Mededeling van onze QSL-manager

Het QSL-bureau was gesloten vanwege Corona en ik kreeg daarom dus geen zendingen binnen.

inmiddels zijn zij weer geopend en heb ik weer QSL-kaarten ontvangen.

Mijn QSL-pagina is nu weer helemaal bijgewerkt naar de huidige situatie.

 

73’s ! Peter (NL5557)

(zie ook <hier>)

CW-echo’s uit lang vervlogen tijd

Tijdens mijn zoektochten op zolders van de ons ontvallen radiozendamateurs, kom ik soms bijzondere apparaten tegen. In dit artikel een buitengewone ontmoeting met een stukje nostalgie uit 1935 gevonden op de zolder van Henk Teubler (PA1HT, SK).

Ruim twee jaar na zijn overlijden belde Hannie, de XYL van Henk  (PA1HT), mij op, ze had de zolder nog eens doorzocht en daar vond ze nog enkele radiodingen. Of ik kon komen kijken was haar vraag, ja natuurlijk was mijn antwoord en begin juli ben ik even op die zolder gaan kijken. Tal van stoffige radio onderdelen trof ik aan, maar in een hoekje stond een bruin houten kastje, het bleek een zelfbouw CW-sounder te zijn. Compleet met een duidelijke beschrijving en verklaring uit 1935 waarom je dit zou moeten bouwen, de titel spreekt voor zich, als je de Morse taal wilt leren, dan zul je een apparaat bouwen om dit te doen.

Naast het beluisteren van de kortegolf frequenties en trachten dit te ontcijferen, zul je ook de tekens in de vingers moeten krijgen.

Hannie wist mij te vertellen dat Henk gezegd had, dit kastje moet naar Koos als ik er niet meer ben! Ik ben zeer onder de indruk dat het apparaat nu bij mij in de vitrinekast mag staan, samen met alle seinsleutels uit vroeger tijd.

De beschrijving van dit mooie oude apparaat, staat verder op in dit artikel, samen met gedetailleerde foto’s.

Het hart van deze sounder bestaat uit een zogenaamde acculamp van het type A 410 / A409 / A415 of A425. Aangevuld met een laagfrequent trafo ontstaat een oscillatie, als je de seinsleutel indrukt, dus een hoorbaar signaal, zie daar een CW-sounder.

Het bruin houten kastje is een origineel uit 1935 en werkt uitstekend op een platte 4,5 v batterij.

Ik dank Hannie voor de opmerkzaamheid op haar zolder.

Koos ( PA3BJV)

Leer het esperanto van de ether (14 juni 1935)

Hoe gemakkelijk is het niet de Morse-tekens te verstaan. Niet alleen voor de radio-luisteraar, maar ook voor den padvinder en zijn soortgelijken Het verlangen naar een gemakkelijke niet te kostbare methode om door zelfstudie Morse-schrift te leren seinen en lezen bleek de Iaatste tijd weer levendig te worden, nadat een inzinking gevolgd was op de eerste verwoede amateurtijd van 20 jaar terug. Wij willen dit verlangen op gepaste wijze naar daden stimuleren. Vandaar dat Jan Gertsen hier een onderwerp aanroert, dat weliswaar als een oud paardje van stal komt, maar dat neigingen vertoont opnieuw te willen draven.

WANNEER we een goed ontvangtoestel hebben, en het zoeken van stations van 10 meter af voor ons slechts kinderwerk is, weten we, hoe ontelbare telegrafiestations de revue passeren.

Van veel stations kunnen we de taal niet verstaan, maar toch zijn er nog voldoende, meer speciaal amateurzenders, die onze aandacht vragen en jammer is het dan, wanneer we de tekens niet begrijpen.

Is dat nodig? Ontbreekt er niet iets aan onze radiovaardigheid, wanneer we de Morse-code niet onder de knie hebben?

Niemand kan ons verplichten die code te leren! Maar juist omdat er geen dwang Is, zal het ons des te meer voldoening schenken, wanneer we ons de kunst van het seinen eigen hebben gemaakt.

Of het leren er van moeilijk is ? Ja en neen! Voor den man met een wil, is het leren hiervan, spelen. De grootste moeilijkheid voor hem, die meent het toch nooit te kunnen leren is, die zelfonderschatting terzijde te stellen.

Voor onze zelfstudie hebben we nodig een

Oscillator,

die we getekend vinden in figuur 1, in de meest eenvoudige vorm.

Benodigd zijn:
een plankje, de grootte afhankelijk van de onderdelen;
1 laagfrequenttransformator;
1 lampvoet;
1 acculamp bijv. A 410; A 409; A 415; A 425, enz.;
3 zaklantaarnbatterijtje, beter is echter een accu 4 volt;
2 weerstanden ieder 25000 Ohm;
2 strookjes isolatiemateriaal
4 stekkerbussen.

Gezien de oude lampen en onderdelen, die we van oude toestellen bezitten, zijn de kosten vrijwel nihil.

Bij gebruik van een accu kunnen we op het strookje isolatiemateriaal naast de bussen B nog twee stekkerbussen plaatsen, waarmede de draden, die op fig. 1 aan plus en min van het zaklantaarnbatterijtje bevestigd zijn, verbonden worden.

Overigens kan nog in één der leidingen van accu of batterij een gloeistroomweerstand van 30 Ohm opgenomen worden, die tevens als uitschakelaar kan dienst doen.

Wanneer we nu de bussen A kortsluiten en op de bussen B een hoofdtelefoon of meerdere in serie aansluiten, zullen we in die telefoon (telefoons) een signaal horen, dat met het geluid overeenkomt met dat de telegrafiestations in ons radiotoestel doen horen.

Hoewel we slechts een spanning hebben van 4 volt, is dit voldoende plaatspanning, om ons apparaatje te doen oscilleren.

Bij het gebruik van hoofdtelefoons kan de weerstand van 25000 Ohm over de klemmen B vervallen, doch wanneer we die klemmen verbinden met de pickup-klemmen van ons radiotoestel, is die belastingsweerstand wel nodig, tenzij we als volumeregeling een potentiometer van 25000 Ohm gebruiken, die dan tussen de klemmen B en de pick-up-klemmen wordt aangebracht.

Bij deze combinatie klinkt het signaal keihard uit de luidspreker, zodat we hier een goede combinatie hebben voor klassikaal onderwijs. Steeds zullen we als lamp het type A gebruiken, vanwege de geringe gloeistroom.

Thans moeten we even stilstaan bij

De seinsleutel

Een handig amateur kan deze zelf vervaardigen en overigens verwijzen we de Amsterdamse radioamateurs naar het artikel over de Zondagmorgen-close-ups.

In het uiterste geval kan een schelknopje dienst doen, hoewel het aanbeveling verdient van meet af aan een sleutel te gebruiken.

De sleutel veroorzaakt bij neerdrukken kortsluiting, zodat, wanneer we deze doormiddel van snoer verbinden met de bussen A, we het in de hand hebben het signaal naar believen kort of lang te doen weerklinken.

OM Harry Hattink (PD0MRT) Silent Key

Op 10 april 2020 is overleden op 87-jarige leeftijd ons oud afdelingslid Harry Hattink (PD0MRT).

Harry is in 1980 lid geworden van de VERON afdeling Amersfoort. In 2003 is hij verhuisd naar Drenthe, naar de stad Emmen. Harry was daar lid van de afdeling Zuidoost Drenthe tot eind 2019. Vanwege zijn gezondheid heeft hij toen zijn lidmaatschap opgezegd.

Harry kwam in de 80er en 90er jaren af en toe op onze afdelingsavonden, ook was hij op de VERON Pinksterkampen een trouwe kampeerder samen met zijn XYL Eveline en de kinderen.

Vele avonden mochten we als VERON Amersfoort op het VPK samen rond het kampvuur doorbrengen. Wat hebben we gelachen om zijn droge humor en woordspelletjes van Eveline.

Harry was een bescheiden man, nooit op de voorgrond, maar wel aanwezig.

Wij wensen Eveline en de kinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) Sportel

OM Jan van Essen (PH7S) Silent Key


In memoriam

Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten, is op 24 juni op 71-jarige leeftijd van ons heengegaan

OM Jan van Essen (PH7S ex PA0SNE / NL789)

Met het overlijden van Jan verliezen we een bijzonder en gewaardeerd mens.

Meer dan 40 jaar heeft Jan zich met veel liefde ingezet om onze radiohobby uit te dragen. Al vanaf de vroege jaren 70 gaf hij theorielessen in elektronica en stond daarmee aan de basis van de amateurradio-carrière van velen. Vanuit zijn vak als onderwijzer wist Jan hoe hij ingewikkelde materie begrijpelijk moest maken voor zijn leerlingen. Vol overgave, rust en inlevingsvermogen begeleide hij veel van zijn cursisten succesvol naar hun zendmachtiging.

In 2005 ontving Jan voor zijn zeer verdienstelijke en langdurige inzet voor de VERON en de radiohobby in het algemeen de Gouden Speld. Een onderscheiding die Jan bescheiden, maar trots in ontvangst nam.

Jan beperkte zijn radioactiviteit niet alleen tot de regio. Met Arthur Dekkers (PA3BRN, SK) was hij ook actief vanuit Suriname. Stilzitten was sowieso niet aan Jan besteed. Naast de radiohobby beleefde hij veel plezier aan het maken van muziek, salsa-dansen en het opleiden van hulphonden. Ook over die interesses wist hij, als trouwe bezoeker aan en beheerder van de VAM-avonden boeiend te vertellen.

Wij zijn Jan onze dankbaarheid verschuldigd en gaan hem in ons midden missen. Er is een instituut van ons heen gegaan. Zijn naasten wensen wij veel sterkte met het verlies.

Namens het bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV) en Frans de Bles (PC2F)


OM Jan van Essen (PH7S ex PA0SNE / NL789) Silent Key

Op 24 juni 2020 is Jan van Essen (PH7S ex PA0SNE / NL789) overleden.

Jan was al geruime tijd ziek en we wisten bij de VERON Amersfoort Maandag(activiteiten)avond (VAM) dat het zou gebeuren.

Ik leerde Jan in de jaren 70 kennen bij OM Antoni van Ravenhorst (PD0AIZ, SK) in de Krommestraat in Amersfoort, waar toen achter de winkel een lesruimte was. De techniek werd gegeven door Jan en de CW door Wout Koolstra (PA0PHK). Daar begon voor mij de hobby als radiozendamateur met het behalen van mijn licentie.

We hebben altijd contact gehouden en Jan heeft een groot deel van de radioamateurs uit de wijde omgeving van Amersfoort aan hun machtiging geholpen. Jan heeft zijn hele carrière opleidingen verzorgd; op het laatst nog per e-mail.

In januari kwam Jan met de mededeling dat hij uitbehandeld was. Toch bleef hij trouw, wanneer hij zich goed voelde, op maandag naar de VAM-avond komen.

Jan, bedankt voor deze mooie herinneringen en rust nu maar uit.

We wensen zijn dochter Nisa en vrouw Ria veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens bezoekers van de VAM en het VAM-team,
Jan Spierenburg (PD0AUQ)


 

VAM-nieuws

Update 25 juni 2020:

Vandaag, 25 juni 2020, kwam het bericht dat Jan van Essen (PH7S ex PA0SNE), op 24 juni 2020 in de avond is overleden. Zie de overlijdensberichten.


Update 30 mei 2020:

Een aantal amateurs hebben Jan inmiddels al een kaartje gestuurd om hem sterkte te wensen in deze zware tijd.
Op verzoek van Jan (PH7S) zijn twee portofoons voor 2m en 70cm bij hem gebracht, hij wil graag meeluisteren op de repeaters.

Wij wensen Jan veel sterkte namens het afdelingsbestuur, afdelingsleden en VAM


Update 12 mei 2020:

Afgelopen zaterdag 9 mei heeft Jan van Essen (PH7S) contact opgenomen met de VAM en verteld dat hij in het Meander Medisch Centrum lag en dat hij dinsdag 12 mei overgebracht ging worden naar het hospice in Amersfoort.

De VAM heeft namens de bezoekers van de VAM een bloemstuk gebracht en is er nog met Jan gesproken.

Voor de mensen die een kaart willen sturen naar Jan is het adres van Hospice Dome: Appelweg 49, 3818NN, Amersfoort.

 


Update 15 maart 2020:

Wegens de Corona epidemie is er tot 1 juni geen VAM.


Update 9 maart 2020:

Afgelopen maandagavond was er de mogelijkheid om voor het Actieve Antenne Project de netwerkkabel te maken. Er was een rol UV-bestendig netwerkkabel, de bijpassende connectoren en een tester, zodat het gelijk gecontroleerd kon worden of het geheel klopte. Edwin (PA3EDL) had zijn netwerkspullen meegenomen om de lengte en de netwerkkabel te testen.

Voor de trip naar de Bodensee was er ook goed nieuws er is een bus geregeld door Jan de Bruin en de kosten voor de bus zijn €375,00 met onbeperkte kilometers. Wat er nog bij komt is de brandstof, de totale kosten wordt gedeeld door 9 man.

Kortom ook dit is iets om naar uit te kijken in deze roerig tijd met het Corona virus, gelukkig duurt het nog een paar maanden en zal het dan hopelijk wel over zijn.

Nu het in Brabant wat uit de hand loopt met het Corona virus is de vraag of de amateurbeurs in Rosmalen nog wel doorgaat.

De VAM is er wel aankomende maandag. Er is dan nog een mogelijkheid om de netwerkkabel te maken, zodat we het Actieve Antenne project af kunnen sluiten en naar een nieuw project op zoek gaan.


Update 3 maart 2020:

Het was weer een gezellige drukte bij de VAM.

De inventarisatie van het aantal benodigde meters van de UV-bestendige CAT-bekabeling voor het Actieve Antenne project is afgerond en er wordt nu gekeken naar het kostenplaatje per meter.

Ook de trip naar de Bodensee neemt een grote vlucht. Er hebben zich al 9 mensen aangemeld en er staan er nog 2 op de reserve lijst. Voor het vervoer is ook al wat rondgekeken en daar kwam al wat moois naar voren, maar daar later meer over.

De VAM zoekt nog een koel vries combinatie, zodat we het een en ander op voorraad hebben en Jaap niet elke week weer de boer op moet voor de snacks. Vervoer van de koel vries combinatie is geen probleem. We horen graag als er nog iets ongebruikt staat.


Update 25 februari 2020:

Het was weer gezellig druk bij de VAM en er kwam zelfs een oud gediende (Jan (PD0RDQ – 86 jaar)) op bezoek. Hij heeft bij het begin van de VAM veel zaken geregeld omtrent metaal en draaiwerk en Jan vertelde dat hij de hobby weer heeft opgepakt.

Voor het bezoek aan de bijeenkomst van de DARC aan de Bodensee zijn er 9 slaapplaatsen beschikbaar. Wij zijn nu aan het bekijken om de reis daar naar toe met een busje te gaan regelen, zodat we met ze allen de kosten voor de reis kunnen verdelen en het zo een voordelig en gezellig gebeuren gaat worden, kortom wil je mee laat het ons weten.

Tevens kwam er nog een Toolbox vraagstuk voorbij over elektromagnetische straling en daar hebben we met een aantal mensen naar gekeken en ons verwondert! Zaken die voor ons als radio(zend)amateur geheel duidelijk zijn, maar hier verkeerd worden weergegeven. Na wat zoekwerk bleek het eenvoudig een copy/paste te zijn van wat er op het internet rond zwerft. Dus komt er nog een vervolg en wordt er gekeken of we hierover een goed stuk tekst kunnen schrijven.


Update 17 februari 2020:

Tijdens de VAM-avond kreeg de BT-houder van PI3AMF (Edwin) een verrassing, de BT was bijna verlopen en er moest verlengd worden, dit betekent dat PI3AMF weer 3 jaar vooruit kan, maar daar zijn kosten aan verbonden en de VAM doneerde Edwin het verschuldigde bedrag.

De zender staat op het Berghotelen en er zijn drie ontvangers in gebruik, namelijk 1 in Amersfoort (Erik), 1 in Leusden (Rient ) en 1 in Soesterberg (Jan). Deze ontvangers worden via het internet verbonden met de zender en ziedaar de techniek doet zijn werk.

Ook is er deze avond het voorstel gedaan om een uitstapje te gaan maken en wel naar het DARC-treffen aan de Bodensee in Duitsland. Dit is het grootse amateurtreffen van het westelijk half rond en vindt op 26 juni tot 28 juni 2020 plaats aan de Bodensee.

De gedachte is om op donderdag 25 juni 2020 er heen te rijden en op zondag 28 juni 2020 weer terug naar Nederland te gaan. Kortom wil je bij de grootste beurs een keer een kijkje nemen dan is dit uw kans er te komen, bij deze beurs komen bezoekers uit meer dan 50 landen bijeen.


Update 10 februari 2020:

Het was weer een gezellige avond en natuurlijk kwam de PACC voorbij met wat aantallen van verbindingen die gemaakt waren door VAM-bezoekers, zo had Jaap 67, Carel 64 en Lex had maar liefst 400 verbindingen gemaakt. Al met al een mooi resultaat.

Ook is er nog even over het Active Antenne Project gesproken en zijn er nog een paar waar de laatste hand aan moet worden gelegd. Er wordt gekeken om collectief wat cat-bekabeling te bestellen die voor buiten gebruik geschikt is.

Ook is de BT voor de 2 meter repeater weer voor 3 jaren verlengd, dit heeft ons doen besluiten dat de VAM de factuur van het Agentschap Telecom gaat sponseren, dit is mogelijk doordat steeds meer bezoekers naar de VAM-avond komen en dus de inkomsten groter worden.


Update 27 januari 2020:

De eerste lezing bij de VAM in 2020 is een feit, Erik (PE1RQF) heeft aan de hand van een powerpoint presentatie uitgelegd aan een kleine 20 man hoe we onze hobby kunnen verruimen. Erik die een groot liefhebber is van luchtvaartcommunicatie zocht een oplossing voor een uitdaging die hij had.

De ontvangst van de communicatie van Schiphol is door de ligging van de SMINK-afvalbult een uitdaging en zocht hij hiervoor een oplossing. Deze is gevonden door met een Raspberry Pi 3B+ en een SDR-dongel een remote ontvanger in Bussum bij zijn ouders thuis neer te zetten. Deze gaat via het internet terug naar Amersfoort, zodat hij de communicatie van Schiphol perfect kan volgen.

Kortom daar waar een internetaansluiting is zijn er mogelijkheden. Het geheel is misschien gelijk ook weer een nieuw project voor de VAM, kortom wordt vervolgd.

Aankomende maandag 3 februari 2020 is er geen VAM, Jan is die week niet in NL maar in F.


Update 20 januari 2020:

Het was weer een gezellig samen zijn en er was zelfs internationaal bezoek. Aurelian (SAoCAN) uit Zweden was voor het werkt in Amersfoort en kwam op bezoek.

Er werd deze avond van gedachte gewisseld over radiozaken en natuurlijk ook gebruik gemaakt van wat lekkers.

Ook was er weer iemand jarig geweest, Adriaan (PA3LIO) was afgelopen zondag weer een jaar ouder geworden en trakteerde.

Er lagen wat meetinstrumenten op de tafel, waaronder een geleidingsmeter voor vloeistoffen. Jan (PH7S) wist, samen met twee andere heren, hier iets over te vertellen.

Ook kwam Ron (PA3DAM) nog met zijn nieuwe Tesla bestelauto langs en zoals het hoort geheel elektrisch.

Alvast een aankondiging voor aanstaande maandag want dan geeft Erik (PE1RQF) uitleg over het gebruik van een RTL-dongel op een PY en die geheel op afstand gebruikt kan worden. Dit biedt de mogelijkheid om op afstand over het internet je ontvangst te bedienen en gebruiken.

Kortom er komen nog veel meer zaken aan de orde voor de hobby, dus waar moet je op de maandagavond zijn…


Update 13 januari 2020:

Het was weer een mooie VAM-avond en ook de internetpagina’s van de VAM worden veel bekeken.

Er kwamen twee verzoeken binnen omtrent de Actieve Antenne, deze wordt dus ook buiten de afdeling gemaakt. We gaan proberen deze mensen te voorzien van de 3D-geprinte oplossingen die door Edwin (PA1EDL) zijn ontwikkeld.

Er is ook getracht een FOGA te herstellen, dit is een stuk gereedschap wat het mogelijk maakt om de bekende 5-toon te maken. Decoderen behoort tot de mogelijkheden, zodat er weer mee gewerkt kan worden en dat is een mooie zaak.

Kortom de VAM-avonden worden door steeds meer radioamateurs bezocht en voorzien in een behoefte. Dus heb je maandagavond niets te doen kom gerust langs.


Update 6 januari 2020:

Als eerste de beste wensen, een goede gezondheid en een fantastisch hobbyjaar 2020 gewenst.

Het was weer feest op de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar op de VAM. Er was namelijk iemand jarig, dit keer Erik (PE1RQF).

Na de koffie/thee met koek werden er nog wat ideeën aangedragen en we gaan kijken hoe we dit kunnen faciliteren.

Tussendoor waren er diversen versnaperingen om het nieuwe jaar maar goed van start te laten gaan.

Kortom het was weer een geslaagde maandagavond.


Update 30 december:

Er was afgelopen maandag wat te vieren bij de VAM, namelijk dat Jaap (PD5ISW) weer een jaar ouder was geworden en dat werd gevierd met een heerlijke taart.

Na dat de koffie/thee met wat lekkers was genuttigd zijn er nog wat zaken de revue gepasseerd.

Aan de aanwezige harde kern van de VAM is de vraag gesteld of er nog wat projecten voor het aankomende jaar in de pijplijn staan. Daar kwam uit naar voren dat er ideeën zijn, maar dat er eerst nader gekeken gaat worden naar haalbaarheid en kosten.

Kortom er staat weer een hoop te gebeuren in het nieuwe jaar bij de VAM.

Wij als VAM-team wensen een ieder een
fijne jaarwisseling en een gezond hobbyjaar 2020,

Adriaan (PA1LIO), Jaap (PD5ISW) en Jan (PD0AUQ)


Update 23 december:

Maandagavond had Erik (PE1RQF) zijn nieuwe “porto” meegenomen en zowaar deze is maar 10,5 cm groot/klein en de uitspraak dat een hand snel gevuld is komt hierbij geheel tot zijn recht.

Ook was er weer wat meetapparatuur mee genomen om te kijken of het wel klopt en Edwin (PA1EDL) ging als een gelukkig mens weer naar huis. Zijn meetzender werkt en voldoet aan alle gestelde eisen waar aan een meetzender moet voldoen en ook de verzwakker werkt perfect.

Martin (PD0LJZ) liet nog een foto zien van zijn speciale toevoeging aan zijn actieve antenne die hij voor de feestdagen had gemaakt.

Aanstaande maandag 30 december is er nog een keer dit jaar een VAM-avond.

Wij als VAM-team wensen een ieder prettige kerstdagen,
Adriaan (PA1LIO), Jaap (PD5ISW) en Jan (PD0AUQ)


Update 16 december:

Het was afgelopen maandag een drukte van jewelste op de VAM. De week er voor was er geen VAM daar ik een week hoge lucht training had, maar dat werd gisteren gelijk gevierd met warme chocola met slagroom zonder de bekende Oostenrijkse rum.

Aan het 2 m Motorola DMR-project werd gewerkt om hiervoor een nieuwe code plug te maken en werden meerdere mogelijkheden uitgeprobeerd.

Ook werd er weer met de fraaie meetapparatuur verschillende metingen gedaan.

Kortom het was weer een gezellige drukte bij de VERON Amersfoort Maandagavond(activiteiten) in Amersfoort.

Wilt u ook komen kijken kom dan gerust langs, u bent van harte welkom.


Update 2 december:

Afgelopen maandag was er een vervolg om je meetapparatuur te kunnen kalibreren. Erik (PE1RQF) had de meetspullen bij zich en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt, zodat het meten is weten weer klopt!

Ook neemt het aantal bezoekers toe en kunnen we constateren dat de verhuizing naar Amersfoort alleen maar positief uitpakt.

Aanstaande maandag 9 december is er geen VAM, omdat Jan dan in het buitenland is, maar daarna gaan we vrolijk door en is er bijna weer een jaar vol activiteiten bij de VAM voorbij gevlogen.

 


Update 25 november:

Nu er alweer twee weken voorbij zijn is de VAM op de nieuwe LOCATIE weer volop bezig met nieuwe ideeën.

De eerste maandag 18 november was de kennismaking met ons nieuwe onderkomen bij Ridder Lastechniek in Amersfoort en het was gelijk een vol huis.

Het ontbreekt ons hier aan niets en aan alles is gedacht, er waren zelfs versnaperingen en lekkernijen. Ook zijn er natuurlijk de mogelijkheden om audiovisueel zaken te presenteren.

Afgelopen maandag was er de mogelijkheid om de universeel meter te laten kalibreren en daar werd door velen gebruik van gemaakt.

Ook hebben verschillende bezoekers het een en ander aangegeven waar belangstelling voor is, kortom het bruist van activiteiten bij de VAM in Amersfoort.


Update 18 november 2019:

De VAM is weer terug in Amersfoort – Van de VAM-beheerders ontvingen wij de volgende informatie dat maandag 18 november 2019 de bekende VAM-avond terug is in Amersfoort. Deze is op de nieuwe locatie: Uraniumweg 54 te (3812 RK) Amersfoort bij Ridder Lastechniek.

De toegang is aan de rechterzijde bij het hek, na een druk op de bel word je opgehaald. Bezoekers zijn van harte welkom vanaf 19.15 uur, voor versnaperingen wordt gezorgd.

 


Update 5 november 2019:

Maandagavond was er weer een hoop te doen op de VAM in Bunschoten. Vanuit de aanwezigen werd gevraagd of er mogelijkheden waren om wat vergelijkende metingen te doen.

Simon (PA0SLW) wilde graag op 18GHz wat vergelijkende metingen doen. Erik (PE1RQF) bood aan om dit samen met hem te doen.

Naar aanleiding hiervan denken we er over na om in de aankomende donkere dagen meet sessie te gaan organiseren, zodat er de mogelijkheid wordt geboden om je spullen te kalibreren.

We gaan eerst inventariseren waar de behoefte aan is en daarna een plan maken hoe we het gaan doen op de VAM.

 

Update van het bestuur

Beste leden,

Hierbij een korte update van het  bestuur VERON A03.

In de bestuursvergadering van afgelopen woensdag hebben we het volgende besproken:

Hoe kunnen we op een veilige manier elkaar ontmoeten op de afdelingsavond in september en wat is hier voor nodig ? Voor nu doen we daar nog geen specifieke mededelingen over, maar we zijn hier wel druk mee bezig.

We hebben in ieder geval besloten dat de verkoopavond in november  NIET doorgaat, dit wordt een normale afdelingsbijeenkomst met een lezing. Dit doen we omdat we geen risico willen lopen met afstand bewaren etc. Ook houden we dit jaar geen barbecue.

De overige bijeenkomsten dit jaar gaan gewoon door. Dus onderling QSO in september, de huishoudelijke vergadering in oktober en de kerstviering in december.

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud, omdat we niet weten  of het Corona-virus dit najaar nog terug komt.

Als laatste hebben we van het Hoofdbestuur bericht ontvangen dat de ‘Dag van de Radioamateur’ en de VR2020 voor dit jaar niet doorgaan.

Wij wensen alle leden een fijne zomervakantie en kijken er naar uit u weer te zien op de afdelingsavond van 11 september a.s..

 

Namens het bestuur,
Dick (PA0MBR), secretaris

Nieuwsflits – juni 2020

Beste amateur,

In dit bericht vindt u als bijlage de nieuwsflits nummer 206. Dit keer met de mededeling dat de BBQ van juni niet doorgaat in verband met het coronavirus.

Verder kunt u hierin lezen een artikeltje van onze voorzitter en ander afdelingsnieuws. De volgende nieuwsbrief verschijnt in september.

Ik wens u deze zomer veel plezier met onze radiohobby en zodra de omstandigheden het toelaten treffen we elkaar weer in De Herberg.

Tot die tijd houden we contact op zondagavond om 20.30 via onze repeater PI3AMF (145.625 MHz) en via onze website https://a03.veron.nl.

Uiteraard mag u ons ook altijd via andere manieren benaderen, bijvoorbeeld via het contactformulier.

Ik wens u weer veel leesplezier toe,

Dick Radstaak (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

PS – Heeft u zelf een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits of wilt u voortaan de Nieuwsflits automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Dat kan! Stuur een mail aan a03 (aan) veron.nl  en meldt u aan. Bent u al geabonneerd, maar heeft/krijgt u een nieuw e-mailadres vergeet dan niet de wijziging door te geven dan blijft u op de hoogte! Oudere nummers vindt u in ons archief.

HF instraling in actieve subwoofer opgelost

Gevalletje HF instraling via het lichtnet

Op 24 mei 2020 ben ik op bezoek geweest bij een zendamateur te Amersfoort. Zijn buurman heeft een luxe audio-installatie bestaande uit een losse voor- en eindversterker met luidsprekers, met voor de lage tonen een sub-woofer. Na de aanschaf van een nieuwe sub-woofer begonnen klachten over storing bij het zenden.

In deze nieuwe sub-woofer zit een aparte versterker en die wordt door het lichtnet gevoed. Helaas was deze gevoelig voor HF instraling. Zowel op de 15 meterband en 20 meter kon de buurman meeluisteren met de QSO’s uit zijn luidspreker.

De zendamateur had zelf al wat maatregelen genomen maar zonder het gewenste resultaat.

Samen met behulp van de VERON A03 Amersfoort EMC ferriet-koffer konden we de instraling op de voedingslijn van de sub-woofer ver onderdrukken. Twee slagen door een klem ferriet (Wurtz type 74271221) Z@25mhzx 1 turn 151 Ohm / 2 turn 641 Ohm. De storing is 99% onderdrukt, met een scherp oor tegen de luidspreker en het volume uit hoor je de zendamateur nog zijn QSO’s maken. Maar… iedereen tevreden, dus goed!

Casper Janse, lid EMC VERON Amersfoort

Geen afdelingsbijeenkomst april, mei, juni en update coronavirus!

Kijk op de website van de overheid wat het laatste nieuws is wat betreft de gestelde maatregelen en openen van de 1,5 meter maatschappij.


Update 21 april:

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden – alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren – worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.


Update 27 maart:

De Nationale Molendag op 9 en 10 mei en de IARU Region 1 CW Velddag in juni komen te vervallen. (Bron: Contestkalender PG7V)


Update 23 maart:

In verband met de huidige ontwikkelingen van de richtlijnen m.b.t. de coronavirusproblematiek  zijn er vergaande consequenties voor de activiteiten van de VERON:
Het VERON Pinksterkamp zal niet doorgaan.
De 4 mei herdenking zal niet doorgaan.
Vergaderingen c.q. bijeenkomsten die tot en met mei gepland zijn gaan niet door. Denk aan

 • HB vergaderingen
 • WOO/CMZ vergadering
 • Het AO
 • Commissie vergaderingen
 • Afdelingsvergaderingen
 • Geplande vossenjachten
 • VHF jachten
 • Gouden speld uitreikingen.
 • Lokale activiteiten

Mogelijk is deze lijst niet helemaal volledig, uiteraard wordt u bij nieuwe  ontwikkelingen snel geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Eric-Jan Wösten PA0ERC
Algemeen secretaris


Update 16 maart:

Vandaag ontvangen van de algemeen secretaris van VERON Eric-Jan Wösten (PA0ERC):
In verband met de huidige ontwikkelingen van de coronavirusproblematiek is het VERON HB helaas genoodzaakt de 81e Verenigingsraad uit te stellen tot een nader te bepalen datum.
Uiteraard wordt u geïnformeerd zodra een nieuwe datum is vastgesteld.


Update 15 maart:

Nieuwe richtlijnen RIVM – hierin staat ook dat onderstaande maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.


Update 13 maart van de algemeen secretaris Eric-Jan Wösten (PA0ERC):

De geplande VHF en hoger dag op 28 maart gaat niet door. De organisatie geeft aan dat er gezocht wordt naar een nieuwe datum en locatie.

Hoewel het RIVM activiteiten zoals afdelingsbijeenkomsten met of zonder lezing met minder dan 100 personen niet afraadt acht VERON het verstandig om deze tot en met 31 maart niet te houden. Veel van onze leden zijn ouderen en vallen dus onder de risicogroep.

Laten we hopen dat deze maatregelen voldoende zijn om het coronavirus in te dammen en dat na 31 maart 2020 geen nieuwe maatregelen nodig zijn.


Geen afdelingsbijeenkomst op vrijdag 13 maart!

Vanwege de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland en naar aanleiding van de aangekondigde onderstaande maatregelen van donderdagmiddag door premier Mark Rutte heeft het afdelingsbestuur in overleg met de landelijke voorzitter van de VERON besloten de afdelingsvergadering van vrijdag 13 maart niet door te laten gaan, de huishoudelijke vergadering wordt nu verschoven naar 10 april.

De maatregelen op een rij:

 • Iedereen in Nederland blijft thuis bij griep-, koorts- of hoestklachten en vermijdt sociaal contact.
 • Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.
 • Evenementen met meer dan honderd personen worden afgelast. Dit geldt ook voor sportwedstrijden.
 • Nederlanders worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te gaan werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor zorgmedewerkers geldt: blijf pas thuis van je werk als je klachten en koorts hebt.
 • Voor zorgmedewerkers geldt ook: reis niet naar het buitenland.
 • Scholen hoeven op dit moment nog niet te sluiten. De maatschappelijke gevolgen zouden dan te groot zijn, omdat ook ouders dan thuis moeten blijven.
 • Hogescholen en universiteiten wordt geadviseerd hun hoorcolleges zoveel mogelijk online aan te bieden.
 • Eerder werden inwoners van Noord-Brabant al opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken en ook bij klachten thuis te blijven.
 • Ook werden eerder al veel sportevenementen en andere grote evenementen in Noord-Brabant afgelast.
 • Mensen die tot de risicogroepen behoren, worden opgeroepen zo min mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.
 • Beperk bezoek aan kwetsbare personen.

De nieuwe maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart.