Verslag afdelingsbijeenkomst november 2023

In november houdt de afdeling Amersfoort altijd een jaarlijkse verkoping van courante radio-amateurspullen. Om 20:00 uur lagen de diverse ingebrachte kavels gereed voor verkoop. Maar voordat hiermee gestart kon worden waren er nog wat algemene mededelingen vanuit het bestuur en enkele leden:

  • De kerstbijeenkomst is dit jaar op 22 december. Dit jaar beginnen we wat eerder om 19.00 uur (inloop vanaf 18:30) en maken er een gezellige avond van met een wintermaaltijd. Wel even aanmelden met dit formulier of de gele aanmeldknop op de homepage van onze site. Er zijn geen kosten aan verbonden voor de afdelingsleden en je partner mag ook mee.
  • Zoals aangegeven legt Dick zijn functie als secretaris neer na de Huishoudelijk Vergadering in maart 2024. Wie volgt hem op? Wordt actief lid van het bestuur en beslis mee over de koers van de afdeling. Neem contact op met een van de bestuursleden voor meer informatie, dit kan o.a. via de rode aanmeldknop op de homepage van onze site.
  • In januari worden traditioneel de ingekomen afdelings-VR-voorstellen behandeld. Heb je een voorstel, dien het dan ik voor 1 januari bij de secretaris van de afdeling.
  • Voor 2024 zijn we nog op zoek naar interessante lezingen. Het bestuur doet een oproep aan de leden om hierbij te helpen.
  • Rick (PA5NN) deelt mee dat in december de kerstuitzending van de machinezender SAQ weer zal plaatsvinden op 17,2 kHz.
  • Gert (PA2LO) meldt dat hij op 19 november samen met Hans (PE1KWH) en Gerard (PH3T) deelneemt aan de Friese Elfsteden contest met de call PE11W.

Hierna kon gestart worden met de verkoping onder leiding van veilingmeester Koos (PA3BJV), met hulp van Gerard als opvolger. Gerard bleek een goede leerling en de juiste vaardigheden te hebben voor het vervullen van deze rol. Met passie en humor maakten beide mannen er samen een leuke avond van en werden de meeste spulletjes wel verkocht. Voorzitter Maarten (PA3EYC) bedankte beide heren voor hun inzet deze avond en in het bijzonder Koos voor zijn vele jaren als veilingmeester voor de afdeling.

Als afsluiting van de avond maakte Klaas (PC2K) het nog spannend door onder veel belangstelling zijn aangekochte mystery box te openen.