Nieuwsflits – juni 2023

Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 236 met daarin een verslag van de afdelingsbijeenkomst van 12 mei en overig verenigingsnieuws.

Bijeenkomst:
Vrijdag 9 juni (let op: tweede vrijdag van de maand) houden we voor leden van onze afdeling een zomerbarbecue bij Radio Club Bunschoten (Haarbrug 10-B). Deelname aan de barbecue kost €10,00 en voor €10,00 euro extra mag je ook je partner mee laten eten.

Geef je voor 5 juni op, zodat we de slager en de slijter aan het werk kunnen zetten. Opgeven (en betalen) doe je bij onze penningmeester Tijmen (PA3GRM) (tijmenn@kpnmail.nl), giro: NL30 INGB 0003 8884 04 – t.n.v. VERON Amersfoort – met vermelding van naam, aantal personen en eventueel call of NL-nummer.

Over het weer hoeft u zich geen zorgen te maken, er is droog weer besteld en bij regen en donder zijn er voldoende voorbereidingen getroffen om u een gezellige, warme en droge avond te bezorgen. In verband met het aantal deelnemers adviseren wij u om – indien mogelijk – zelf een stoel mee te nemen: we kunnen niet garanderen dat er voldoende stoelen aanwezig zijn.

We hopen jou (en je partner) te zien tijdens de BBQ!

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Radio Club Bunschoten (Haarbrug 10-B, 3751 LM Bunschoten-Spakenburg). Inloop vanaf 18.30, start om 19.00 uur.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Info:
Via onze site kunt u informatie vinden over onze activiteiten tijdens de zomermaanden.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

 

button Nieuwsflits (.pdf) button Nieuwsflits (.txt)

Verslag afdelingsbijeenkomst 12 mei 2023

De afdelingsbijeenkomst van 12 mei werd geopend door voorzitter Maarten (PA3EYC), gevolgd met enkele mededelingen van leden en bestuur.

 • In juni heeft de afdeling haar traditionele barbecue, op de website staat informatie hoe men zich hiervoor kan opgeven.
 • Gert (PA2LO) werd gefeliciteerd met zijn koninklijke onderscheiding.
 • Koos (PA3BJV) informeerde de aanwezigen over het overlijden van Rob Kelder (PA0KEL) en vroeg daarvoor een moment stilte.
 • Rick (PA5NN) attendeerde de aanwezigen erop dat we in oktober weer de zelfbouw tentoonstelling hebben.
 • Gert meldde dat er ook dit jaar weer een aantal leden van de afdeling naar de Hamvention gaan en er dagelijks verslag gedaan zal worden via de website.

Daarna nam Maarten weer het woord en richtte zich tot Bep en Roel (PB0ACU). Beiden hebben zich vele jaren ingezet voor de afdeling tijdens de bijeenkomsten in De Herberg en aan het bestuur aangegeven hiermee in mei 2023 te stoppen. Maarten bedankte Bep en Roel namens de afdeling voor hun hulp.

Tenslotte heette Maarten de gastsprekers van deze avond van harte welkom. Okko (PH2CV) en Peter (PA3FQH) waren naar Amersfoort gekomen om ons te vertellen over de geschiedenis van PI4HAL. PI4HAL zijn de roepletters van het amateur radiostation dat zich bevindt op het voormalige cruise stoomschip (SS) Rotterdam van de Holland Amerika Lijn.

Okko en Peter namen de toehoorders mee in het avontuur rondom het ontstaan van PI4HAL waar beide OM’s nauw betrokken bij zijn geweest. Aan de hand van film, foto’s en bijpassend verhaal werd dit vol enthousiasme verteld. Ook kwam de Morse Academy aan bod, de CW-leerschool aan boord van het schip. Zie de website van PI4HAL voor meer informatie.

Na de gastsprekers bedankt te hebben voor hun mooie lezing en met toezegging dat we graag op bezoek komen om het schip en de shack van PI4HAL zelf te kunnen bewonderen, sloot Maarten de avond en wenste iedereen een fijn weekend.

De volgende afdelingsbijeenkomst is op 9 juni (let op: tweede vrijdag van de maand). Dan vindt de barbecue plaats in Bunschoten.

Link: Promotiefilm PI4HAL.

Nieuwsflits – mei 2023

Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 235 met daarin een verslag van de afdelingsbijeenkomst van 21 april en overig verenigingsnieuws.

Bijeenkomst:
Vrijdag 12 mei is er een lezing over PI4HAL aan boord van de SS Rotterdam door Okko (PH2CV) en Peter (PA3FQH) (let op: tweede vrijdag van de maand in verband met Hemelvaartsdag).

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de bijeenkomst is om 20:00 uur, inloop kan vanaf 19:30.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

 

button Nieuwsflits (.pdf) button Nieuwsflits (.txt)

OM Rob Kelder (PA0KEL) Silent Key

Op 29 april 2023 is op 84-jarige leeftijd overleden Rob Kelder PA0KEL.

Meer dan 30 jaar maakte Rob deel uit van de Amersfoortse Vossenjachtcommissie. Ook vervulde Rob een rol in het afdelingsbestuur: in de periode 1980-1985 was hij voorzitter van onze afdeling, die op dat moment uit meer dan 400 leden bestond.

Vele jaren verzorgde Rob de printservice van de afdeling én organiseerde en begeleide hij samen met Peter (PA3EPX), die ons op 16 april jl. is ontvallen, zelfbouwinitiatieven in de regio Amersfoort. Dat laatste paste ook goed bij hoe Rob de hobby beleefde: hij was een echte bouwer. De verbindingen die hij maakte waren vooral noodzakelijk om te kijken of het werkte.

Vanwege zijn bijzondere inzet voor de afdeling werd Rob in 1987 en 2007 uitgeroepen tot afdelingsamateur van het jaar. Ook mocht Rob in 2018 de Gouden Speld ontvangen.

Rob was een graag geziene en vaste gast bij veel van onze afdelingsactiviteiten. Helaas zorgde gezondheidsproblemen ervoor dat we zijn aanwezigheid in de afgelopen paar jaar hebben moeten missen: Rob verhuisde naar Ameland waar zijn familie mantelzorg kon verlenen.

Met het overlijden van Rob verliezen we opnieuw een amateur aan wie we veel dank verschuldigd zijn. Rob, rust in vrede. Bedankt dat we onderdeel mochten zijn van jouw leven.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens Leden en Bestuur VERON Amersfoort,
Gert (PA2LO)

Verslag afdelingsbijeenkomst 21 april 2023

De afdelingsbijeenkomst van 21 april jl. werd geopend door voorzitter Maarten (PA3EYC). Op het programma stond een lezing over digitale amateurtelevisie (DATV) door Rob (PE1ITR). Eerst was er echter aandacht voor enkele mededelingen vanuit leden en bestuur. Rick (PA5NN) deed verslag van de VAVM bevindingen. Koos (PA3BJV) informeerde de aanwezigen over het overlijden van Peter Stuart (PA3EPX) en vroeg daarvoor een moment stilte. Tenslotte nam Maarten weer het woord en informeerde de zaal over de VR-deelname en de afdelingsbijeenkomst in mei.

Na al deze mededelingen kon gestart worden met de lezing door Rob, die de aanwezigen mee nam in de voor velen nieuwe wereld van RB-DATV, Reduced Bandwidth Digital Amateur Television, op de VHF (6 en 2 meter) en UHF (70 cm). Door gebruik te maken van de moderne digitale technieken die RB-DATV biedt kunnen er met beperkte bandbreedte amateur televisie QSO’s gemaakt worden, wat de mode erg geschikt maakt om in te zetten op VHF waarbij DX-verbindingen mogelijk zijn. Er is zelfs al een succesvolle test gedaan op 10 meter.

Rob heeft veel ervaring opgedaan met deze nieuwe mode en deelt dit enthousiast met de zaal. In de lezing komt van alles aan bod, filmpjes en door Rob zelfgebouwde RB-DATV apparatuur maken het verhaal compleet. Om QRV te kunnen zijn in RB-DATV dient het station namelijk wel eerst zelf gebouwd te worden, waarbij gebruik gemaakt moet worden van moderne technologie als Raspberry Pi en SDR. Het Experimenteel Radio Onderzoek komt hier dus goed tot zijn recht.   Als afsluiter informeert Rob de zaal over de mogelijkheid van vliegtuigscatter om DX te werken op VHF.

Na de gastspreker bedankt te hebben voor de mooie lezing sloot Maarten de avond en wenste iedereen een fijn weekend.

De volgende afdelingsbijeenkomst is op 12 mei (let op: tweede vrijdag van de maand dit keer in verband met Hemelvaartsdag). Okko (PH2CV) en Peter (PA3FQH) geven dan een lezing over PI4HAL aan boord van de SS Rotterdam.

Ter info:

 • Er zijn in Nederland steeds meer stations actief met RB-DATV en de VERON organiseert 2 keer per jaar een DATV-contest.
 • De presentatie van Rob is hier terug te vinden in PDF-formaat.

We waren erbij: de 83ste VR in Eefde

Op zaterdag 22 april zijn Bert (PD0GP), Gerard (PH3T) en Gert (PA2LO) als vertegenwoordigers van de afdeling Amersfoort aanwezig geweest bij de VerenigingsRaad (VR). Dit jaar werd de VR gehouden in Eefde. Aan belangstelling was er geen gebrek: de zaal zat helemaal vol. De behandeling van de verschillende verslagen verliep voorspoedig. Okko (PH2CV), voorzitter van de PR Commissie, hield een vlammend betoog waarin hij de aanwezigen opriep om vooral toch uit te kijken naar mensen die willen ondersteunen bij verschillende activiteiten van de vereniging: alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat al het werk gedaan kan blijven worden! Voor Dick Fijlstra (PA0DFN) was de VR extra bijzonder: hij werd namelijk benoemd tot lid van verdienste.

Nog voor de lunch kon de Algemeen Voorzitter, Remy Denker (PA0AGF) zijn rede uitspreken. Na de soep en broodjes werden de 6 voorstellen uit de afdelingen behandeld.

Over voorstel 1 dat ging over het formeel beëindigen van de activiteiten van PI4AA wist de voorzitter te melden hierover in gesprek te zijn met Evert (PA3AYQ), Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) van de afdeling Amersfoort. Samen zullen zij ervoor zorgen dat door middel van een artikel wordt teruggeblikt op de rijke historie van PI4AA. Het voorstel hoefde daarom niet in stemming te worden gebracht.

Voorstel 2 dat zou moeten zorgdragen voor meer financiële afdracht aan de afdelingen door de verhoging van de contributie werd, evenals de 2 ingediende amendementen, verworpen. Wel is aan het bestuur meegegeven om na te denken over hoe de afdracht aan de afdelingen structureel mee kan bewegen met de stijgende kosten en na te denken over wat een gezonde buffer is voor de vereniging: het geld van de vereniging is het geld van de leden en moet ook voor hen ingezet worden.

De indieners van voorstel 3 gaven voor de behandeling aan het voorstel in te trekken. Zij gaven aan niet te hebben gerealiseerd dat hun voorstel zal leiden tot hogere kosten.

Voorstel 4 over het digitaal beschikbaar maken van de Electrons werd ook niet ter stemming ingebracht. Over dit onderwerp kon namelijk worden aangegeven dat dit vanaf 1 juni aanstaande mogelijk zal zijn.

Ook voorstel 5 over het gebruikte lettertype in de Electron en het Vademecum werd ingetrokken: de redactie van het Electron is zelf al bezig met een aanpassing, die waarschijnlijk per 2024 zal worden doorgevoerd. Voor het Vademecum gaf de afdeling Oss nog als tip mee dat hierin niet alleen het gebruikte lettertype het probleem is, maar vooral de schuld gezocht moet worden bij de drukker die nogal “zuinig heeft gedrukt”. Hetzelfde lettertype bij een minder zuinige drukker zou geen probleem moeten zijn.

Voorstel 6 was een wat ongelukkig verwoord voorstel: het ging over het zorgen voor een uniform administratiesysteem. Wat eigen bedoeld werd, was de vraag om te onderzoeken hoe de bankkosten lager konden worden. Hiervoor zijn al mogelijkheden waarmee de Algemeen Penningmeester (Peter, PA3CWS) de afdelingen kan helpen. Vanuit de zaal kwamen ook diverse suggesties. De algemeen penningmeester kijkt graag met de afdelingen naar de suggesties. Ondanks deze toezegging wilde de indienende afdeling toch graag nog even een stemming over het voorstel: het voorstel werd met meerderheid verworpen.

Na de behandeling van de rondvraag werd de datum van de volgende VerenigingsRaad vastgesteld. Zet het alvast in je agenda: de 84ste editie wordt gehouden op 20 april 2024. Dan heb ook jij de mogelijkheid om de afdeling Amersfoort te mogen vertegenwoordigen. Een uitgelezen kans om uit eerste hand te horen wat er allemaal gebeurt binnen de vereniging én om kennis te maken met leden en bestuurders van andere afdelingen!

Gert (PA2LO)

 

OM Peter Stuart (PA3EPX) Silent Key

Op 16 april 2023 is op 71-jarige leeftijd overleden, ons oud-bestuurslid, docent en zelfbouw man Peter Stuart (PA3EPX).

Peter kwam eind 70er jaren naar Amersfoort, hij ontplooide zich direct als actief lid van onze afdeling.

Samen met Rob (PA0KEL) zette hij het vossenjagen weer op de kaart. Daarnaast werd de C-cursus nieuw leven ingeblazen. Samen met Dolf (PE1AAP), leidde hij de cursus naar een hoog niveau.

Ook binnen het afdelingsbestuur vond hij zijn plaats als secretaris. Daarnaast wist Peter, met een niet aflatend enthousiasme mensen aan het zelf bouwen te krijgen, zoals met de beroemde P1 en de ATV-zender en veel andere prachtige projecten.

Met Peter en Rob, was het in de 80- en 90-jaren een feest om bij de afdeling Amersfoort te horen. Er was elke week genoeg te doen om de hobby in praktijk te brengen.

Peter ontwikkelde een super eindtrap voor de 2 meter band en maakte daar weer intensief gebruik van op de contest locatie bij Henk (PA0FAS) in Leusden.

Ook het kamperen was hem niet vreemd, samen met onze toen nog jonge gezinnen op het VERON Pinksterkamp, wat een mooie dagen waren dat.

Voor al zijn inzet en ondersteuning zijn we hem dank verschuldigd. Peter rust in vrede, wij zullen je niet vergeten.

Wij wensen zijn vrouw Ans en de kinderen heel veel kracht en sterkte in de komende tijd.

Namens Leden en Bestuur VERON Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW)

Nieuwsflits – april 2023

Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 234 met daarin een verslag van de Huishoudelijke Vergadering van 17 maart en overig verenigingsnieuws.

Bijeenkomst:
Vrijdag 21 april is er een presentatie over Digitale Amateur TeleVisie (DATV) door Rob (PE1ITR).

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de bijeenkomst is om 20:00 uur, inloop kan vanaf 19:30.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

 

button Nieuwsflits (.pdf) button Nieuwsflits (.txt)

VERON Amersfoort actief met PB23AMF tijdens de World Prefix Contest

Het is 100 jaar geleden dat de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie
afdeeling Amersfoort en Omstreken werd opgericht. Ter gelegenheid van dit feit heeft onze afdeling de call PB23Amf aangevraagd.

Een groepje contest liefhebbers hebben het initiatief genomen om met deze bijzondere roepletters in de lucht te komen tijdens de World Prefix Contest in het weekend van 25-26 maart in SSB.

Buiten de contest zal de call ook gebruikt worden.

Op deze website zie je de digitale activiteit van de laatste 12 uur op HF.

Afdelingsleden die interesse hebben kunnen zich melden bij Gert (PA2LO) en Eddy (PAøRSM). Zij coördineren de activiteiten rondom deze call.


Bron afbeelding: Radio Expres 1924

Verslag Huishoudelijke Vergadering 2023

Op vrijdag 17 maart hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Voordat hiermee gestart werd was er eerst aandacht voor diverse mededelingen.

 • Rick (PA5NN) informeerde de aanwezigen over de aanstaande vakantie antenne vergelijk manifestatie, welke start op 15 april. Er hebben zich tot nu toe 7 deelnemers aangemeld.
 • Jaap (PD5ISW) meldt dat er in de Electron e.e.a. staat over het standpunt van de VERON m.b.t. kosten voor de repeaterstations (Electron februari 2023, verslag Amateuroverleg 105 punt 4.7, red.). Zijn vraag is hoe VERON dit getoetst heeft bij haar leden.
 • Maarten (PA3EYC) stelt voor om de afdelingsbijeenkomst van december eens anders te doen, de traditionele aanpak blijkt namelijk niet meer zo aan te slaan. Het bestuur denkt bijvoorbeeld aan het houden van een BBQ en/of stampot-avond in ontmoetingscentrum ‘De Herberg’.
 • Ook attendeert Maarten erop dat er nog steeds hulp nodig is voor o.a. achter de bar, de verkoopavond en versterking van het bestuur. Roel (PB0ACU) meldt daarbij dat hij over enkele maanden de sleutel van ontmoetingscentrum ‘De Herberg’ in zal leveren. Hilde (PA3EKW) geeft aan deze over te nemen van hem. Koos (PA3BJV) nodigt Gerard (PH3T) uit om samen met hem de veiling in november te doen. Voor wat betrekking tot de opleiding om achter de bar te mogen staan is een kleine online training voldoende. Lex (PA1LEX) geeft aan dat dit prima te doen is. Hopelijk melden zich ook hiervoor meerdere leden aan, zodat ook daarop continuïteit is.

De voorzitter a.i. opende de vergadering om 20:00 uur. Er waren 29 afdelingsleden aanwezig tijdens de bijeenkomst.

Het bestuur nam met de aanwezige leden de notulen en diverse verslagen over 2022 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Aansluitend hierop werden afdelingsbeleid en -begroting voor 2023 behandeld.

Aftredend en herkiesbaar waren Dick (PA0MBR) en Peter (PC3M). Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden zijn herkozen. Maarten (PA3EYC) gaf aan wel voorzitter te willen worden, waar de leden unaniem mee instemden.

Hierna was het tijd voor het behandelen van de ingebrachte voorstellen t.b.v. de VERON Verenigingsraad 2023. De 6 voorstellen werden uitgebreid toegelicht en er werd goed over gediscussieerd. Na het stemmen is besproken wie namens de afdeling de afgevaardigden zijn voor deelname aan de VR. Besloten is dat op 22 april Gert (PA2LO), Maarten (PA3EYC), Gerard (PH3T) en Bert (PD0GP) de afdeling zullen vertegenwoordigen.

Na de rondvraag werd om 21:45 de vergadering gesloten. Daarna was er nog tijd voor onderling QSO.