Afdelingsbijeenkomst 19 januari

De afdelingsbijeenkomst van januari stond in het teken van het elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar overbrengen en het behandelen van afdelingsvoorstellen voor de Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden. Met dat laatste waren we snel klaar: de leden van de afdeling Amersfoort konden geen zaken bedenken die dit jaar onder de aandacht van het algemeen bestuur moeten worden gebracht.

Voorzitter Maarten (PA3EYC) opende de avond en wenste iedereen namens het bestuur een goed en gezond 2024 toe. Daarna was het tijd voor diverse mededelingen:

 • In het tweede weekend van februari (10 en 11 februari) vindt de PACC plaats. Ook onze afdeling doet weer mee vanuit Bunschoten. Er is nog ruimte voor een aantal SSB-operators. Wil je meedoen met PI4AMF, ook al is het maar een paar uur, neem dan contact op met Klaas (PC2K).
 • Evert (PA3AYQ) maakt melding dat zijn logprogramma -dat prima te gebruiken is voor de PACC- is vernieuwd en nu ook te gebruiken is voor luisteramateurs. De software is te vinden op de VERON-website.
 • Hans (PA2JWN) informeert dat van 15 tot 18 augustus de bijzondere roepletters TM80LM actief zijn ter gelegenheid dat het 80 jaar geleden is dat de Franse stad Le Muy bevrijd werd van de Duitse onderdrukking. TM80LM wordt bijna volledig door leden van onze afdeling geactiveerd. Meer informatie over het evenement is te vinden op: https://www.qrz.com/db/TM80LM.
 • Maarten (PA3EYC) en Peter (PC3M)

  In 2023 hebben 20 leden deelgenomen aan de VERON-afdelingscompetitie. Samen hebben we de zevende plaats in het algemeen klassement behaald. Binnen de afdeling was de amateur met de hoogste score Gerard (PH3T) gevolgd door ons clubstation PI4AMF.

 • Het Geheime Genootschap dat besluit tot toekenning van de Afdeling Amersfoort Wisselbeker heeft besloten dat de beker dit jaar wordt uitgereikt aan Peter (PC3M). Namens het genootschap reikte de afdelingsvoorzitter de beker uit aan een vergulde Peter.
 • De voorzitter maakt bekend dat onze afdeling ook in 2023 zowel de SSB als de CW-velddag overtuigend heeft gewonnen. Ook dit jaar zal de afdeling weer meedoen: belangstellenden om mee te doen of om te komen kijken zijn van harte welkom!
 • Hans (PE1KWH) en Peter (PC3M)

  Ook kon melding gemaakt worden van een andere eerste plaats: Hans (PE1KWH), Gerard (PH3T) en Gert (PA2LO) activeerden in november tijdens de Friese Elfstedencontest de stad Workum met de roepletters PE11W. Met hun deelname wisten de OM’s de eerste plaats op 80 meter van de regio Friesland te behalen. Zij ontvingen van de organisatie een mooie beker.

 • Rick (PA5NN) had tijdens de avond een mooie zelfbouw-antenne meegenomen en vertelde de belangstelden enthousiast over het project.

Aan het eind van de mededelingen werd stilgestaan bij het overlijden van OM Naldo Wijvekate (PA3DRN). Koos (PA3BJV) deelde met de aanwezigen een aantal mooie herinneringen aan Naldo. Voor zijn inzet voor de vereniging en het zendamateurisme in het algemeen ontving Naldo in 1995 de “Gouden Speld”.

Omdat er geen afdelingsvoorstellen voor de Verenigingsraad besproken hoefden te worden, was er de rest van de avond gelegenheid voor onderling QSO. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt en het bleef nog lang gezellig in ontmoetingscentrum “De Herberg”.

Gert (PA2LO)

Nieuwsflits – januari 2024

Beste amateur,
Namens het bestuur van de VERON Amersfoort (a03) wens ik u een voorspoedig en gezond radiojaar 2024.

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 241 met daarin een verslag van de kerstbijeenkomst en overig verenigingsnieuws.

Bijeenkomst:
De eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar is op vrijdag 19 januari. Tijdens deze avond bieden we u uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over te brengen. Ook worden eventuele ingediende afdelingsvoorstellen voor de Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden, behandeld. Zijn er zaken waarvoor u aandacht wilt vragen tijdens de VR dan kunt u dat deze avond nog kenbaar maken!

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de bijeenkomst is om 20:00 uur, inloop kan vanaf 19:30.

Afdelings-VR-voorstellen
In april wordt de VERON Verenigingsraad (VR) gehouden. Tot eind januari a.s. kunnen wij als afdeling voorstellen voor de VR indienen, dat kunnen onderwerpen van allerlei aard zijn. Voorstellen met uw onderbouwing kunnen tot 1 januari 2024 bij mij worden ingediend. Over deze voorstellen kunnen we dan tijdens de verenigingsavond van 19 januari a.s. stemmen en tijdig bij het HB indienen.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen in de ronde, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

 

button Nieuwsflits (.pdf) button Nieuwsflits (.txt)

OM Naldo Wijvekate (PA3DRN) Silent Key

Op 9 december 2023 is op 81-jarige leeftijd overleden OM Naldo Wijvekate (PA3DRN).

Naldo leerde ik kennen begin 1982, hij kwam bij mij op de morse cursus, toen nog in het Burgemeester van Randwijkhuis in Amersfoort.

In 1984 was Naldo, samen met zijn echtgenote, bereidt om mij te helpen met het organiseren en uitvoeren van het VERON Pinksterkamp, dit hebben we samen vele jaren gedaan. Zijn enthousiasme was groot in deze werkzaamheden, hij had het juiste overzicht over de zaak, ik heb in die jaren veel geleerd van hem. Naldo is daarvoor in 1995 ook onderscheiden met de “Gouden Speld” van de VERON.

Zijn ziekte heeft hem in de jaren daarna ernstig beperkt in zijn werk, als ook in de hobby, toch bleef hij optimistisch en dat straalde van hem af.

Ook de verbindingen op de korte golf maakte hij graag, zijn belangstelling ging uit naar de radioamateurs onderweg met een zeilschip over de wereldzeeën. Elke dag was hij te horen op de HF-banden en hield hij de stand van zaken bij aan boord van het schip.

De laatste jaren werd het stil, zijn ziekte vergde te veel van hem. Een bevlogen radioman verliezen we in hem, gedisciplineerd en oplettend als hij was.

Wij wensen zijn echtgenote en de kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens Leden en Bestuur VERON Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW)

Verslag kerstbijeenkomst december 2023

Traditioneel houdt de afdeling Amersfoort in december de kerstbijeenkomst. Voorgaande jaren was dit voornamelijk een avond met bingo en lootjes. Deze bijeenkomsten werden echter nog slechts door een kleine groep leden bezocht, vandaar de oproep van het bestuur eerder dit jaar aan de leden om met voorstellen te komen voor een leuk alternatief.

Het voorstel om gezellig samen van een lekkere warme stampotmaaltijd te genieten sprak het meeste aan. Zo kwam het dat er vrijdag jl bij binnenkomst in de Herberg je een heerlijke geur van eten tegemoet kwam. Diverse stampotten (boerenkool, zuurkool, hutspot en hachee) stonden er au bain-marie op te warmen onder supervisie van Tijmen (PA3GRM). Voorzitter Maarten (PA3EYC) heette de aanwezigen van harte welkom. Hij had een jaaroverzicht opgesteld en liep dat langs. Vervolgens wenste hij iedereen smakelijk eten en kon er gestart worden met de maaltijd.

Net als de andere aanwezigen was uw verslaggever volop aan het genieten van de maaltijd, zodat hij helemaal vergat een foto met volle borden te maken, maar gelukkig had Frans (PC2F) nog wel trek in een derde bordje met eten en was dus meteen ‘slachtoffer’ voor een foto hi.

Nadat iedereen uitgegeten was, had Koos (PA3BJV) nog een kerstboodschap voor de aanwezigen waar stil en aandachtig naar werd geluisterd. De rest van de avond was het gezellig onderling QSO.

Namens het afdelingsbestuur een hele fijne kerst en een gelukkig en gezond 2024 gewenst !

Prettige feestdagen

Nieuwsflits – december 2023

Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 240 met daarin een verslag van de jaarlijkse verkoping en overig verenigingsnieuws.

Bijeenkomst:
Vrijdag 22 december (let op: vierde vrijdag van de maand) is er de jaarlijkse familieavond in kerstsfeer. Dit jaar beginnen we wat eerder om 19.00 uur en maken er een gezellige avond van met een wintermaaltijd. Wel even aanmelden met het formulier op onze site, uw partner mag ook mee.

Aanmelden kan tot en met 17 december.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de bijeenkomst is om 19:00 uur, inloop kan vanaf 18:30.

Afdelings-VR-voorstellen
In april wordt de VERON Verenigingsraad (VR) gehouden. Tot eind januari a.s. kunnen wij als afdeling voorstellen voor de VR indienen, dat kunnen onderwerpen van allerlei aard zijn. Voorstellen met uw onderbouwing kunnen tot 1 januari 2024 bij mij worden ingediend. Over deze voorstellen kunnen we dan tijdens de verenigingsavond van 19 januari a.s. stemmen en tijdig bij het HB indienen.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen in de ronde, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u veel leesplezier en fijne feestdagen toe en graag tot ziens bij een van de afdelingsactiviteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

 

button Nieuwsflits (.pdf) button Nieuwsflits (.txt)

QRZ de PB23AMF

Op de jaarvergadering van de VERON Amersfoort memoreerde Eddy (PAøRSM) dat de Nederlandsche Vereeniging Voor Radiotelegrafie (NVVR) in 1923 een “afdeeling Amersfoort en Omstreken” stichtte.

Dus dat dit jaar er vanuit Amersfoort en omgeving al 100 jaar in afdelingsverband radioamateur activiteiten worden georganiseerd.

Hij stelde voor in dit kader een speciale call aan te vragen. Dit werd enthousiast ontvangen door de aanwezigen. Het draaiboek voor een Special Event Station werd snel uit de kast gehaald. Aan de slag dus!

De roepletters PB23AMF werden aangevraagd en voor een halfjaar toegekend. Verder werden webpagina’s aangemaakt QRZ.com, ClubLog, Logbook of the World en eQSL. Hier prijkte ook het QSL-ontwerp van Gert (PA2LO).

Nog precies voor de SSB WPX (World Prefix Contest) konden we met PB23AMF in de lucht komen! Voor onderlinge afstemming (wie gebruikt welke band) werd een WhatsApp groep aangemaakt met de amateurs die aangegeven hadden om de call op enig moment te gebruiken. Buiten de WPX contest werd meestal vanuit huis uitgewerkt.

Eddy (PAøRSM) heeft zich opgeworpen om ook als QSL-manager voor deze SES (Special Event Station) call te dienen. Bij hem loopt sinds 2010 een onderzoek naar de binnenkomst van QSL-kaarten na een verbinding. In de Electron van 2018 staat een artikel voor de geïnteresseerden. Voor de SES call is het onderzoek uitgebreid met de dagelijkse aantal hits op www.qrz.com/db/pb23amf! Het moet nog verder uitgewerkt worden, maar de activiteit is goed te herleiden.

Toen de roepletters in september vervielen is de balans opgemaakt. In totaal zijn ruim 10.000 QSO’s gemaakt. Maarten (PA3EYC) heeft geanalyseerd dat hiervan ruim 7.791 unieke calls waren. We hebben dus veel amateurs in de wereld blij kunnen maken!

Logs zijn ontvangen van: PAøRSM, PA1LEX, PA2LO, PA3AYQ, PA3EYC, PBøACU, PC2F, PC2K, PC3M, PH3T.

Bron eQSL: hierbij zijn ook inbegrepen de eQSL’s van luisteramateurs

 

Ter indicatie het aantal QSO’s per maand In lijn met de hedendaagse trend zijn de meeste verbindingen in digitale mode gemaakt
 

Maart 4413
April 4746
Mei 772
Juni 172
Juli 215
Augustus 40
September 0
 

CW 1814
FM 25
FT8 6867
MFSK 457
PSK 30
RTTY 109
SSB 1056

 

Eddy (PA0RSM)

Doe een voorstel via de verenigingsraad 2024

Bepaal mede de koers van de VERON
stem

Op de Verenigingsraad kan ieder lid via de afdeling een voorstel indienen
In onze vereniging bepalen de leden de koers, ieder lid kan daar invloed op uitoefenen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de VERON afdelingen bij elkaar om daar belangrijke besluiten te nemen over ingediende voorstellen.

10 stappen
Hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw voorstel ook op de VR van 2024 besproken wordt, legt het hoofdbestuur uit: Heb je een goed idee, vind je dat iets anders moet of beter kan? Dan kun jij met jouw VERON afdeling het voorstel uitwerken, motiveren en er in de VR over stemmen. Maar voordat jouw voorstel in de VR kan komen, zijn er een aantal stappen te nemen.

 1. Werk je voorstel uit en stuur het naar je afdelingsbestuur zodat het in de huishoudelijke vergadering kan worden besproken.
 2. Stemt je afdeling in met jouw voorstel ? Werk dan samen met je afdelingsbestuur het voorstel uit. De tekst zoals geformuleerd wordt later gepresenteerd in het begeleidend schrijven. Het moet dus vrij van (interpretatie) fouten zijn.
 3. Laat je voorstel vóór 31 januari 2024 door je afdelingsbestuur naar de Algemeen Secretaris sturen. Dat kan via het contactformulier op de website.
 4. Medio maart krijgen alle afdelingssecretarissen een overzicht van alle door de afdelingen ingediende voorstellen.
 5. Het hoofdbestuur voorziet, indien nodig, jouw voorstel en alle andere voorstellen van een commentaar en publiceert deze in ons maandblad Electron. Alle voorstellen worden ook aan de afdelingen gestuurd samen met verslagen van de commissies en werkgroepen. Tevens staat in dit document ook wel de beschrijvingsbrief genoemd, het financiële verslag over het afgelopen jaar en een budget voorstel voor het komend verenigingsjaar.
 6. Andere afdelingen kunnen nog een amendement insturen op jouw voorstel (een amendement is een wijzigingsvoorstel).
 7. Jij kunt met jouw afdeling ook een amendement insturen op andere voorstellen, dat kan nog tot één dag voor de VR.
 8. Op de VR wordt jouw voorstel door de Algemeen Secretaris voorgelezen.
 9. Er is gelegenheid om jouw voorstel ter plekke nog eens te motiveren. Als tijdens de discussie over jouw afdelingsvoorstel blijkt dat het geen werkbaar voorstel is, dan heeft de indienende afdeling de mogelijkheid om het voorstel in te trekken.
 10. Jouw voorstel wordt in stemming gebracht. Er zijn drie mogelijkheden:
  – Je voorstel wordt aangenomen. Het HB krijgt dan de opdracht om het voorstel uit te  werken.
  – Je voorstel wordt afgewezen.
  – Er wordt gestemd voor onthouding.

Indienen
Ben jij lid van de afdeling Amersfoort en wil je een voorstel in de VerenigingsRaad 2024 laten behandelen? Stuur dan je voorstel vóór 31 december 2023 aan de secretaris van de afdeling.

Verslag afdelingsbijeenkomst november 2023

In november houdt de afdeling Amersfoort altijd een jaarlijkse verkoping van courante radio-amateurspullen. Om 20:00 uur lagen de diverse ingebrachte kavels gereed voor verkoop. Maar voordat hiermee gestart kon worden waren er nog wat algemene mededelingen vanuit het bestuur en enkele leden:

 • De kerstbijeenkomst is dit jaar op 22 december. Dit jaar beginnen we wat eerder om 19.00 uur (inloop vanaf 18:30) en maken er een gezellige avond van met een wintermaaltijd. Wel even aanmelden met dit formulier of de gele aanmeldknop op de homepage van onze site. Er zijn geen kosten aan verbonden voor de afdelingsleden en je partner mag ook mee.
 • Zoals aangegeven legt Dick zijn functie als secretaris neer na de Huishoudelijk Vergadering in maart 2024. Wie volgt hem op? Wordt actief lid van het bestuur en beslis mee over de koers van de afdeling. Neem contact op met een van de bestuursleden voor meer informatie, dit kan o.a. via de rode aanmeldknop op de homepage van onze site.
 • In januari worden traditioneel de ingekomen afdelings-VR-voorstellen behandeld. Heb je een voorstel, dien het dan ik voor 1 januari bij de secretaris van de afdeling.
 • Voor 2024 zijn we nog op zoek naar interessante lezingen. Het bestuur doet een oproep aan de leden om hierbij te helpen.
 • Rick (PA5NN) deelt mee dat in december de kerstuitzending van de machinezender SAQ weer zal plaatsvinden op 17,2 kHz.
 • Gert (PA2LO) meldt dat hij op 19 november samen met Hans (PE1KWH) en Gerard (PH3T) deelneemt aan de Friese Elfsteden contest met de call PE11W.

Hierna kon gestart worden met de verkoping onder leiding van veilingmeester Koos (PA3BJV), met hulp van Gerard als opvolger. Gerard bleek een goede leerling en de juiste vaardigheden te hebben voor het vervullen van deze rol. Met passie en humor maakten beide mannen er samen een leuke avond van en werden de meeste spulletjes wel verkocht. Voorzitter Maarten (PA3EYC) bedankte beide heren voor hun inzet deze avond en in het bijzonder Koos voor zijn vele jaren als veilingmeester voor de afdeling.

Als afsluiting van de avond maakte Klaas (PC2K) het nog spannend door onder veel belangstelling zijn aangekochte mystery box te openen.

 

Nieuwsflits – november 2023

Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 239 met daarin een verslag van de afdelingsbijeenkomst van 20 oktober en overig verenigingsnieuws.

Bijeenkomst:
Vrijdag 17 november is er een verkoping van courante radioamateurspullen.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de bijeenkomst is om 20:00 uur, inloop kan vanaf 19:30.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

 

button Nieuwsflits (.pdf) button Nieuwsflits (.txt)