Doe een voorstel via de verenigingsraad 2024

Bepaal mede de koers van de VERON
stem

Op de Verenigingsraad kan ieder lid via de afdeling een voorstel indienen
In onze vereniging bepalen de leden de koers, ieder lid kan daar invloed op uitoefenen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de VERON afdelingen bij elkaar om daar belangrijke besluiten te nemen over ingediende voorstellen.

10 stappen
Hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw voorstel ook op de VR van 2024 besproken wordt, legt het hoofdbestuur uit: Heb je een goed idee, vind je dat iets anders moet of beter kan? Dan kun jij met jouw VERON afdeling het voorstel uitwerken, motiveren en er in de VR over stemmen. Maar voordat jouw voorstel in de VR kan komen, zijn er een aantal stappen te nemen.

 1. Werk je voorstel uit en stuur het naar je afdelingsbestuur zodat het in de huishoudelijke vergadering kan worden besproken.
 2. Stemt je afdeling in met jouw voorstel ? Werk dan samen met je afdelingsbestuur het voorstel uit. De tekst zoals geformuleerd wordt later gepresenteerd in het begeleidend schrijven. Het moet dus vrij van (interpretatie) fouten zijn.
 3. Laat je voorstel vóór 31 januari 2024 door je afdelingsbestuur naar de Algemeen Secretaris sturen. Dat kan via het contactformulier op de website.
 4. Medio maart krijgen alle afdelingssecretarissen een overzicht van alle door de afdelingen ingediende voorstellen.
 5. Het hoofdbestuur voorziet, indien nodig, jouw voorstel en alle andere voorstellen van een commentaar en publiceert deze in ons maandblad Electron. Alle voorstellen worden ook aan de afdelingen gestuurd samen met verslagen van de commissies en werkgroepen. Tevens staat in dit document ook wel de beschrijvingsbrief genoemd, het financiële verslag over het afgelopen jaar en een budget voorstel voor het komend verenigingsjaar.
 6. Andere afdelingen kunnen nog een amendement insturen op jouw voorstel (een amendement is een wijzigingsvoorstel).
 7. Jij kunt met jouw afdeling ook een amendement insturen op andere voorstellen, dat kan nog tot één dag voor de VR.
 8. Op de VR wordt jouw voorstel door de Algemeen Secretaris voorgelezen.
 9. Er is gelegenheid om jouw voorstel ter plekke nog eens te motiveren. Als tijdens de discussie over jouw afdelingsvoorstel blijkt dat het geen werkbaar voorstel is, dan heeft de indienende afdeling de mogelijkheid om het voorstel in te trekken.
 10. Jouw voorstel wordt in stemming gebracht. Er zijn drie mogelijkheden:
  – Je voorstel wordt aangenomen. Het HB krijgt dan de opdracht om het voorstel uit te  werken.
  – Je voorstel wordt afgewezen.
  – Er wordt gestemd voor onthouding.

Indienen
Ben jij lid van de afdeling Amersfoort en wil je een voorstel in de VerenigingsRaad 2024 laten behandelen? Stuur dan je voorstel vóór 31 december 2023 aan de secretaris van de afdeling.