Vaantjes A03-afdelingscompetitie 2020

Beste deelnemers aan de A03-afdelingscompetitie 2020, zoals de gewoonte heeft u door deelname aan de landelijke VERON afdelingscompetitie 2020 punten verzameld voor onze afdeling A03 Amersfoort. Hartelijk dank nog daarvoor. Zoals alle eerdere jaren, sinds het instellen van de A03 wisselbeker, zijn er ook jaarlijks voor elke deelnemer vaantjes gemaakt. De afdeling heeft deze wederom laten maken en wel een versie 2020 met het speciale VERON 75 jaar logo.

Door de corona lockdown kunnen we deze helaas vaantjes nu niet individueel persoonlijk aan u uitreiken, maar we zullen er, eventueel via Peter (NL5557) onze QSL manager, er voor zorgen dat u deze krijgt samen met uw QSL-kaarten. Voor de deelnemers van PI4AMF tijdens de PACC, komend weekeind, zullen ze daar voor hen klaar liggen.

De competitie is dit jaar 1 januari weer begonnen en de concurrentie van andere afdelingen in de landelijke competitie is groot. We hopen dat u waar mogelijk zoveel mogelijk punten weet te behalen voor onze afdeling door deelname aan de diverse contesten. Al bij 25 QSO’s behaalt u 1 punt voor uzelf in onze A03-competitie en ook voor de afdeling in de landelijke competitie.

Deed u eerder nog niet mee en heeft u vragen over deelname kunt u bij Maarten (PA3EYC) en Frans (PC2F) navragen hoe deelname mogelijk is. Ook SWL’s kunnen door deelname aan SWL-contesten punten voor onze afdeling verzamelen, evenals VHF/UHF deelnemers aan contesten.

Ik wens een ieder veel plezier komende PACC en bij deelname aan andere contesten.

Frans (PC2F), afdelingsvoorzitter

Nieuwsflits – februari 2021

Beste amateur,

Nieuwsflits – In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 212 met de mededeling dat 12 februari de digitale bijeenkomst via Zoom niet doorgaat. Verder kunt u in de Nieuwsflits een verslag lezen van de digitale Nieuwjaarsreceptie, de aankondiging van de PACC 2021 en overig verenigingsnieuws.

Wekelijkse A03-ronde op PI3AMF – Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI74AMF vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz. Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen dan kan u dat natuurlijk zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dat van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

QSL-kaarten – Na telefonisch overleg met Peter Butselaar (NL5557) kunnen QSL-kaarten bij hem thuis worden opgehaald. Kaarten voor verzending mogen de komende maanden bij hem in de brievenbus. Bij grote hoeveelheden a.u.b. eerst even bellen (06-13384190) of hij thuis is.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en blijf gezond,

Dick Radstaak (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

PS – Heeft u zelf een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits of wilt u voortaan de Nieuwsflits automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Dat kan! Stuur een mail aan a03 (aan) veron.nl  en meldt u aan. Bent u al geabonneerd, maar heeft/krijgt u een nieuw e-mailadres vergeet dan niet de wijziging door te geven dan blijft u op de hoogte! Oudere nummers vindt u in ons archief.

Nieuwsflits – januari 2021

Nieuwsflits – In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 211 met daarin een artikeltje van de voorzitter en de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 8 januari via Zoom waar u zich via het aanmeldformulier op onze site voor kan aanmelden en overig verenigingsnieuws .

Wekelijkse A03-ronde op PI3AMF – Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz. Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt melden dan kan u dat natuurlijk zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dat van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail naar Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

QSL-kaarten – Na telefonisch overleg met Peter Butselaar (NL5557) kunnen QSL-kaarten bij hem thuis worden opgehaald. Kaarten voor verzending mogen de komende maanden bij hem in de brievenbus. Bij grote hoeveelheden a.u.b. eerst even bellen (06-13384190) of hij thuis is.

Ik wens u een gelukkig gezond radiojaar 2021 toe en blijf gezond,

Dick Radstaak (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

PS – Heeft u zelf een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits of wilt u voortaan de Nieuwsflits automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Dat kan! Stuur een mail aan a03 (aan) veron.nl  en meldt u aan. Bent u al geabonneerd, maar heeft/krijgt u een nieuw e-mailadres vergeet dan niet de wijziging door te geven dan blijft u op de hoogte! Oudere nummers vindt u in ons archief.

A03 nieuwjaarsreceptie via Zoom

Vrijdag 8 januari is er via Zoom uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over te brengen. Ook worden eventuele ingediende afdelingsvoorstellen voor de Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden, behandeld.

Er zijn twee mogelijkheden Zoom te gebruiken:
  1. De zoom-client downloaden en installeren vanaf deze website.
  2. Vanuit uw internet browser met een plug-in, dit kan met o.a. Safari, Firefox en Chrome.
We vragen u om zich aan de volgende twee spelregels houden:
  1. Na het inloggen komt u in de wachtruimte van de afdelingsbijeenkomst. Hier wijzigt u uw schermnaam in Voornaam en Call, zodat we weten wie zich aanmeldt. hierna wordt u toegelaten tot de vergadering.
  2. Uw camera en/of microfoon staan uit (muted) tijdens de afdelingsbijeenkomst, wilt u de microfoon om wat te zeggen dan kunt u uw hand opsteken via het programma. De host zal u dan het woord geven. Ook chatten met de host tijdens de bijeenkomst is mogelijk.

We willen graag om 20.00 uur beginnen met deze bijeenkomst daarom vragen we u om ruim op tijd aan te melden. Toegang is mogelijk vanaf 19.30 uur.

Deelname is alleen mogelijk na vooraf aanmelden, dit kan nog tot donderdag 7 januari via het aanmeldformulier.

Na aanmelding voor deze bijeenkomst ontvang je de zoom-link via de mail.


Over het gebruik van het Zoom programma zijn meerdere filmpjes met uitleg op YouTube beschikbaar.

Voorzitter kijkt tevreden terug op afdelingscompetitie 2020

De VERON afdelingscompetitie 2020 is voorbij. Met een totaal van 1.727 punt is de afdeling Amersfoort op de vierde plek geëindigd, net achter de afdeling Voorne Putten die maar 6 punten meer wist te behalen. In totaal was de afdeling Amersfoort goed voor 58.632 contest QSO.

Voorzitter Frans de Bles (PC2F): “Een vierde plaats in de afdelingscompetitie is een prima resultaat. Waar we vooral trots op mogen zijn, is dat zoveel van onze afdelingsleden meedoen met radio-wedstrijden. Als we kijken naar het totaal aantal deelnemers dat binnen een afdeling actief is, is onze afdeling met 27 deelnemers in de competitie zelfs de nummer 1 van alle afdelingen!

Ook in 2021 zal de afdeling Amersfoort weer actief meedoen met contesten voorspelt Frans: “tijdens de huishoudelijke vergadering is door enkele leden aangegeven dat zij graag vaker uitnodigingen voor deelname aan contesten vanuit PI4AMF zien. Daarmee gaan wij als bestuur aan de slag. Daarbij zal ook de mogelijkheid worden geboden om nieuw talent op te leiden en al ervaren contesters te helpen hun vaardigheid verder te ontwikkelen.”

Tot slot wil Frans nog even een woordje van dank kwijt: “iedere maand schrijft Maarten (PA3EYC) een uitgebreide update over de afdelingscompetitie voor onze Nieuwsflits. Daarmee zorgt hij voor inzicht in hoe het in die maand in onze afdeling is gegaan met het contesten. Juist dat inzicht zorgt voor een gezonde competitie binnen de afdeling. Top dat we iedere maand zo’n overzicht ontvangen, bedankt Maarten!

Over wat de score van de individuele deelnemers uit de afdeling Amersfoort betekent voor de Afdeling Amersfoort Wisselbokaal, geeft de voorzitter aan: “De winnaar van de Afdeling Amersfoort Wisselbokaal wordt door een geheim genootschap, waar zelfs ik de samenstelling niet van ken, gekozen. Ik verwacht dat wij als bestuur binnenkort de gouden envelop ontvangen waarin de uitslag zal staan. Tot die tijd blijft het ook voor ons spannend.

Meer uitgebreide informatie over de einduitslag van de Afdelingscompetitie en hoe u kan meedoen is te lezen op https://www.veron.nl/nieuws/kanaalstreek-wint-afdelingscompetitie-2020-weer/.

Gert van Loo (PA2LO)

Bepaal mede de koers van de VERON

In onze vereniging bepalen de leden de koers. Ieder lid kan daar invloed op uitoefenen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de VERON afdelingen bij elkaar om daar besluiten te nemen over ingediende voorstellen. De VR wordt in april gehouden.

Voorstellen op de VR worden ingediend door de afdelingen. Dit betekent dat eerst binnen de afdeling zelf gestemd wordt of een voorstel ingebracht wordt. Ben je lid van de afdeling Amersfoort en heb jij een voorstel dat je graag besproken wil hebben op de VR? Stuur dan vóór 31 december 2020 jouw voorstel naar de secretaris via ons contact. Het gaat hier om voorstellen die te maken moeten hebben met het beleid van de vereniging. De ingediende voorstellen van onze afdelingsleden bespreken we binnen de afdeling Amersfoort tijdens onze digitale bijeenkomst van januari. De voorstellen die dan worden aangenomen, werken we verder uit en dienen deze in bij de algemeen secretaris.

Heb je een voorstel maar moeite om het op papier te zetten? Mail ook dan je idee naar de secretaris. Hij helpt je dan verder met de verwoording ervan.

 

Zie ook <hier>.

Ronde van Amersfoort op PI3AMF

Update 13 december:

In deze goed gevulde 40e Ronde van Amersfoort de aankondiging voor de uitzending van volgende week en de uitleg van de puzzel van de vorige week. Zelf ook eens proberen zonder te bouwen kan op deze website.

Eddy – PA0RSM had een interessante mededeling over het volgen van meteoren op de radio.

Meer informatie hierover:
Werkgroep Meteoren,  een artikel over Meteor Scatter van de VHF en hoger Commissie van onze VERON en een stukje over het GRAVES VHF radarbaken

Verder kwam onder andere het Museum Jan Corver aan bod en aandacht voor de aanstaande zonnevlekken cyclus no. 25 met mogelijk wereldwijde propagatie op de 10 meter band.

Op 20 december staat de RvA in het teken van de Kerst. Laten we er een gezellige happening van maken. Heeft u nog een radio-anekdote die u wilt vertellen aan de deelnemers dan wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Update 6 december:

Op 6 december 2020 kon u deelnemen aan de 39e ronde van Amersfoort. Rondeleider Evert (PA3AYQ) heeft iedere week weer interessante onderwerpen te bespreken.
Dit keer waren er vijftien deelnemers uit de regio, het is goed om zo met elkaar in contact te blijven via de radio.
Je hoort en leert nog eens wat bij over onze radiohobby.
Dit keer kwam de digitale techniek aan bod met nullen en enen, de ascii-tabel en de digitale bouwblokken: AND, NAND, OR en NOR.
Voor de puzzelaars onder ons ook een opgave: Teken een digitale schakeling met deze bouwblokken waarbij je met twee schakelaars, drie lampen afzonderlijk aan en uit kan schakelen.
Oplossingen mogen volgende week in de ronde worden verteld, maar antwoorden via mail mag ook naar pa3ayq@veron.nl.
Wil je eerst nog even teruglezen hoe het ook alweer zat met die digitale poorten dan geeft David’s Wiskunde Website hier een goede uitleg over.

Kijk hier voor een hint.

Volgende week alweer de 40e editie, u bent van harte uitgenodigd om in te melden en mee te praten.

De ronde is iedere zondagavond om 20.30 uur op de PI3AMF repeater.


Update 5 mei:

Onze rondeleider Evert (PA3AYQ) laat weten dat 5G het onderwerp is van de volgende RvA. Er wordt aandacht besteed aan de discussie die zich heeft ontwikkeld rondom 5G wat betreft de gezondheid. Zeker nu een rechtbank over de voortgang moet beslissen. Als zendamateur straal je ook immers ook RF-energie uit. Mensen vragen er soms over, waar zijn ze bang voor en hoe is de stand van zaken ?

Praat of luister mee op zondag 10 mei vanaf 20.30 op onze repeater PI3AMF.

PI2AMF en PI3AMF zijn ook te beluisteren via het internet op deze website: https://www.broadcastify.com/listen/stid/697.


Update 12 april:

Vanaf heden zal op jullie verzoek de Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI75AMF worden gehouden. De inmelders zullen worden geregistreerd.

De RvA is er elke zondagavond vanaf 20.30 uur (LT) via de 2 meter repeater op 145.625 (uit). Zijn er berichten of nieuws dat je wilt melden dan kan je dat natuurlijk zelf brengen maar er wordt gewerkt om dat van te voren te kunnen opnemen en dan tijdens de ronde uit te zenden. Mail kan ook via PA3AYQ@VERON.nl. Na de corona ellende ontmoeten we elkaar wel weer op een verenigingsavond en maken we verdere plannen. Hopelijk levert deze RvA wat extra activiteit op.

73’s Evert, PA3AYQ


Update 22 maart:

De 1e aflevering is een feit, rondeleider Evert (PA3AYQ) liet verschillende amateurs aan het woord over onze mooie radiohobby.
Aan gespreksonderwerpen geen gebrek, alle deelnemers hartelijk bedankt en we spreken u graag op de volgende zondagavond om 20.30 op onze repeater PI3AMF !


Update 20 maart:

Wat betreft het houden van een ronde binnen de regio Amersfoort loopt een en ander parallel. Al eerder is de vraag gesteld of we een ronde kunnen gaan houden. Daar waren al wel wat plannen voor. Door het virus gedoe zijn we afgelopen zondagavond weer begonnen om wat activiteit op onze 2 meter repeater PI3AMF op 145.625 MHz te brengen.

Dus we zijn al gestart! Op zondagavond vanaf 20.30 uur (voorlopig). Daarbij is het de bedoeling eerst eens te kijken of er animo is. Als dat lukt dan zijn er plannen om het wat serieuzer aan te pakken. Voorlopig onder eigen call maar de bedoeling is dat daarvoor later de afdelings call te gebruiken.

Evert, PA3AYQ


Wie helpt: Dagelijkse A03-ronde op PI3AMF

Veel mensen zitten thuis en hebben op dit moment minder sociale contacten. Zou het niet een mooi moment zijn om eens te proberen of we mensen weer wat meer op 2m of 70cm kunnen krijgen en proberen dagelijks een kleine ronde te organiseren ?
Gewoon even een kort moment van even elkaars stem horen, vertellen waar je de dag mee bezig bent geweest, of je tegen problemen aanloopt (waar anderen misschien mee kunnen helpen). Onze hobby is een sociale hobby. Als afdeling kunnen we hier een initiatief nemen en voor sommige mensen ‘het verschil maken’.

We hebben er niet veel voor nodig, anders dan:
– Een momentje prikken op de dag waar we met elkaar kunnen babbelen
– Eén of meer mensen die de ronde een beetje willen leiden zodat iedereen aan bod komt of zich kan inmelden

Tuurlijk… we hebben ook allemaal de telefoon, skype, teams etcetera. Maar laten we proberen datgene te pakken dat ons allemaal verbindt: onze radiohobby!
Zelf heb ik niets staan voor 2 en 70, maar veel van de mensen wel. Het begint bij gewoon starten… best kans op dat mensen dan vanzelf aansluiten. Zo ging dat vroeger ook…

Gert (PA2LO)

Wie helpt mee in de uitvoering ? -> Rondeleiders gezocht !
Wil je helpen laat het even weten via ons contactformulier

Nieuwsflits – december 2020

Beste amateur,

In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 210 met daarin een artikeltje van de voorzitter en de mededeling dat de Kerstbijeenkomst in december vanwege het coronavirus niet doorgaat. Verder kunt u in de Nieuwsflits een verslag lezen van de digitale Huishoudelijke Vergadering van november en overig verenigingsnieuws.

82ste VERON Verenigingsraad (VR) april 2021 – Tot eind januari a.s. kunnen wij als afdeling voorstellen voor de VR indienen, dat kunnen onderwerpen van allerlei aard zijn. Voorstellen met uw onderbouwing kunnen tot 1 januari 2021 schriftelijk of per e-mail (a03@veron.nl) bij mij worden ingediend. Over deze voorstellen kunnen we dan tijdens de digitale verenigingsavond van 8 januari a.s. stemmen en tijdig bij het HB indienen.

Wekelijkse A03-ronde op PI3AMF – Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI75AMF vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz. Zijn er berichten of heb je nieuws wat je wilt melden dan kan je dat natuurlijk zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dat van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via PA3AYQ@VERON.nl.

Opschonen verzendlijst – Vanaf 2021 versturen we onze Nieuwsflits alleen nog aan leden van onze afdeling. We gebruiken hiervoor de email adressen uit het Veron Administratie Systeem. Indien u wel lid bent maar vanaf januari geen Nieuwsflits ontvangt, controleer dan eerst of uw vermelding in het VAS nog wel juist is. De nieuwsbrief wordt ook maandelijks geplaatst op onze website, leesbaar voor alle geïnteresseerden.

Ik wens u fijne feestdagen en blijf gezond,

Dick Radstaak (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

PS – Heeft u zelf een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits of wilt u voortaan de Nieuwsflits automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Dat kan! Stuur een mail aan a03 (aan) veron.nl  en meldt u aan. Bent u al geabonneerd, maar heeft/krijgt u een nieuw e-mailadres vergeet dan niet de wijziging door te geven dan blijft u op de hoogte! Oudere nummers vindt u in ons archief.

PI4AMF wint glansrijk SSB Velddag 2020

Mobiele 3×8 meter mast van PI4AMF/p in het weiland van de Arkemheense polder

In het Electron van december is de uitslag van de SSB Velddag 2020 gepubliceerd. “De crew van PI4AMF wist qua score glansrijk bovenaan de lijst te komen,” schrijft de redacteur jubelend. En ja, met 1.147 QSO’s en 378.375 punten heeft de schrijver daarin helemaal gelijk. Dat hebben Maarten (PA3EYC), Peter (PC3M), Tijmen (PA3GRM) en Gert (PA2LO) toch maar weer mooi geflikt, denk je dan.

Alleen was “de lijst” dit jaar wel heel erg kort: het was dit jaar een bijzondere velddag door de beperkingen die verband hielden met COVID-19. In de klasse waarin PI4AMF meedoet, de Multi-Operator, Single Transmitter (MOST) was PI4AMF zelfs de enige deelnemer.

Datzelfde geldt voor PI4D die met 12 operators in de Multi-Operator, Multi Transmitter meedeed. Zij maakten 480 QSO’s en behaalde 106.645 punten. In de klasse Single Operator deden maar twee OM’s mee: PE1OKY en PA1FJ. In de QRP klasse was alleen PA1DI actief.

“Glansrijk” winnen in een wedstrijd zonder concurrenten krijgt op die manier toch minder glans. En toch mogen we trots zijn: de afgelopen jaren maakten we tijdens de SSB Velddag niet zoveel QSO’s als in dit jaar. En dat terwijl er dus duidelijk minder activiteit was. Uiteraard hopen we dat komend jaar weer echt gestreden kan worden om het vel begeerde handgeschreven certificaat die de winnaars van de Velddag ontvangen.

Meer lezen over de SSB Velddag doe je in het Electron van december 2020 op pagina 590-591.

Gert (PA2LO)