Nieuwsflits – april 2022

Beste amateur,

In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 224 met daarin een verslag van de maart-bijeenkomst en overig afdelingsnieuws.

Lezing:
Vrijdag 8 april is er om 20:00 uur een lezing/demo door Maarten (PA3EYC) over alles rond het zelf wikkelen van een balun.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie: Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 in Amersfoort, inloop vanaf 19:30 uur.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

Ronde van Amersfoort gestopt – Evert bedankt !

Op zondagavond 13 maart 2022 leidde Evert (PA3AYQ) voor de laatste maal de Ronde van Amersfoort.

Twee jaar heeft Evert dit iedere zondagavond met veel inzet en enthousiasme gepresenteerd, een prestatie van formaat.

Eerst onder eigen call, daarna met PI75AMF en als laatste met onze afdelingscall PI4AMF.

Diverse onderwerpen en eerder opgenomen interviews werden uitgezonden en besproken, en veel deelnemers uit de regio melden zich in of luisterden mee.

Vanuit het bestuur  danken wij Evert dat hij in de moeilijke periode van de corona het onderlinge contact met de radioamateurs in stand heeft gehouden door middel van deze wekelijkse ronde.

73,

Frans, Maarten, Peter, Tijmen en Dick

Oproep: Vrijwilligers voor de bardienst

Zoals tijdens de huishoudelijke vergadering is gemeld zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de bardienst tijdens de afdelingsbijeenkomsten.

De training hiervoor kan via het internet en deze wordt beloond met een certificaat.

Wil je hier bij helpen ?, laat dit dan even weten aan Dick (PA0MBR).

 

Verslag Huishoudelijke Vergadering 2022

Op vrijdag 11 maart hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Dit jaar weer als vanouds in ontmoetingscentrum De Herberg te Amersfoort. Er waren 27 afdelingsleden aanwezig tijdens de bijeenkomst.

De voorzitter opende de vergadering om 20:00 uur. Voordat gestart werd met de vergadering kreeg Roel (PB0ACU) voor het behalen van de tweede plaats in afdelingscompetitie een medaille. Hierna kreeg Koos (PA3BJV) het woord en werd er stil gestaan bij het overlijden van Jan Tuithof (PD0RDQ). Daarna informeerde Rick (PA5NN) de zaal dat hij de zelfbouwavond in oktober zal organiseren, details volgen nog.

Na al deze mededelingen kon gestart worden met de vergadering zelf. Het bestuur nam met de aanwezige leden de notulen en diverse verslagen over 2021 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Aansluitend hierop werden afdelingsbeleid en -begroting voor 2022 behandeld.

Het bestuur houdt dit jaar een enquête onder de VERON A03-leden om zo inzicht te krijgen in de wensen en behoeften. De sluitingsdatum is 31 maart dus maak hiervan gebruik, over de eerste resultaten hiervan meer op de volgende afdelingsbijeenkomst. Meer over het beleidsplan van de afdeling op de afdelingsbijeenkomst van mei. Het bestuur vraagt hierbij aan de leden om een actieve bijdrage te leveren bij de vastgestelde beleidspunten.

Aftredend en herkiesbaar waren Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM). Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden zijn herkozen. Frans was aftredend en niet herkiesbaar. Er waren geen kandidaten die het voorzitterschap op zich willen nemen en is deze functie dus vacant.

Frans (PC2F) wordt bedankt voor zijn lange staat van dienst, maar liefst 9 jaar is hij voorzitter geweest van onze afdeling, Maarten zal vanaf nu als waarnemend voorzitter optreden.

Na een korte pauze was het tijd voor het behandelen van de ingebrachte voorstellen voor de VERON Verenigingsraad 2022. Dit ging redelijk snel, er waren immers geen voorstellen ingebracht. Namens de afdeling zijn de afgevaardigden voor deelname aan de VR gekozen. Besloten is dat op 23 april Frans (PC2F) en Hilde (PA3EKW) de afdeling zullen vertegenwoordigen.

Na de rondvraag werd om 22:10 de vergadering gesloten. Hierna was er nog tijd voor onderling QSO.

 

Nieuwsflits – maart 2022

Update 11 maart 2022

In tegenstelling tot wat in de Nieuwsflits en hieronder is vermeld is Evert (PA3AYQ) na 2 jaar gestopt met de wekelijkse Ronde van Amersfoort op de 2 meter repeater onder de roepletters PI4AMF.

Wij danken Evert dat hij in de moeilijke periode van de corona het onderlinge contact met de radioamateurs in stand heeft gehouden door deze wekelijkse ronde.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris


Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 223 met daarin een verslag van de februari-bijeenkomst en overig afdelingsnieuws.

Afdelingsbijeenkomst:
In dit bericht vindt u de uitnodiging voor de Huishoudelijke Vergadering en behandeling van de VR-voorstellen van 11 maart aanstaande. De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement art. 7). Zaal open 19.30 uur. Ter voorbereiding ontvangt u ‘t Geruis met de stukken voor de huishoudelijke vergadering.

Tijdens de Huishoudelijke Vergadering worden ook de bestuursverkiezingen gehouden. Het overzicht is als volgt:

  • aftredend/niet herkiesbaar: Frans (PC2F);
  • aftredend/herkiesbaar: Tijmen (PA3GRM);
  • niet aftredend zijn: Dick (PA0MBR); Maarten (PA3EYC) en Peter (PC3M).

Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie? Dat kan! Aanmelding is mogelijk bij de secretaris tot aanvang van de vergadering.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Zaal open vanaf 19:30.

Wekelijkse A03-ronde op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

PS 2 – per 1 januari 2022 hebben de 3 AMF-repeaters allemaal dezelfde roepletters (PI2).

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)
button ‘t Geruis – 2022

OM Jan Tuithof (PD0RDQ – NL4405) Silent Key

Op 27 februari 2022 overleed ons oud-bestuurslid en mede radioamateur Jan Tuithof (PD0RDQ – NL4405) op 88-jarige leeftijd.

Jan Tuithof, een begrip in onze afdeling, gedurende vele jaren actief binnen de VERON.

In 1971 leerde ik Jan kennen, hij werd mijn collega bij defensie op de Bernhardkazerne, hij was daar lasser constuctiebank- en plaatwerker.

Ik werd aangesteld als radiomonteur, mijn werkplek was in de werkplaats van Jan. Hij maakte mij wegwijs binnen de kazerne en met de voertuigen welke wij repareerden. Jan het tank gedeelte en ik de radio in de tank.

Het was ook Jan die mij in contact bracht met mijn Hilde, nu 51 jaar geleden.

Samen met Jan waren we samen actief op de 27 Mc, vele uren waren we druk met antennebouw en voedingen. Na deze bakkies tijd ging Jan als luisteramateur verder. Hij bouwde een prachtige radiotafel en deed daarmee diverse JOTA’s mee bij de Soekwa scoutinggroep samen met Frans de Feber (PA2RNI), Hans Moorhoff (PA0HML) en Pim Seckel (PA0SEC) en vele anderen. Mooie tijden met zoveel plezier. Jan regelde alle technische antenneconstructiezaken, masten, antennes, enzovoort.

Jan behaalde zijn machtiging, PD0RDQ werd zijn call en zo werd Jan actief op de amateur frequenties, hiervoor bouwde hij een mooi radiostation met een goed antennepark.

Hij beheerde jarenlang het VERON Service Bureau samen met Wil zijn vrouw. Ook bouwde hij de VERON-stand op bij de diverse radioamateur beurzen en radio vlooienmarkten. Daar vertelde hij menig beginnend radioamateur over onze mooie hobby en maakte hem lid van de VERON.

Jan heeft ook een tijdlang het drukwerk van ’t Geruis verzorgd en wekelijks het RTTY-bulletin samen met zijn buurtgenoot Henk Teubler (PA1HT) uitgezonden. Hiervoor werd hij samen met Henk in 2001 uitgeroepen tot “Afdelingsamateur van het Jaar”.

Hij maakte voor de antennemast van “Radio AA” in Leusden een prachtige stalen voet voor de betonnen platen. Ook voor de PACC contesten maakte hij hulpstukken voor de antennes welke in een kraan op 40 meter hoogte gemonteerd werden.

Jan werd heel verdiend onderscheiden met de Gouden Veron Speld voor deze vele decennialange werkzaamheden om onze radiohobby te ondersteunen.

We zullen Jan missen, maar zijn dankbaar voor al zijn inzet en goodwill, wij wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze tijd.

Jan weer herenigd met je zo dierbare echtgenote Wil rust in vrede.

Namens Bestuur en Leden der VERON Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW)

 


Rouwkaart Jan Tuithof (PD0RDQ – NL4405)

Email enquête VERON Amersfoort – a03

Update 21 februari:

De reacties op de enquete zijn goed. Er zijn al een groot aantal leden die hun formulier hebben ingediend. Elk ontvangen formulier geeft ons inzicht en leidt tot goede input voor het beleidsplan. De interesses van de leden zijn duidelijk en hoewel we een verscheidenheid hebben aan interesses is het ook duidelijk dat er veel overlap is.

Kortom heeft u nog geen gelegenheid gehad om de enquete in te vullen bij deze de oproep om dat te doen. Uw bijdrage wordt gewaardeerd.

Namens het bestuur,

Peter (PC3M)


Op 11 februari 2022 hebben we een email verstuurd naar alle afdelingsleden. Deze email bevat een link naar het enquête-formulier, met het verzoek deze in te vullen.

Heeft u de mail niet ontvangen en bent u lid van VERON Amersfoort a03, neem dan contact op met Peter (PC3M), dan krijgt u de informatie alsnog.

Controleer dan ook meteen even of uw email adres juist is ingevoerd in het Veron Administratie Systeem (VAS).
De email adressen uit het VAS gebruiken we ook om u iedere maand een email te sturen met onze ‘Nieuwsflits’.

 

 

 

Uitdagend weer voor radio-amateurs

Met Corrie, Dudley, Eunice en Franklin vliegen de stormen ons om de oren deze winter. Op 18 februari 2022 hield zware storm Eunice ons land urenlang in haar greep. Het is waarschijnlijk de zwaarste storm geweest sinds 25 januari 1990. Hoewel deze eeuw al een paar keer nog wat hogere windstoten werden gemeten, was vooral de duur en grootte van het stormveld horende bij Eunice uitzonderlijk.

Radio-amateurs, zeker degenen met een grote “hark” op het dak, houden bij dit soort weer hun hart extra vast. Zou de antenne de storm overleven? Bij Radio Club Bunschoten, zwiepten de Optibeam antennes flink heen en weer. Niet verwonderlijk: de rotary dipole voor 40 meter is bijna 15 meter lang, die van 80 meter zelfs bijna 18 meter. En de grote OB17-4 heeft door zijn enorme oppervlakte natuurlijk ook het nodige te verduren. Stations-eigenaar PC2K laat “the day after” weten dat alle antennes het geweld hebben overleeft. In de Arkemheense polder jutterde de storm zolang dat de SteppIR-antenne van PA3EYC op een gegeven moment verticaal gepolariseerd was. Gelukkig wist Maarten samen met zijn buurman de antenne in veiligheid te brengen door de kokermast te kantelen.

Hieronder een paar bewegende beelden van de antennes van amateurs uit onze afdeling.

Gert (PA2LO)

Bestellen Vademecum 17e druk via de afdeling A03

Het Vademecum is hèt naslagwerk en handboek voor de radioamateur en mag eigenlijk in geen enkele shack ontbreken. Deze nieuwe editie bevat ruim 400 pagina’s met alle praktische informatie over onze hobby met vele kleurenfoto’s. Van een complete DXCC-lijst tot bandplannen en van tips over het plaatsen van antennes tot uitleg over QTH locator vakken. Ook een nieuw hoofdstuk “Ethiek en Operationele procedures” is toegevoegd. Het vademecum doet dienst als uniek hulpmiddel voor, tijdens en na het werken met je radioapparatuur.

Bestellen via afdeling is niet meer mogelijk, via de landelijke VERON website wel!

 

 

PACC: ook voor luisteramateurs

Als we het hebben over de PACC gaat het vaak over de verbinding-makende radio-amateurs. Minder lezen we over de amateurs die met de wedstrijd mee doen door actief te luisteren: de luisteramateurs (SWL’s). Hoog tijd om eens wat meer aandacht aan deze deelnemers te geven.

Dat we minder horen over de SWL-klasse komt waarschijnlijk door het beperkte aantal deelnemers: de afgelopen jaren zien we dat maar ongeveer 5 Nederlandse en rond de 20 buitenlandse SWL’s de moeite nemen om hun log van de PACC in te leveren. Aan de ontvangstrapporten die we op het clubstation ontvangen, zien we dat er weldegelijk meer luisteramateurs actief zijn tijdens de PACC, maar blijkbaar neemt niet iedereen de moeite om een log in te sturen naar de organisatie: jammer.

grafiek 1: aantal ingediende logs van SWL’s bij de PACC

Broederstrijd in het Noorden
Bij de Nederlandse SWL’s zien we dat er vooral een ‘broederstrijd’ plaatsvindt binnen de afdeling Kanaalstreek: maar liefst 9x kwam de winnaar in de SWL-klasse in de afgelopen 10 jaar uit deze afdeling. Harry (NL9884) wist maar liefst 7 edities te winnen. Zijn afdelingsgenoot Johan (NL9330) wist twee edities op zijn naam te zetten. Dat het in het noorden van het land goed ontvangen is en er actieve luisteramateurs zijn, blijkt wel uit het feit dat ook de laatste winnaar van de afgelopen 10 jaar daar vandaan komt: Kees (NL294) uit Harlingen maakt met één overwinning de lijst van winnaars compleet. Wel moet opgemerkt worden dat in het jaar dat Kees (2018) won, hij de enige SWL was die een log had ingestuurd. Hadden Harry of Johan dat jaar meegedaan, dan was de winst ongetwijfeld ook dat jaar weer naar de Kanaalstreek gegaan.

Alle winnaars in de SWL-klasse zijn ook zendamateur
Binnen de radiohobby wordt vaak gezegd dat een goede zendamateur eerst goed moet leren luisteren. De genoemde mannen laten zien dat ze deze wijsheid ter harte nemen. Alle drie zijn namelijk ook zendamateur: Harry (NL9884) heeft de roepletters PE1OXP, Johan (NL9330) is PE9DX en Kees (NL294) mag uitkomen als PE0CWK.

Net zoals bij de zendende deelnemers, is ook om de SWL-klasse te kunnen winnen flink wat zitvlees nodig. Als we kijken naar het aantal QSO’s dat er gelogd wordt door de SWL’s, dan moet je vaststellen dat er heel wat uurtjes achter de ontvanger wordt gezeten. Wil je kans maken om te winnen, moet je toch wel minimaal 600 QSO’s in het log weten te zetten. Tenzij je natuurlijk de enige deelnemer bent: in 2018 had Kees (NL294) aan 266 QSO’s voldoende…

grafiek 2: aantal gelogde QSO’s bij de PACC door winnende Nederlandse SWL

Condities en multipliers
De condities en hoeveel banden er ‘open’ zijn, is voor luisteramateurs net zo belangrijk als bij zendamateurs. Bij de hoogste score van de afgelopen 10 jaar, in 2014, werden er 189 mulitpliers gelogd. De afgelopen jaren zaten we in de dip van de 11-jaarsperiode en was er op 15 en 10 meter weinig activiteit. Dat is ook terug te zien in het aantal multipliers die gelogd werden: 102 multi’s in 2019, 100 multi’s in 2020 en 108 multi’s in 2021. De uiteindelijke score wordt bepaald door het aantal gelogde verbindingen en de mulitpliers. In grafiek 3 is de winnende score van de afgelopen 10 jaar vermeld.

grafiek 3: winnende score in PACC door winnende Nederlandse SWL

Deelnemers aan de SWL-klasse in 2022
Op het moment van schrijven van dit artikel is de PACC 2022 net achter de rug. Hoeveel deelnemers dit jaar hebben meegedaan en hoe er gescoord is, is nog niet bekend.

Aan onze meest actieve luisteramateur uit Amersfoort, Johan Heus (NL9723) hebben we gevraagd hoe hij de PACC dit jaar heeft beleefd. Johan: “Helaas was ik dit jaar niet helemaal fit tijdens de PACC, maar toch heb ik bijna 500 verbindingen kunnen loggen. Daarmee ben ik super tevreden. Het zal niet genoeg zijn om de PACC te winnen, maar dat vind ik ook niet zo belangrijk. Veel mooier vind ik dat je ook als luisteramateur mee kan doen én beloond wordt met het bekende PACC-vaantje.”

Ook ons afdelingslid Mariëtte (NL13918) deed mee aan de PACC: “In 2020 deed ik voor de eerste keer mee. Die PACC was zelfs mijn eerste radiowedstrijd. Echt voorbereid was ik toen niet, loggen deed ik gewoon op papier. Voor de PACC van 2022 heb ik me beter voorbereid. Zo log ik nu met het programma SWL DQR Log en heb ik me beter verdiept in wanneer je het beste van band kan wisselen. Mijn doel is vooral om mijzelf als luisteramateur te verbeteren en dat is in ieder geval gelukt. Mijn plek in de uiteindelijke uitslag maakt me niet zoveel uit.” Dan lachend: ”Maar misschien moeten we maar eens laten zien dat vrouwen veel betere luisteraars zijn dan mannen. En wie weet dat mijn deelname andere dames stimuleert om zich eens te verdiepen in deze mooie hobby.”

Ook luisteramateur worden?
Luisteren maakt een belangrijk deel uit van het radioamateurisme. Je kunt deze hobby snel starten, zonder examen, door al luisterend kennis te maken met de mogelijkheden van het radioamateurisme. Al luisterend beleef je plezier aan radio en bouw je ervaring op voor het eventueel doen van een zendexamen. Als luisteramateur kun je experimenteren met techniek, antennes, ontvangers en de eigenschappen van radiogolven. Meer informatie over dit aspect van onze radiohobby vind je op de website van de VERON.

Gert (PA2LO)