Nieuwsflits – december 2023

Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 240 met daarin een verslag van de jaarlijkse verkoping en overig verenigingsnieuws.

Bijeenkomst:
Vrijdag 22 december (let op: vierde vrijdag van de maand) is er de jaarlijkse familieavond in kerstsfeer. Dit jaar beginnen we wat eerder om 19.00 uur en maken er een gezellige avond van met een wintermaaltijd. Wel even aanmelden met het formulier op onze site, uw partner mag ook mee.

Aanmelden kan tot en met 17 december.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de bijeenkomst is om 19:00 uur, inloop kan vanaf 18:30.

Afdelings-VR-voorstellen
In april wordt de VERON Verenigingsraad (VR) gehouden. Tot eind januari a.s. kunnen wij als afdeling voorstellen voor de VR indienen, dat kunnen onderwerpen van allerlei aard zijn. Voorstellen met uw onderbouwing kunnen tot 1 januari 2024 bij mij worden ingediend. Over deze voorstellen kunnen we dan tijdens de verenigingsavond van 19 januari a.s. stemmen en tijdig bij het HB indienen.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen in de ronde, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u veel leesplezier en fijne feestdagen toe en graag tot ziens bij een van de afdelingsactiviteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

 

button Nieuwsflits (.pdf) button Nieuwsflits (.txt)