Ongedempte trilling

Afgelopen vrijdag hadden we dan onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering. Helaas moet dit gebeuren omdat we een bepaalde verenigingsvorm zijn. Niks mis mee. Wel voor de meesten onder ons, een vervelende bijeenkomstigheid.

De mensen die dit allemaal moeten organiseren, ons bestuur, hebben daar hun handen aan vol. Met in het bijzonder onze secretaris.

Als je zelf die functie niet hebt bekleed, weet je niet wat dat inhoud. Het beloofde ‘uurtje per week’ is voor de meesten van ons, die niet beroeps zijn, veel meer dan dat uurtje. Komt nog bij dat ze vele, vaak onzinnige, mailtjes en opdrachten krijgen.

Tijdens onze vergadering echter bespeurde ik totaal GEEN waardering voor die mensen. Erger nog, er heerste, naar mijn mening, een op zijn zachts gezegd een wat donkere sfeer. Zeker niet een meedenkend en opbouwend sentiment wat IK had verwacht.

Nou weet ik dat we allemaal ouder worden en het allemaal niet zo nodig meer hoeft, maar laten we de mensen die onze afdeling draaiende houden, dan toch zeker steunen in hun taken.

Elk jaar is het weer zeuren om bestuursleden en als die gevonden worden, doen de mensen dat uit loyaliteit en tegen inleveren van best wel wat hobbytijd NAAST de drukke baan die ze overdag nog eens vervullen.

Je vraagt je af waar ze het allemaal nog voor doen….voor hen zelf zeker niet!

Best 73es t u all,
Rick (PA5NN)

Nieuwsflits – maart 2023

Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 233 met daarin een verslag van de bijeenkomst van 17 februari en overig verenigingsnieuws, de VR-voorstellen voor de verenigingsraad in Eefde en het digitale maartnummer van ʼt Geruis met de stukken voor de huishoudelijke vergadering.

Bijeenkomst:
Vrijdag 17 maart is de huishoudelijke vergadering. Een mooie gelegenheid voor u om uw stem te laten horen en mee te denken over het beleid van onze vereniging. Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie dat kan! Aanmelding is mogelijk bij de secretaris tot aanvang van de vergadering.

De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement art. 7). Zaal open 19.30 uur.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

button Nieuwsflits (.pdf) button Nieuwsflits (.txt)
button VR-voorstellen button ‘t Geruis

Activiteit vanuit Saint Vincent en de Grenadines

J8/AJ4YX is QRT

Van 10 tot 21 februari was Gert PA2LO actief vanaf het Caribische eiland Saint Vincent (J8) met de roepletters J8/AJ4YX. Inmiddels is hij weer thuis. Gert laat weten dat hij heeft genoten van zijn verblijf en maar liefst 7.241 QSO’s heeft gemaakt. Bij zijn activiteit had hij in het bijzonder aandacht voor contact met het verre oosten: daar staat J8 namelijk op plek nummer 34 van de most wanted DXCC lijst. Alleen al met Japan zijn 847 QSO’s gemaakt, of te wel 11,7% van alle QSO’s. Met amateurs in Nederland zijn 343 QSO’s gemaakt. Ook verschillende amateurs uit onze eigen afdeling wisten in het log terecht te komen. Op een later tijdstip zal Gert tijdens een afdelingsavond meer vertellen over zijn trip.

 


Activiteit vanuit Saint Vincent en de Grenadines

Van 11 tot 21 februari bezoekt Gert (PA2LO) het eiland Saint Vincent (IOTA NA-109), het grootste eiland van het in de Caribbean gelegen Saint Vincent en de Grenadines. Tijdens zijn bezoek zal Gert actief zijn op de HF banden, met de roepletters J8/AJ4YX.

Saint Vincent en de Grenadines staan op dit moment op plek 121 van de most wanted DXCC’s. Het land is daarmee redelijk zeldzaam om te kunnen werken. De afgelopen jaren was de activiteit vanaf Saint Vincent erg beperkt: alleen in 2013 was er een serieuze dxpeditie op het eiland actief.

Gert verwacht de eerste signalen in de lucht te zetten tijdens de PACC en hoopt tijdens zijn activiteit (ook) veel leden van de afdeling Amersfoort in het log te kunnen zetten. Activiteit is van 10 tot 80 meter in CW, SSB en FT8. Uitgebreide informatie (zodra Gert op het eiland is ook foto’s) zijn te vinden op www.pa2lo.com/j8.

VERON A03 – Vakantie antenne vergelijk manifestatie

Na een tweetal antenne battle’s tussen Tijmen (PA3GRM) en Rick (PA5NN), is het weer eens tijd voor wat anders. Nu iedereen zo’n beetje weer aan de vakantietijd gaat denken en plannen maakt, lijkt het een goed idee om eens de beoogde vakantie antennes met elkaar te gaan vergelijken. Na de vakanties hoor je namelijk de wildste verhalen over Superantennes… en dat willen we eigenlijk wel eens bewezen hebben.

Dit bewijs kan verkregen worden door gebruik te maken van de WSPRlite modules van Sotabeams. Er zijn binnen onze afdeling een aanzienlijk aantal mensen die zo’n prachtdoosje bezitten. Daarbij heeft de afdeling zelf ook twee modules. WSPR is een modulatie methode ontwikkeld voor antenne en propagatie onderzoek. Met heel weinig vermogen is het mogelijk behoorlijke afstanden te overbruggen. Deze modules zenden met max 200mW op een frequentie binnen de amateurbanden. Over de wereld verspreid staan geautomatiseerde ontvangers opgesteld die naar deze zendertjes luisteren. Door nu het zendsignaal heel frequentiestabiel te maken kan de ontvanger met een erg kleine bandbreedte gaan luisteren, wat de signaal ruis verhouding aanzienlijk verbeterd. Die ontvangststations melden hun resultaten automatisch naar een algemene database. Sotabeams heeft ook een soort zoek- en presentatieprogramma ontwikkeld, die de informatie via een website weer netjes en bruikbaar weergeeft. Die website geeft een paar nuttige grafieken weer. De leukste is wel de plot op de wereldkaart met jouw antenne als middelpunt. Dan is er ook nog de DX top 10 en de grafiek die de afgelegde afstand tegen de tijd weergeeft. De grafieken kunnen helaas niet direct met elkaar vergelijken worden, er is maar één station per keer te zien, maar we kunnen wel de resultaten of digitaal vergelijken of printen, eventueel op doorzichtig folie en dan over elkaar heen leggen.

Als ‘we’ nu onze vakantie antennes op het veldje van Maarten (PA3EYC) opstellen en dan die WSPRlite modules er aan verbinden, is te zien wat elke antenne individueel ‘doet’ en kunnen we vergelijken wat ze doen ten opzichte van elkaar. Immers, de modules zijn gelijk en zenden bijna gelijktijdig. De zendvermogens zijn gelijk, de ontvangers zijn gelijk, de grond waarop de antennes staan is gelijk, de weersomstandigheden zijn gelijk en de propagatie is gelijk, ergo: alleen de antennes zijn de verschillende factor. Enige restrictie voor onze test is dat er het liefst op 20 meter getest wordt. De 40 meterband kan ook wel gebruikt worden, maar daarvoor heeft het moduultje een extra filter voor nodig en niet iedereen heeft die bij zijn module. Het veldje van Maarten is niet megagroot, dus het zal een beetje schipperen worden als er veel antennes op komen te staan. O ja, er staan GEEN bomen op het veldje, dus zelf je mastje regelen.

Ik zal voor de ‘waterdichte behuizing’ en accu’s met DC/DC convertors zorgen!!!  En ik neem ook nog wel een paar verloopjes mee, van BNC naar SMA en van PL naar SMA. (er is er altijd wel één die het vergeet….toch?)  Hopelijk zijn er genoeg WSPRlite-modules te leen voor de ‘niet-hebbers’.

De opstel/begin datum zal zaterdag 15 april vanaf 10:00 uur zijn. De accu’s kunnen het wel een paar dagen uithouden, dus einde test is MINIMAAL zondag avond, liefst wat langer. Even voor de start zal er een artikeltje op de site komen, waarin uitgelegd wordt HOE je de resultaten kan zien en wie wat doet.

Hopelijk zullen we dan die befaamde Superantennes te zien krijgen EN hebben we tijd genoeg om ze na te bouwen voor de vakanties.

Praktisch gezien wil ik een paar zaken weten:

  1. WIE doet er mee?
  2. Kan je antenne ook op 20 meter werken? of ‘moet’ het 40 zijn?
  3. Wie heeft er zelf een WSPRlite module en met bandfilters?
  4. Heb je zelf een verloopje van je gebruikte plug naar SMA?
  5. Wat voor antenne neem je mee en hoeveel plek heeft die ongeveer nodig?

Mail mij de antwoorden op die vragen en ik ga plannen en kijken of er evt. een module te leen is, mocht je die nodig hebben.

Gebruik ‘PA5NN –at-  VERON –punt- NL

 

Best 73es t u all,

Rick (PA5NN)

 

 

 

Verslag afdelingsbijeenkomst 17 februari 2023

De afdelingsbijeenkomst van 17 februari jl. werd geopend door Maarten (PA3EYC). Voor een volle zaal herhaalde Maarten de oproep om de diverse openstaande vacatures binnen de afdeling ingevuld te krijgen. Zie het verslag van de januari bijeenkomst voor meer details m.b.t. deze vacatures. Ook stond hij stil bij het overlijden van Toos, de vrouw van Frans (PC2F).

Vervolgens kreeg Rick (PA5NN) het woord. Rick is van plan om, in navolging van de eerder gestreden antenne battles, nu eens een vakantie antenne vergelijk activiteit te organiseren voor de leden van de afdeling. Meer details volgen binnenkort op de website.

Na deze mededelingen kon gestart worden met de lezing van Dick (PA0MBR). Dick nam de toehoorders mee in zijn interesse voor radio onder de 1 MHz, een stuk spectrum waar bijzondere toepassingen door zowel de professionele gebruiker, maar ook door de radioamateur plaatsvinden. Tijdens de presentatie werden deze benoemd en waar mogelijk ook aan de hand van een plaatje verduidelijkt.

De tijd na de pauze was voor onderling QSO. Ook was ondertussen op de WebSDR Twente en een Kiwi SDR ingelogd, om hiermee een live demo te kunnen geven over hetgeen verteld was tijdens de lezing. Op het grote scherm waren de toegelichte signalen op MF, LF en VLF duidelijk zichtbaar en hoorbaar, konden er nog vragen gesteld worden en werden er tips gedeeld over het gebruik van de online SDR’s.

De volgende afdelingsbijeenkomst is op 17 maart. Dan vindt de Huishoudelijke Vergadering en de behandeling van de aangeleverde VR-voorstellen plaats. We hopen op net zo’n grote opkomst als vanavond.

 

Nieuwsflits – februari 2023

Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 232 met daarin een verslag van de bijeenkomst van 20 januari en overig verenigingsnieuws.

Bijeenkomst:
Vrijdag 17 februari is er een lezing over radio onder de 1 MHz door Dick (PA0MBR).

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie: Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de bijeenkomst is om 20:00 uur, inloop kan vanaf 19:30.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

XYL Toos de Bles-van der Wateren Silent Key

Geheel onverwacht is op 7 februari op 60-jarige leeftijd overleden Toos de Bles–van der Wateren echtgenote van onze oud-voorzitter Frans de Bles (PC2F).

Wij leden van de afdeling VERON Amersfoort kennen haar van de bardiensten welke zij samen met het barteam in Ontmoetingscentrum De Herberg vervulde.

Op deze wijze een bouwsteen zijn in de organisatie van onze avonden geeft wel aan dat zij betrokken was bij de voorzittersfunctie van Frans.

Veel kracht en moed wensen we Frans, zijn zonen en familie om met dit verlies verder te gaan.

Namens Leden en Bestuur VERON Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW)

 

160 meter experiment

Normaal gesproken ben ik nooit op eind januari thuis. Dan ben ik op de Weissensee in Oostenrijk, maar door omstandigheden ging dat dit jaar niet door. Dus kon ik meedoen met de  CQ World-Wide 160m CW-contest, maar om daaraan mee te doen moest ik wel wat voorbereiden.

Om te beginnen heb ik hier een K9AY kastje van Klaas (PC2K) liggen om eens een ontvangstantenne mee te maken. Dat is een K9AY loop dat vier kanten op kan luisteren. Daar moest nog wel wat mee gebeuren. Eerst heb ik de antenne gemaakt van twee stukken koperdraad. Toen de antenne klaar was heb ik het geprobeerd neer te zetten. Na wat aanpassingen had ik de antenne staan zoals ik dat wilde. Echter, ik had de antenne alleen staan. Maar de antenne moest een 60 meter bij mijn shack vandaan dus daar moest een kabel voor komen. Een antennekabel van 60m had ik hier wel liggen maar de stuurkabel niet. Dus daar heb ik een stuk rotor besturingskabel voor genomen die ik nog had liggen. Dus die was klaar.

Nu moest de zendantenne nog. Ik wilde een vertical met radialen. Eerst heb ik de radialen gemaakt. Ik had nog een rol RVS draad liggen. Daar heb ik stukken van 41 meter van gemaakt en een kabeloog aan gesoldeerd. Toen ik klaar was had ik er 22 stuks. Ik had een plaat aluminium waar ik een plug aan gemaakt heb en een 11-tal bouten erin. Dat was ook klaar. Nu moest de straler nog. Ik had nog 2 stukken 3mm koperdraad van de ontvangstantenne over. Die heb ik aan elkaar gesoldeerd en vervolgens moest er nog wat dunner draad aan zodat het geheel 42 meter was. Ik heb een antennemast die tot 21,5 meter hoog kan en had een glasfiber mast van 18 meter liggen. Na wat gerotzooi met stukken hout op maat gemaakt bleek het te passen. De 18 meter mast bovenop de 21,5 meter schuifmast.

De 160 meter contest was van vrijdag 27 januari 23.00 uur tot zondag 29 januari 23.00 uur. Op de woensdag ervoor heb ik de 18 meter mast klaar gemaakt. Op vrijdagmorgen kwamen Klaas (PC2K) en Gerard (PA0PIW) helpen met de antennes op te bouwen. Eerst de ontvangstantenne. Ik heb hier een glasfiber mast en daar de antenne in 4 richtingen ingedaan en de kabels uitgerold. Ontvangstantenne stond. Vervolgens de radialen neergelegd. 22 stuks rondom de voet van de antenne en vervolgens de 18 meter glasfiber mast met antenne in mijn antennemast en vervolgens de mast omhoog. In totaal is dat ongeveer 39 meter hoog. Vervolgens met de VNA de antenne op lengte gemaakt. Er moest ca. 2,5 meter vanaf en toen stond die 1 op 1,2 in het CW deel van de 160 meter band. Vervolgens de antennekabel eraan en die vol gelegd met ferriet.

Ondertussen was het al vrijdagavond en de K3s en SPE op de zolder van de schuur gezet en aangesloten. Het werkte perfect. De contest kon beginnen. Om 23.15 uur ben ik met de contest begonnen en het was meteen razend druk. Soms tot 3 qso’s per minuut, maar om 2 uur werd het wat rustiger en was het prima te doen. Op zaterdagmorgen om 04.00 uur kwam Peter (PC3M) en ook hij had het meteen ontzettend druk. Hij werkte onder PI4AMF en dat was weer een nieuwe call op de band. Ik ben lekker naar bed gegaan. Om half acht ben ik Peter weer gaan aflossen, maar na een uur begon het vreselijk rustig te worden. Overdag is er niets te beleven. Dus ik ben er om half negen ermee gestopt. Op zaterdag middag om 16.00 uur weer begonnen. Het was nog lekker rustig en dan kan je goed een lege frequentie vinden. Dus weer rustig  QSO’s maken. Om 17.00 uur was Tijmen (PA3GRM) aanwezig en ging ook hij onder PI4AMF aan de gang. Had ik weer even rust. Tijmen hielt er om 21.00 uur mee op en kon ik weer aan de bak, maar ik kon merken dat het rustiger was. Ik heb gezeten tot zondagmorgen 1.00 uur en ben er toen mee opgehouden. Om 5 uur zat ik er weer tot ca. 8.00 uur. Waarna het weer rustig werd. Om 16.00 uur ben ik weer gestart, maar in het cluster zag ik dat ik de meeste al gewerkt had. Maar rustig doorgaan tot om 19.00 uur Lex (PA1LEX) achter de set ging zitten. Een nieuwe call en iedereen boog erop. Lex heeft 2 uur gezeten en had het superdruk. Om 21.00 uur ging ik weer zitten maar het was verschillend. Soms had ik pas na 3 minuten een QSO en soms waren er ineens drie tegelijk. Tot 23.00 uur heb ik lekker gezeten.

Ik had 802 QSO’s, Peter en Tijmen hadden met PI4AMF 601 QSO’s en Lex had 227 QSO’s. In totaal dus 1630 QSO’s.

De K9AY heb ik bijna niet gebruikt, omdat ik het eigenlijk niet goed vond werken. Ik weet niet of dat gewoon aan mij lag of dat het verkeerd aangesloten was. Daar moet ik nog eens naar kijken.

Al met al kan ik zeggen dat ik veel wijzer geworden ben v.w.b de 160 meterband.

Het was af en toe best gezellig, omdat er veel mensen geweest zijn om nieuwsgierig te kijken, te overleggen en lekker te kletsen. Koos (PA3BJV)  en Hilde (PA3EKW) zijn ook geweest en Koos heeft gefilmd. Binnenkort de film van Koos.

Maarten (PA3EYC)

 

CW-cursus: ‘Neem je paddle mee!’

Bij de CW-cursus van Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) is het dit seizoen ongekend druk. Als iedereen aanwezig is, zijn we met 16 personen. Er zijn daarom een drietal groepen gevormd, die je het beste kan aanduiden met het aantal seizoenen/jaren dat de cursisten bezig zijn.

De eerstejaars zijn dit seizoen dus begonnen. Hilde heeft hen onder haar hoede. Alle tekens moeten nu bekend zijn en ze zullen binnenkort beginnen met seinen. Jammer dat ze in een ander deel van het gebouw zitten, want het hardop meetellen is altijd een komisch gehoor. Zeer serieus voor de deelnemers, tamelijk grappig voor de omstanders. Echter, dit is DE manier om het ritme erin te krijgen. Morse is n.l. een taal! Als iemand mompelt of slecht articuleert is die niet te verstaan en hetzelfde is bij CW het geval. De informatie zit in de verhoudingen van piepjes en spaties. Zijn die niet goed, dan is het dus NIET te verstaan! Ze zullen binnenkort ook met split-ear aan de gang gaan. Hierbij heb je EN een audiofile EN de te seinen tekst. De audiofile wordt daarbij op één kant van de koptelefoon afgespeeld en op de andere kant hoor je je eigen seinschrift. Met deze methode wordt geleerd om de timing goed te krijgen en dus je ‘verstaanbaarheid’.

Dan is er de groep 2e/3e jaars. Koos heeft hen onder beheer. Deze groep is nu bezig om de snelheid erin te krijgen en voor hen geldt het motto: elke dag oefenen, al is maar een beetje! Dat zal zeker niet voor iedereen makkelijk zijn in deze drukke tijd, maar wel noodzakelijk.

Tenslotte zijn er de meerderejaars, meer een CW-liefhebbers-vrienden-groepje. Deze diehards houden zichzelf bezig met diverse CW-opdrachten, al is de toon wel zeer serieus hoor. Elke bijeenkomst is er één van hen die lesgeeft. Aan het begin van het seizoen bepaalt men wat het thema van dat jaar wordt. Dit jaar is dat o.a. 18 tot 20 WPM teksten nemen en seinen/oefenen met de ‘recht op en neer’ sleutel, o.a. om de feeling hiermee te houden. Echter om de seinsnelheid omhoog te kunnen brengen naar 18 tot 20 WPM, en de ervaring met de automatische sleutel niet te verwaarlozen, is besloten om deze ook weer te gaan gebruiken. Nu staat zo’n automatische seinsleutel ook wel bekend als PADDLE.  Tijdens de voorlaatste les werd dan ook gemeld: ‘Neem volgende keer je paddle mee!.

Hans (PA1ALV) en Rick (PA5NN), namen die kreet echter wel erg letterlijk en kwamen met een paddle aanzetten……..hi.

Het duurde even voordat alle cursisten de woordspeling doorhadden, maar uiteindelijk zag iedereen er de lol er wel van in. In mei is het einde van dit CW-cursusjaar en zal het seizoen afgesloten worden met examens en testen.

 

Verslag afdelingsbijeenkomst 20 januari 2023

De eerste afdelingsavond  in het nieuwe jaar is alweer voorbij. Na het uitwisselen van de beste wensen opende waarnemend voorzitter Maarten (PA3EYC) de bijeenkomst en zijn onder meer de volgende zaken besproken:

Vacatures

Na het vertrek van Frans (PC2F) als voorzitter neemt Maarten deze functie nu tijdelijk waar, tijdens de huishoudelijke vergadering op 17 maart kiezen we als leden een nieuwe voorzitter. Tot nu toe zijn er GEEN aanmeldingen binnen gekomen, wie meld zich aan als kandidaat ? Aanmelden kan via deze website maar ook direct bij Maarten.

Roel (PB0ACU) en Bep hebben aangegeven te stoppen met de bardienst vanaf juni dit jaar. Dus ook hier vrijwilligers gezocht die deze werkzaamheden over willen nemen.

Koos (PA3BJV) heeft gemeld dat hij op de veilingavond op 17 november voor de laatste keer veilingmeester is. Ook hier zoeken we iemand die dit van hem overneemt en dit samen met Koos dit jaar wil verzorgen.

Helaas  gaat het runnen van een verenigings-afdeling niet vanzelf. De laatste jaren zijn we misschien verwend geraakt door bovenstaande vrijwilligers die hier tijd en energie in hebben gestoken, maar de afdeling dat zijn we samen. Dus hierbij nogmaals een dringende oproep aan alle afdelingsleden zodat we deze openstaande functies snel in kunnen vullen.

PACC

In het weekend van 11 en 12 februari doen we als afdeling weer mee met de PACC contest onder de call PI4AMF. We zoeken nog operators voor zowel SSB als CW. De contest vindt plaats bij Klaas te Bunschoten. Heb je ervaring met contesten en wil je hier ook eens aan deelnemen, geef je dan op bij Maarten (PA3EYC). De contest start op zaterdag om 13.00 uur LT en duurt 24 uur.

Wisselbeker

De VERON Amersfoort Wisselbokaal is dit jaar gewonnen door Klaas, van harte gefeliciteerd !

Verenigingsraad

Er zijn door onze leden geen voorstellen ingediend voor de Verenigingsraad 2023.

Expeditie Saint Vincent

Gert (PA2LO) gaat van 11 tot en met 21 februari op vakantie naar Saint Vincent (prefix J8). Hij neemt zijn radio apparatuur mee en is actief in CW, SSB en FT-8 op de HF banden van 10-80m. Gert heeft hiervoor de callsign J8LO aan gevraagd, mocht de goedkeuring hiervoor niet lukken dan kan je hem werken met roepletters J8/AJ4YX. Meer informatie vind je op zijn website.

Heb je thuis geen mogelijkheden voor een QSO met Gert op deze bijzondere lokatie dan kan dit ook vanaf Bunschoten. Neem contact op met Klaas om dit verder af te spreken.

40m Vertical voor 160m

Maarten bouwt een vertical antenne voor deelname aan de ARRL International DX Contest op de 160m band. De  constructie wordt 40 meter hoog en is voor zover wij weten een record antennehoogte binnen onze afdeling.

Radiomarkten

De  jaarlijkse radiomarkt te Rosmalen gaat niet door. Meer info lees je hier.
De eerstvolgende radiomarkt is op 25 februari in ’t Harde. Deze wordt dit jaar voor de 25e maal georganiseerd door onze buurtjes: de VERON afdeling Noord Oost Veluwe.

U komt toch ook ?

We zien u graag bij de volgende afdelingsbijeenkomst. Op vrijdagavond 17 februari 2023 vertelt Dick (PA0MBR) over radio onder 1 MHZ.