bekend maken en willen we in gesprek gaan met de leden hoe we aan deze uitkomst uitvoering kunnen geven.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de lezing is om 20:00 uur, inloop kan vanaf 19:30.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris
 
PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!
 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

Nieuwsflits – april 2022

Beste amateur,

In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 224 met daarin een verslag van de maart-bijeenkomst en overig afdelingsnieuws.

Lezing:
Vrijdag 8 april is er om 20:00 uur een lezing/demo door Maarten (PA3EYC) over alles rond het zelf wikkelen van een balun.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie: Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 in Amersfoort, inloop vanaf 19:30 uur.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

Ronde van Amersfoort gestopt – Evert bedankt !

Op zondagavond 13 maart 2022 leidde Evert (PA3AYQ) voor de laatste maal de Ronde van Amersfoort.

Twee jaar heeft Evert dit iedere zondagavond met veel inzet en enthousiasme gepresenteerd, een prestatie van formaat.

Eerst onder eigen call, daarna met PI75AMF en als laatste met onze afdelingscall PI4AMF.

Diverse onderwerpen en eerder opgenomen interviews werden uitgezonden en besproken, en veel deelnemers uit de regio melden zich in of luisterden mee.

Vanuit het bestuur  danken wij Evert dat hij in de moeilijke periode van de corona het onderlinge contact met de radioamateurs in stand heeft gehouden door middel van deze wekelijkse ronde.

73,

Frans, Maarten, Peter, Tijmen en Dick

Oproep: Vrijwilligers voor de bardienst

Zoals tijdens de huishoudelijke vergadering is gemeld zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de bardienst tijdens de afdelingsbijeenkomsten.

De training hiervoor kan via het internet en deze wordt beloond met een certificaat.

Wil je hier bij helpen ?, laat dit dan even weten aan Dick (PA0MBR).

 

Verslag Huishoudelijke Vergadering 2022

Op vrijdag 11 maart hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Dit jaar weer als vanouds in ontmoetingscentrum De Herberg te Amersfoort. Er waren 27 afdelingsleden aanwezig tijdens de bijeenkomst.

De voorzitter opende de vergadering om 20:00 uur. Voordat gestart werd met de vergadering kreeg Roel (PB0ACU) voor het behalen van de tweede plaats in afdelingscompetitie een medaille. Hierna kreeg Koos (PA3BJV) het woord en werd er stil gestaan bij het overlijden van Jan Tuithof (PD0RDQ). Daarna informeerde Rick (PA5NN) de zaal dat hij de zelfbouwavond in oktober zal organiseren, details volgen nog.

Na al deze mededelingen kon gestart worden met de vergadering zelf. Het bestuur nam met de aanwezige leden de notulen en diverse verslagen over 2021 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Aansluitend hierop werden afdelingsbeleid en -begroting voor 2022 behandeld.

Het bestuur houdt dit jaar een enquête onder de VERON A03-leden om zo inzicht te krijgen in de wensen en behoeften. De sluitingsdatum is 31 maart dus maak hiervan gebruik, over de eerste resultaten hiervan meer op de volgende afdelingsbijeenkomst. Meer over het beleidsplan van de afdeling op de afdelingsbijeenkomst van mei. Het bestuur vraagt hierbij aan de leden om een actieve bijdrage te leveren bij de vastgestelde beleidspunten.

Aftredend en herkiesbaar waren Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM). Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden zijn herkozen. Frans was aftredend en niet herkiesbaar. Er waren geen kandidaten die het voorzitterschap op zich willen nemen en is deze functie dus vacant.

Frans (PC2F) wordt bedankt voor zijn lange staat van dienst, maar liefst 9 jaar is hij voorzitter geweest van onze afdeling, Maarten zal vanaf nu als waarnemend voorzitter optreden.

Na een korte pauze was het tijd voor het behandelen van de ingebrachte voorstellen voor de VERON Verenigingsraad 2022. Dit ging redelijk snel, er waren immers geen voorstellen ingebracht. Namens de afdeling zijn de afgevaardigden voor deelname aan de VR gekozen. Besloten is dat op 23 april Frans (PC2F) en Hilde (PA3EKW) de afdeling zullen vertegenwoordigen.

Na de rondvraag werd om 22:10 de vergadering gesloten. Hierna was er nog tijd voor onderling QSO.

 

Nieuwsflits – maart 2022

Update 11 maart 2022

In tegenstelling tot wat in de Nieuwsflits en hieronder is vermeld is Evert (PA3AYQ) na 2 jaar gestopt met de wekelijkse Ronde van Amersfoort op de 2 meter repeater onder de roepletters PI4AMF.

Wij danken Evert dat hij in de moeilijke periode van de corona het onderlinge contact met de radioamateurs in stand heeft gehouden door deze wekelijkse ronde.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris


Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 223 met daarin een verslag van de februari-bijeenkomst en overig afdelingsnieuws.

Afdelingsbijeenkomst:
In dit bericht vindt u de uitnodiging voor de Huishoudelijke Vergadering en behandeling van de VR-voorstellen van 11 maart aanstaande. De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement art. 7). Zaal open 19.30 uur. Ter voorbereiding ontvangt u ‘t Geruis met de stukken voor de huishoudelijke vergadering.

Tijdens de Huishoudelijke Vergadering worden ook de bestuursverkiezingen gehouden. Het overzicht is als volgt:

  • aftredend/niet herkiesbaar: Frans (PC2F);
  • aftredend/herkiesbaar: Tijmen (PA3GRM);
  • niet aftredend zijn: Dick (PA0MBR); Maarten (PA3EYC) en Peter (PC3M).

Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie? Dat kan! Aanmelding is mogelijk bij de secretaris tot aanvang van de vergadering.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Zaal open vanaf 19:30.

Wekelijkse A03-ronde op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

PS 2 – per 1 januari 2022 hebben de 3 AMF-repeaters allemaal dezelfde roepletters (PI2).

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)
button ‘t Geruis – 2022

OM Jan Tuithof (PD0RDQ – NL4405) Silent Key

Op 27 februari 2022 overleed ons oud-bestuurslid en mede radioamateur Jan Tuithof (PD0RDQ – NL4405) op 88-jarige leeftijd.

Jan Tuithof, een begrip in onze afdeling, gedurende vele jaren actief binnen de VERON.

In 1971 leerde ik Jan kennen, hij werd mijn collega bij defensie op de Bernhardkazerne, hij was daar lasser constuctiebank- en plaatwerker.

Ik werd aangesteld als radiomonteur, mijn werkplek was in de werkplaats van Jan. Hij maakte mij wegwijs binnen de kazerne en met de voertuigen welke wij repareerden. Jan het tank gedeelte en ik de radio in de tank.

Het was ook Jan die mij in contact bracht met mijn Hilde, nu 51 jaar geleden.

Samen met Jan waren we samen actief op de 27 Mc, vele uren waren we druk met antennebouw en voedingen. Na deze bakkies tijd ging Jan als luisteramateur verder. Hij bouwde een prachtige radiotafel en deed daarmee diverse JOTA’s mee bij de Soekwa scoutinggroep samen met Frans de Feber (PA2RNI), Hans Moorhoff (PA0HML) en Pim Seckel (PA0SEC) en vele anderen. Mooie tijden met zoveel plezier. Jan regelde alle technische antenneconstructiezaken, masten, antennes, enzovoort.

Jan behaalde zijn machtiging, PD0RDQ werd zijn call en zo werd Jan actief op de amateur frequenties, hiervoor bouwde hij een mooi radiostation met een goed antennepark.

Hij beheerde jarenlang het VERON Service Bureau samen met Wil zijn vrouw. Ook bouwde hij de VERON-stand op bij de diverse radioamateur beurzen en radio vlooienmarkten. Daar vertelde hij menig beginnend radioamateur over onze mooie hobby en maakte hem lid van de VERON.

Jan heeft ook een tijdlang het drukwerk van ’t Geruis verzorgd en wekelijks het RTTY-bulletin samen met zijn buurtgenoot Henk Teubler (PA1HT) uitgezonden. Hiervoor werd hij samen met Henk in 2001 uitgeroepen tot “Afdelingsamateur van het Jaar”.

Hij maakte voor de antennemast van “Radio AA” in Leusden een prachtige stalen voet voor de betonnen platen. Ook voor de PACC contesten maakte hij hulpstukken voor de antennes welke in een kraan op 40 meter hoogte gemonteerd werden.

Jan werd heel verdiend onderscheiden met de Gouden Veron Speld voor deze vele decennialange werkzaamheden om onze radiohobby te ondersteunen.

We zullen Jan missen, maar zijn dankbaar voor al zijn inzet en goodwill, wij wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze tijd.

Jan weer herenigd met je zo dierbare echtgenote Wil rust in vrede.

Namens Bestuur en Leden der VERON Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW)

 


Rouwkaart Jan Tuithof (PD0RDQ – NL4405)

Email enquête VERON Amersfoort – a03

Update 21 februari:

De reacties op de enquete zijn goed. Er zijn al een groot aantal leden die hun formulier hebben ingediend. Elk ontvangen formulier geeft ons inzicht en leidt tot goede input voor het beleidsplan. De interesses van de leden zijn duidelijk en hoewel we een verscheidenheid hebben aan interesses is het ook duidelijk dat er veel overlap is.

Kortom heeft u nog geen gelegenheid gehad om de enquete in te vullen bij deze de oproep om dat te doen. Uw bijdrage wordt gewaardeerd.

Namens het bestuur,

Peter (PC3M)


Op 11 februari 2022 hebben we een email verstuurd naar alle afdelingsleden. Deze email bevat een link naar het enquête-formulier, met het verzoek deze in te vullen.

Heeft u de mail niet ontvangen en bent u lid van VERON Amersfoort a03, neem dan contact op met Peter (PC3M), dan krijgt u de informatie alsnog.

Controleer dan ook meteen even of uw email adres juist is ingevoerd in het Veron Administratie Systeem (VAS).
De email adressen uit het VAS gebruiken we ook om u iedere maand een email te sturen met onze ‘Nieuwsflits’.