We waren erbij: de 83ste VR in Eefde

Op zaterdag 22 april zijn Bert (PD0GP), Gerard (PH3T) en Gert (PA2LO) als vertegenwoordigers van de afdeling Amersfoort aanwezig geweest bij de VerenigingsRaad (VR). Dit jaar werd de VR gehouden in Eefde. Aan belangstelling was er geen gebrek: de zaal zat helemaal vol. De behandeling van de verschillende verslagen verliep voorspoedig. Okko (PH2CV), voorzitter van de PR Commissie, hield een vlammend betoog waarin hij de aanwezigen opriep om vooral toch uit te kijken naar mensen die willen ondersteunen bij verschillende activiteiten van de vereniging: alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat al het werk gedaan kan blijven worden! Voor Dick Fijlstra (PA0DFN) was de VR extra bijzonder: hij werd namelijk benoemd tot lid van verdienste.

Nog voor de lunch kon de Algemeen Voorzitter, Remy Denker (PA0AGF) zijn rede uitspreken. Na de soep en broodjes werden de 6 voorstellen uit de afdelingen behandeld.

Over voorstel 1 dat ging over het formeel beëindigen van de activiteiten van PI4AA wist de voorzitter te melden hierover in gesprek te zijn met Evert (PA3AYQ), Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) van de afdeling Amersfoort. Samen zullen zij ervoor zorgen dat door middel van een artikel wordt teruggeblikt op de rijke historie van PI4AA. Het voorstel hoefde daarom niet in stemming te worden gebracht.

Voorstel 2 dat zou moeten zorgdragen voor meer financiële afdracht aan de afdelingen door de verhoging van de contributie werd, evenals de 2 ingediende amendementen, verworpen. Wel is aan het bestuur meegegeven om na te denken over hoe de afdracht aan de afdelingen structureel mee kan bewegen met de stijgende kosten en na te denken over wat een gezonde buffer is voor de vereniging: het geld van de vereniging is het geld van de leden en moet ook voor hen ingezet worden.

De indieners van voorstel 3 gaven voor de behandeling aan het voorstel in te trekken. Zij gaven aan niet te hebben gerealiseerd dat hun voorstel zal leiden tot hogere kosten.

Voorstel 4 over het digitaal beschikbaar maken van de Electrons werd ook niet ter stemming ingebracht. Over dit onderwerp kon namelijk worden aangegeven dat dit vanaf 1 juni aanstaande mogelijk zal zijn.

Ook voorstel 5 over het gebruikte lettertype in de Electron en het Vademecum werd ingetrokken: de redactie van het Electron is zelf al bezig met een aanpassing, die waarschijnlijk per 2024 zal worden doorgevoerd. Voor het Vademecum gaf de afdeling Oss nog als tip mee dat hierin niet alleen het gebruikte lettertype het probleem is, maar vooral de schuld gezocht moet worden bij de drukker die nogal “zuinig heeft gedrukt”. Hetzelfde lettertype bij een minder zuinige drukker zou geen probleem moeten zijn.

Voorstel 6 was een wat ongelukkig verwoord voorstel: het ging over het zorgen voor een uniform administratiesysteem. Wat eigen bedoeld werd, was de vraag om te onderzoeken hoe de bankkosten lager konden worden. Hiervoor zijn al mogelijkheden waarmee de Algemeen Penningmeester (Peter, PA3CWS) de afdelingen kan helpen. Vanuit de zaal kwamen ook diverse suggesties. De algemeen penningmeester kijkt graag met de afdelingen naar de suggesties. Ondanks deze toezegging wilde de indienende afdeling toch graag nog even een stemming over het voorstel: het voorstel werd met meerderheid verworpen.

Na de behandeling van de rondvraag werd de datum van de volgende VerenigingsRaad vastgesteld. Zet het alvast in je agenda: de 84ste editie wordt gehouden op 20 april 2024. Dan heb ook jij de mogelijkheid om de afdeling Amersfoort te mogen vertegenwoordigen. Een uitgelezen kans om uit eerste hand te horen wat er allemaal gebeurt binnen de vereniging én om kennis te maken met leden en bestuurders van andere afdelingen!

Gert (PA2LO)