OM Naldo Wijvekate (PA3DRN) Silent Key

Op 9 december 2023 is op 81-jarige leeftijd overleden OM Naldo Wijvekate (PA3DRN).

Naldo leerde ik kennen begin 1982, hij kwam bij mij op de morse cursus, toen nog in het Burgemeester van Randwijkhuis in Amersfoort.

In 1984 was Naldo, samen met zijn echtgenote, bereidt om mij te helpen met het organiseren en uitvoeren van het VERON Pinksterkamp, dit hebben we samen vele jaren gedaan. Zijn enthousiasme was groot in deze werkzaamheden, hij had het juiste overzicht over de zaak, ik heb in die jaren veel geleerd van hem. Naldo is daarvoor in 1995 ook onderscheiden met de “Gouden Speld” van de VERON.

Zijn ziekte heeft hem in de jaren daarna ernstig beperkt in zijn werk, als ook in de hobby, toch bleef hij optimistisch en dat straalde van hem af.

Ook de verbindingen op de korte golf maakte hij graag, zijn belangstelling ging uit naar de radioamateurs onderweg met een zeilschip over de wereldzeeën. Elke dag was hij te horen op de HF-banden en hield hij de stand van zaken bij aan boord van het schip.

De laatste jaren werd het stil, zijn ziekte vergde te veel van hem. Een bevlogen radioman verliezen we in hem, gedisciplineerd en oplettend als hij was.

Wij wensen zijn echtgenote en de kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens Leden en Bestuur VERON Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW)