Kerstavond in De Herberg

Als afdeling boffen we maar: de vrijwilligers van De Herberg hadden ook dit jaar weer hun best gedaan om het wijkcentrum te voorzien van de nodige kerstversiering. De kerstsfeer zat er dan ook meteen al in tijdens de afdelingsbijeenkomst in december. Bij binnenkomst werden de bezoekers meteen door de bar-dames-van-dienst (Hilde, Bep en Mariëtte) voorzien van koffie of thee en een snee van de kerststol.

De avond werd geopend door Frans (PC2F), die zich voor de gelegenheid even had vermomd als kerstman. Op zo’n laatste bijeenkomst van het jaar is het goed om ook even terug te kijken een rol die Koos (PA3BJV) op zich heeft genomen. Helaas hebben we ook dit jaar afscheid moeten nemen van twee amateurs uit onze gelederen: Henk Teubler (PA1HT) en Rudi Bruins (PA1PF) zijn ons in 2018 ontvallen.

Ook werd er vooruit gekeken: op korte termijn is het al weer PACC en Klaas (PD0ZX) is druk bezig met het organiseren van de bezetting. Amateurs die willen deelnemen als operator bij PI4AMF worden opgeroepen om zich zo snel mogelijk te melden bij Klaas.

Een grote verrassing was er deze avond voor Rob (PA0KEL) en Rient (PA3GXP). De algemeen voorzitter van de VERON Remy Denker (PA0AGF) was naar Amersfoort gekomen om de mannen de Gouden Speld toe te kennen.

Na dit officiële gedeelte was het tijd voor ontspanning: Mieke (XYL van Jaap PD5ISW) had ditmaal een opgave waarin een beroep werd gedaan op de kennis van spreekwoorden en gezegden. Er werd fanatiek meegedaan. Ondertussen werd er gesmikkeld van smakelijke hapjes.

Onze bingomasters Eddy (PA0RSM)en Roel (PBACU) wisten ook dit jaar weer de verkeerde balletjes te kiezen. Althans…voor de meeste aanwezigen. Anderen hadden meer geluk. Henriëtte (XYL van Maarten PA3EYC) had voor de gelukkigen weer mooie prijzen weten te scoren.

Aan de aanwezige deelnemers van de afdelingscompetitie werd een vaantje voor hun deelname uitgedeeld. Was je er niet maar heb je wel meegedaan? Neem dan even contact op met Frans (PC2F). De VERON Amersfoort wisselbokaal werd nog niet uitgereikt: de winnaar wordt tijdens de afdelingsavond in januari bekend gemaakt.

Het officiële deel van de avond werd afgesloten met een verloting die werd gedaan door Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO). Er waren weinig mensen die met lege handen naar huis gingen. Daarna bleef het nog lang gezellig in De Herberg.