QRZ de PB23AMF

Op de jaarvergadering van de VERON Amersfoort memoreerde Eddy (PAøRSM) dat de Nederlandsche Vereeniging Voor Radiotelegrafie (NVVR) in 1923 een “afdeeling Amersfoort en Omstreken” stichtte.

Dus dat dit jaar er vanuit Amersfoort en omgeving al 100 jaar in afdelingsverband radioamateur activiteiten worden georganiseerd.

Hij stelde voor in dit kader een speciale call aan te vragen. Dit werd enthousiast ontvangen door de aanwezigen. Het draaiboek voor een Special Event Station werd snel uit de kast gehaald. Aan de slag dus!

De roepletters PB23AMF werden aangevraagd en voor een halfjaar toegekend. Verder werden webpagina’s aangemaakt QRZ.com, ClubLog, Logbook of the World en eQSL. Hier prijkte ook het QSL-ontwerp van Gert (PA2LO).

Nog precies voor de SSB WPX (World Prefix Contest) konden we met PB23AMF in de lucht komen! Voor onderlinge afstemming (wie gebruikt welke band) werd een WhatsApp groep aangemaakt met de amateurs die aangegeven hadden om de call op enig moment te gebruiken. Buiten de WPX contest werd meestal vanuit huis uitgewerkt.

Eddy (PAøRSM) heeft zich opgeworpen om ook als QSL-manager voor deze SES (Special Event Station) call te dienen. Bij hem loopt sinds 2010 een onderzoek naar de binnenkomst van QSL-kaarten na een verbinding. In de Electron van 2018 staat een artikel voor de geïnteresseerden. Voor de SES call is het onderzoek uitgebreid met de dagelijkse aantal hits op www.qrz.com/db/pb23amf! Het moet nog verder uitgewerkt worden, maar de activiteit is goed te herleiden.

Toen de roepletters in september vervielen is de balans opgemaakt. In totaal zijn ruim 10.000 QSO’s gemaakt. Maarten (PA3EYC) heeft geanalyseerd dat hiervan ruim 7.791 unieke calls waren. We hebben dus veel amateurs in de wereld blij kunnen maken!

Logs zijn ontvangen van: PAøRSM, PA1LEX, PA2LO, PA3AYQ, PA3EYC, PBøACU, PC2F, PC2K, PC3M, PH3T.

Bron eQSL: hierbij zijn ook inbegrepen de eQSL’s van luisteramateurs

 

Ter indicatie het aantal QSO’s per maand In lijn met de hedendaagse trend zijn de meeste verbindingen in digitale mode gemaakt
 

Maart 4413
April 4746
Mei 772
Juni 172
Juli 215
Augustus 40
September 0
 

CW 1814
FM 25
FT8 6867
MFSK 457
PSK 30
RTTY 109
SSB 1056

 

Eddy (PA0RSM)