Nieuwsflits – mei 2021

Beste amateur,

Nieuwsflits – In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 215 met de mededeling dat vrijdag 14 mei OM Franz van Velzen (OE3FVU, ex PE0WGA) ons vanuit Oostenrijk via Zoom een lezing zal geven over zijn ervaring met 2 meter DX. De uitleg over deelname aan deze lezing vindt u ook in deze Nieuwsflits. Verder kunt u in de Nieuwsflits een verslag lezen over de lezing over 50MHz-DX van Hans (PA2JWN) en overig verenigingsnieuws.

Wekelijkse A03-ronde op PI3AMF – Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz. Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

QSL-kaarten – Na telefonisch overleg met Peter Butselaar (NL5557) kunnen QSL-kaarten bij hem thuis worden opgehaald. Kaarten voor verzending mogen de komende maanden bij hem in de brievenbus. Bij grote hoeveelheden a.u.b. eerst even bellen (06-13384190) of hij thuis is.

Dick Radstaak (PA0MBR), afdelingssecretaris

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres geef dit door aan de afdelingssecretaris of pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

Verslag lezing 50MHz-DX met eenvoudige middelen

Op 9 april jl heeft Hans (PA2JWN) een online lezing gehouden over 50MHz-DX met eenvoudige middelen. Dit keer was gekozen voor een open bijeenkomst, waarbij ook belangstellenden van buiten de afdeling via Zoom konden deelnemen.

Zoals de meesten wel weten verblijft Hans elk jaar een aantal maanden in Zuid-Frankrijk, vanwaar hij ook radioactief is. Deze periode valt samen met het sporadische E seizoen, met mooie mogelijkheden voor o.a. 6 meter DX, een onderdeel van de hobby waar Hans actief mee is. Afgelopen jaar liep het echter anders, o.a. onzekerheid over COVID-19 maatregelen in Frankrijk dwong hem in Nederland te blijven.

Als actief en creatief radiozendamateur, en ‘verslaafd aan’ de mooie DX mogelijkheden van The Magic Band, liet Hans het hier niet bij zitten. Met gebruik van eenvoudige middelen (nylon snijplankje, installatiebuis en -draad) improviseerde hij een antenne waarmee hij op 50MHz kon uitkomen.

2 elements Moxon antenne

Het eerste bouwsel was een 2 elements (draadjes)Moxon geplaatst op een 6 meter hoog Spiderbeam mastje.

Met behulp van de Moxon-calculator op internet is de antenne berekend. De NanoVNA gaf een acceptabele SWR (1: <1.5) aan.

Het resultaat: voor EU werkte de antenne, maar de signalen waren niet echt hard voor het hoogtepunt in het ES-seizoen.

Wat valt er te verbeteren en wat zijn de mogelijkheden ? Met deze vragen ging Hans aan de slag en bouwde een nieuwe antenne, een 4 elements SuperMoxon zoals ontworpen door GW3YDX.

4 elements SuperMoxon antenne

Deze antenne is opgebouwd uit dezelfde eenvoudige middelen als de eerste antenne. Met zijn afmeting 2,16 x 1,86 meter iets meer wind in de zeilen. Meer informatie over deze antenne is hier te vinden.

Met behulp van de NanoVNA is o.a. meting gedaan aan SWR (1: <1.3) en richtingsgevoeligheid. De beam-werking blijkt erg duidelijk aanwezig.

Het resultaat: de antenne blijkt goed inzetbaar voor het kunnen werken van DX op 6 meter.

Tsunami Japanners op 50 MHz

Hans heeft vele stations buiten EU ermee kunnen werken, waaronder een ‘tsunami’ aan Japanners.

Een groep wetenschappers verwacht dat de aankomende zonnevlekkencyclus (SC25) waarschijnlijk een
van de sterkste ooit zal zijn. VK/ZL werken op 6 meter? We gaan het hopelijk zien.

1e plaats voor PI4AMF in PACC 2021

Je hebt het in de Electron van mei 2021 en op de website van de VERON kunnen lezen, maar voor wie het nog is ontgaan:

De PACC van 2021 is niet alleen een succes voor ons verenigingsstation, het blijkt dat deze versie tot een “alltime record” aan Nederlandse en buitenlandse deelnemers heeft geleid. Dat maakt ons resultaat alleen maar mooier en zal met een biertje op het mooie gazon van Gert (PA2LO) worden gevierd. Maar hierop zullen we nog even moeten wachten, want ook hier geld dat we rekening houden met de Corona regels. In ieder geval zal de prijsuitreiking (onder voorbehoud) op 18 september op de HF dag plaatsvinden. Wie de crew zal vertegenwoordigen moet nog worden bepaald.

Het bestuur van de VERON A03 wil vooruitlopend op de prijsuitreiking de crew van PI4AMF feliciteren met dit prachtige resultaat. Daarnaast ook dank aan Klaas die deze jaargang zijn station ter beschikking stelde aan onze afdeling. Het behaalde resultaat, de meeste punten van alle deelnemers, bevestigd dat Klaas met de opbouw van het contest station in Bunschoten inmiddels tot de top van Nederland behoort.

De crew van PI4AMF bestond dit jaar uit :

 • Klaas (PC2K) contestmanager
 • Willem (PD0WVD) SSB
 • Peter (PC3M) CW & SSB
 • Frans (PC2F) SSB
 • Gert (PA2LO) SSB
 • Tijmen (PA3GRM) CW
 • Maarten (PA3EYC) CW
 • Lex (PA1LEX) CW & SSB

En niet te vergeten onze trouwe ondersteuning, Koos (PA3BJW) en Hilde (PA3EKW,)  voor de traditionele heerlijke PACC soep.

73, Peter (PC3M)

OM Martin van Mierlo (PD0LJZ) Silent Key

Op donderdag 1 april 2021 bereikte mij het droevige bericht dat in zijn slaap was overleden mijn “zendmaatje” en ons clublid Martin van Mierlo (PD0LJZ), hij mocht slechts 67 jaren oud worden.

Bijna veertig jaar geleden leerde ik hem via een QSO op een van de zes D-kanalen kennen. Daarbij bleek dat onze interesse voornamelijk uitging naar het uitluisteren van berichten op de maritieme-, pers- en Europol-frequenties die toen nog ongecodeerd te ontvangen waren.

Kort daarop volgde het eerste eyeball QSO, waarbij wij onder andere elkaars equipment bewonderden. Luisteren deden wij met een Racal ontvanger aangesloten via een tuner op een draad. Telexberichten werden zichtbaar gemaakt op een Siemens telexontvanger voorzien van een interface van een Duitse zendamateur die wij gezamenlijk bouwden.

Wij werden ook vaste bezoekers van amateurevenementen en beurzen in binnen- en buitenland.

Martin is in al die jaren meer luisteramateur gebleven, dat onderdeel van de hobby bleef hem meer trekken. Wel hadden wij regelmatig contact via de twee meterband als er iets bijzonders te ontvangen was.

Samen bezochten wij ook de afdelingsbijeenkomsten in Amersfoort. Ik kan mij nog herinneren dat hij de bijeenkomsten in de boerderij in Bunschoten, waar toentertijd het clubstation was gevestigd, het gezelligst vond en met name de woonkamer met de daarin hangende koekoeksklok.

Zelfbouw was hem ook niet vreemd. Het laatste project was de actieve loopantenne een bouwproject van de Radio Club Amersfoort, waar hij ook lid van was. In zijn vakanties nam hij ook altijd een ontvanger mee en na zijn thuiskomst spraken wij over de stations die hij op zijn vakantie locatie had ontvangen.

De laatste jaren werd de mobiliteit van Martin steeds geringer, hij had verschillende operaties aan hart en rug ondergaan die hem veel problemen gaven.

Ik zal hem gaan missen bij de diverse activiteiten die wij samen ondernamen.

Martin moge je rusten in vrede. Wij wensen zijn vrouw Ineke sterkte toe met dit grote verlies.

Namens bestuur en leden van de VERON Amersfoort,
Adriaan van den Brink (PA1LIO)


Er is gelegenheid om bij zijn uitvaart aanwezig te zijn of deze te volgen via een livestream, zie hiervoor het overlijdensbericht.

Nieuwsflits – april 2021

Beste amateur,

Nieuwsflits – In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 214. Met hierin de mededeling dat 9 april er een lezing is door Hans (PA2JWN) over 50 MHz DX met eenvoudige middelen. Deze lezing wordt gegeven via Zoom, uitleg over deelname vindt u ook in deze Nieuwsflits. Verder een verslag over de Huishoudelijke Vergadering van maart en overig verenigingsnieuws.

Wekelijkse A03-ronde op PI3AMF – Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz. Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

QSL-kaarten – Na telefonisch overleg met Peter Butselaar (NL5557) kunnen QSL-kaarten bij hem thuis worden opgehaald. Kaarten voor verzending mogen de komende maanden bij hem in de brievenbus. Bij grote hoeveelheden a.u.b. eerst even bellen (06-13384190) of hij thuis is.

Dick Radstaak (PA0MBR), afdelingssecretaris

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

PS Heeft u zelf een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits of wilt u voortaan de Nieuwsflits automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Dat kan! Stuur een mail aan a03 (aan) veron.nl  en meldt u aan. Bent u al geabonneerd, maar heeft/krijgt u een nieuw e-mailadres vergeet dan niet de wijziging door te geven dan blijft u op de hoogte! Oudere nummers vindt u in ons archief.

Verslag Huishoudelijke Vergadering 2021

Op vrijdag 12 maart hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Vanwege corona ook dit keer digitaal via Zoom. Er waren 20 afdelingsleden aanwezig tijdens de bijeenkomst. De voorzitter opende de vergadering om 20:00 uur.

Het bestuur nam met de aanwezige leden de notulen en diverse verslagen over 2020 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Aansluitend hierop werden afdelingsbeleid en -begroting voor 2021 behandeld.

Het bestuur wil op korte termijn een enquête houden onder de A03-leden om daarmee inzicht te krijgen in de wensen en behoeften. De uitkomsten uit de enquête zullen verwerkt worden in het beleidsplan van de afdeling. Het bestuur vraagt daarbij aan de leden om een actieve bijdrage te leveren bij de aangeleverde/vastgestelde beleidspunten.

Tijdens de vergadering is ook besloten om een nieuwe QSL-kaart te laten ontwerpen voor PI4AMF. Hiervoor wordt een ontwerpwedstrijd georganiseerd.

Aftredend en herkiesbaar waren Frans (PC2F) en Dick (PA0MBR). Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden zijn herkozen. Frans werd vervolgens door de leden weer gekozen als voorzitter.

Na een korte pauze was het tijd voor het behandelen van de ingebrachte voorstellen t.b.v. de VERON Verenigingsraad 2021. De 6 voorstellen werden uitgebreid toegelicht en er werd goed over gediscussieerd. Na het stemmen is besproken wie namens de afdeling de afgevaardigden zijn voor deelname aan de VR. Besloten is dat op 24 april Frans (PC2F) en Gert (PA2LO) de afdeling zullen vertegenwoordigen.

Na de rondvraag werd om 22:15 de vergadering gesloten. Tot 23:00 uur was er nog tijd voor onderling QSO.

Dick Radstaak (PA0MBR)

Nieuwsflits – maart 2021

Beste amateur,

In dit bericht vindt u de Nieuwsflits nummer 213 met daarin o.a. de uitnodiging voor de Huishoudelijke Vergadering op vrijdagavond 12 maart die we in digitale vorm via Zoom zullen houden. Door de Corona maatregelen is dit de enige optie, maar we hebben er vertrouwen in dat het een succes zal worden.

Deelname aan deze vergadering is alleen mogelijk voor de leden van VERON a03 (Amersfoort) en vooraf aanmelden is verplicht i.v.m. communicatie en controle. U kunt hiervoor gebruik maken van het aan/af meldformulier op onze site. Dit kan tot 12 maart, hierna ontvangt u een bevestigingsmail inclusief inlogcode. Op deze website zullen ook de spelregels en etiquette voor de digitale vergadering worden vermeld.

In verband met een soepele afhandeling van de vergadering willen we graag vooraf de (rond)vragen ontvangen.

Dit is een mooie gelegenheid voor u om uw stem te laten horen en mee te denken over het beleid van onze vereniging. Ter voorbereiding ontvangt u ‘t Geruis met de stukken voor de Huishoudelijke Vergadering.

Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie? Dat kan! Aanmelding is mogelijk bij de secretaris tot aanvang van de vergadering.

De vergadering begint om 20.00 uur en aanmelden is mogelijk vanaf 19.30 uur.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten!

Dick Radstaak (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

PS – Heeft u zelf een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits of wilt u voortaan de Nieuwsflits automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Dat kan! Stuur een mail aan a03 (aan) veron.nl  en meldt u aan. Bent u al geabonneerd, maar heeft/krijgt u een nieuw e-mailadres vergeet dan niet de wijziging door te geven dan blijft u op de hoogte! Oudere nummers vindt u in ons archief.

Huishoudelijke Vergadering in digitale vorm – 12 maart

Het afdelingsbestuur heeft besloten om op vrijdagavond 12 maart de A03 Huishoudelijke Vergadering 2021 in digitale vorm via Zoom te houden. Door de Corona maatregelen is dit de enige optie, maar we hebben er vertrouwen in dat het een succes zal worden.

Deelname aan deze vergadering is alleen mogelijk voor de leden van afdeling Amersfoort – VERON A03.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

In verband met een soepele afhandeling van de vergadering willen we graag vooraf de (rond)vragen ontvangen

 

 

Er zijn twee mogelijkheden Zoom te gebruiken:
 1. De zoom-client downloaden en installeren vanaf deze website.
 2. Vanuit uw internet browser met een plug-in, dit kan met o.a. Safari, Firefox en Chrome.
We vragen u om zich aan de volgende twee spelregels houden:
 1. Na het inloggen komt u in de wachtruimte van de afdelingsbijeenkomst. Hier wijzigt u uw schermnaam in Voornaam en Call, zodat we weten wie zich aanmeldt. hierna wordt u toegelaten tot de vergadering.
 2. Uw camera en/of microfoon staan uit (muted) tijdens de afdelingsbijeenkomst, wilt u de microfoon om wat te zeggen dan kunt u uw hand opsteken via het programma. De host zal u dan het woord geven. Ook chatten met de host tijdens de bijeenkomst is mogelijk.

Crew PI4AMF kijkt tevreden terug naar de PACC

Het organiseren van deelname aan de PACC in coronatijd is een uitdaging. Want hoe zorg je er nu voor dat je veilig met meerdere deelnemers kan deelnemen in een tijd waarin onderlinge contacten zoveel mogelijk voorkomen moeten worden en er ook nog eens sprake is van een avondklok? Geloof me: de contestmanager van PI4AMF heeft er dit jaar een paar grijze haren bij gekregen.

Maar met gezond verstand, strakke regels en voldoende ontsmettingsmiddel is het ook dit jaar gelukt om PI4AMF in de lucht te brengen in de Multi Operator Two Radio klasse. Vanuit Bunschoten werden door Peter (PC3M), Frans (PC2F), Tijmen (PA3GRM), Maarten (PA3EYC), Lex (PA1LEX), Gert (PA2LO) en Klaas (PC2K) meer dan 2.000 QSO’s in het log gezet. De condities waren dit jaar verre van ideaal. Op 15 en 10 meter was het echt ‘harken’ naar punten. Maar ook op 20 meter en lager was het vaak óf hollen óf stilstaan.

Dat maakt ook dat contesten hard werken is. Gelukkig zorgden Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) ervoor dat de operators hun energie konden aanvullen: zij brachten op zaterdag Hilde’s befaamde “contestsoep”, die later op de dag zorgvuldig door Klaas werd geserveerd.

Ondanks de voorbereidingen liepen we tijdens de contest toch tegen een paar problemen aan. Zo weigerde de eerder zorgvuldig afgestemde 80 meter CW-antenne op het moment suprême om een acceptabele SWR te geven. Er zat niets anders op dan de plannen aan te passen: de SSB-set werd omgezet naar CW-set en omgekeerd. Helaas kost dat tijd, maar dat is altijd nog beter dan belangrijke multipliers missen.

Ook voerden we een aanpassing door in de personeelsplanning: Willem (PD0WVD) stond in de startblokken om de nachtelijke uren voor zijn rekening te nemen. Maar omdat de condities niet super waren, besloten we in overleg dat zijn trip naar Bunschoten een ‘niet noodzakelijke reis’ was. Willem kon dus lekker thuis in zijn eigen bedje slapen. Voor de aanwezige operators was dat niet het geval: zij moesten vanwege de avondklok in Bunschoten overnachten.

Zondag om 13.00 uur was de PACC 2021 alweer voorbij en kon meteen gestart worden met de afbouw van het station en de antennes. Een klus die snel en probleemloos geklaard werd.

Dit jaar zijn er bij PI4AMF meer QSO’s in het log gekomen dan vorig jaar. Ook de score ligt beduidend hoger. En score die vorig jaar tot een eerste plaats zou hebben geleid. Helaas hebben we gemerkt dat verschillende ‘concurrenten’ van PI4AMF dit jaar niet actief waren. Waarschijnlijk konden zij niet voldoen aan de veiligheidsmaatregelen. En dat is jammer omdat daarmee de PACC dit jaar in onze klasse veel minder een krachtmeting zal zijn dan andere jaren. Desondanks kijken we bij PI4AMF terug op een mooie PACC en zijn tevreden met onze prestatie. Of die goed genoeg is om in de top 3 te eindigen? Dat weten we over een paar maanden.

Gert (PA2LO)

PI4AMF SDR-ontvanger

Update 15 februari 2021

De KiwiSDR van PI4AMF staat nu 6 weken online en heeft al een trouwe schare aan gebruikers gevonden. Niet zo gek als we kijken naar hoe de ontvanger presteert. Periodiek worden de signal to noise ratio’s (SNR) van de openbare KiwiSDR-ontvangers vergeleken en gepubliceerd. Wat blijkt: in de afgelopen maand liet de PI4AMF-kiwi de beste score van de (meer dan 20) in Nederland beschikbare kiwisdr’s zien met een ‘score’ van 30,63dB *). In de lijst met daarop 557 te gebruiken KiwiSDR’s staat PI4AMF daarmee op plek 44 wereldwijd. Nog indrukwekkender: in de top 50 staan maar 7 ontvangers in Europa. Binnen Europa bezet de PI4AMF KiwiSDR de 5e plek.

Een nadeel van één van de betere beschikbare ontvangers zijn, is dat meer mensen gebruik willen maken van de ontvanger en de kans op een melding de PI4AMF KiwiSDR vol is toeneemt. We kunnen bij de KiwiSDR gaan werken met een maximale gebruiksduur per dag (op IP-nummer) of kanalen achter een wachtwoord stoppen, maar hebben besloten om dat niet te doen. In ieder geval op dit moment nog niet.

Regelmatig ontvangen we per mail leuke feedback over de ontvanger. Uit die feedback blijkt maar weer hoeveel storing sommige amateurs ondervinden in en rondom huis. De web-ontvangers zijn dan een uitkomst om toch te kunnen blijven genieten van onze mooie radiohobby.

Andere antenne(s)

Zoals jullie weten is de PI4AMF KiwiSDR vooral neergezet om experimenten uit te kunnen voeren met (low band) RX-antennes. Door het winterse weer (en de beperkingen om samen te komen) zijn we daar op dit moment nog niet aan toegekomen. Als het land weer sneeuwvrij en droger is én de beperkingen versoepeld worden, is het tijd om daar mee aan de gang te gaan. Tot die tijd blijven we de zelfbouw RX loop van PA3GRM (met LZ1AQ Active Antenna Amplifier) gebruiken.

De PI4AMF KiwiSDR is te vinden op KiwiSDR (pi4amfsdr.online).

*) http://rx.linkfanel.net/snr.html

Bericht 12 januari 2021

Sinds kort is de regio Amersfoort een online SDR-ontvanger rijker. De ontvanger is geplaatst in een gebied met weinig “man made noise”: de Arkemheense polder in Nijkerk.

Voor de ontvangst wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde KiwiSDR . Dit is een door John Seamons (ZL/KF6VO) ontwikkelde netwerk SDR die remote over het internet kan worden bediend. Tot 4 gebruikers kunnen de ontvanger tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar bedienen en beluisteren.

De belangrijkste technische gegevens van de ontvanger:

– frequentiebereik: 10KHz tot 30 MHz
– modes: AM, LSB, USB, CW, FM
– bandbreedte filter: afstembaar tussen 50Hz en 10 KHz
– maximum aantal gebruikers: 4
– vertraging in ontvangstsignaal: +/- 1 tot 1,5 ms
– antenne: actieve loop antenne
– locator ontvanger: JO22qf

De PI4AMF KiwiSDR wordt de komende periode gebruikt voor een aantal antenne-experimenten. De focus ligt daarbij op ontvangstantennes voor de lagere banden. De eerste antenne die binnen het project is aangesloten, is een actieve loop antenne (LZ1AQ). Deze antenne is afgelopen jaar door Tijmen (PA3GRM) gebouwd binnen het zelfbouwproject van de Radio Club Amersfoort (voorheen VAM).

De KiwiSDR biedt naast het kunnen meeluisteren ook verschillende andere mogelijkheden. Zo kan de ontvanger ook helpen bij het lokaliseren van intruders in onze amateurbanden. Meer over die mogelijkheden vind je op https://www.veron.nl/nieuws/kiwisdr-hulp-lokaliseren-intruders/.

De PI4AMF-KiwiSDR is te benaderen via http://pi4amfsdr.online:8073

Gert (PA2LO)