Grote belangstelling bij lezing over het menselijk communiceren door de eeuwen heen

Voor een paar duizend euro aan CW-sleutels stonden er bij elkaar, op vrijdag 13 oktober in De Herberg. En aan de meeste ervan mochten de bezoekers ook even zitten. Deze ‘minitentoonstelling’ was onderdeel van de lezing van Koos Sportel (PA3BJV) over het menselijk communiceren door de eeuwen heen.

Koos nam in zijn lezing de bezoekers mee in de ontwikkeling van de communicatie. Van vele jaren voor de jaartelling, waar het vuur nog niet was uitgevonden, tot de huidige tijd waarin satellieten rond de aarde zwermen. Eerst stond Koos stil bij waarom mensen communiceren. Dat dat niet altijd vanuit sociale aspecten is, maar soms gewoon ook vanuit macht, geldelijk gewin en andere minder positieve menselijke eigenschappen, toonde Koos aan door met de bezoekers te lopen door de ontwikkeling van communicatiemiddelen. Zo was er de semafoor die het Napoleon mogelijk maakte om snel te weten wat er in zijn grondgebied gebeurde. En al snel werd dit middel ook ingezet om, bij helder weer, te kunnen communiceren met de scheepvaart.

Van de semafoor was het een kleine stap naar de ontwikkelingen die mannen als Popov, Samuel Morse en “Willem” Marconi wisten te bedenken. De lezing van Koos zat vol met korte video’s, waardoor de bezoekers niet alleen hoorden hoe de ontwikkeling is gegaan maar vooral ook konden zien. Ademloos werd er door de zaal naar het verhaal van Koos geluisterd. Ook een demonstratie met een eigen gebouwde vonkenzender werd erg gewaardeerd.

Heel veel seinsleutels, waarvan ook heel veel Begali’s op één avond bij elkaar.

Was het dan allemaal geschiedenis op deze avond? Nee zeker niet: na een korte pauze liet Koos een korte film zien over een recent bezoek aan de Italiaanse seinsleutelbouwer Begali, om vervolgens door te gaan met de rol van amateurradio-communicatie. Het eind van de lezing werd afgesloten met beeldmateriaal van hoe Koos zelf samen met zijn XYL Hilde (PA3EKW) de radiocommunicatie, al meer dan 40 jaar, beleeft.

Een erg geslaagde lezing, voor herhaling vatbaar!