Nieuwsflits – maart 2022

Update 11 maart 2022

In tegenstelling tot wat in de Nieuwsflits en hieronder is vermeld is Evert (PA3AYQ) na 2 jaar gestopt met de wekelijkse Ronde van Amersfoort op de 2 meter repeater onder de roepletters PI4AMF.

Wij danken Evert dat hij in de moeilijke periode van de corona het onderlinge contact met de radioamateurs in stand heeft gehouden door deze wekelijkse ronde.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris


Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 223 met daarin een verslag van de februari-bijeenkomst en overig afdelingsnieuws.

Afdelingsbijeenkomst:
In dit bericht vindt u de uitnodiging voor de Huishoudelijke Vergadering en behandeling van de VR-voorstellen van 11 maart aanstaande. De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement art. 7). Zaal open 19.30 uur. Ter voorbereiding ontvangt u ‘t Geruis met de stukken voor de huishoudelijke vergadering.

Tijdens de Huishoudelijke Vergadering worden ook de bestuursverkiezingen gehouden. Het overzicht is als volgt:

  • aftredend/niet herkiesbaar: Frans (PC2F);
  • aftredend/herkiesbaar: Tijmen (PA3GRM);
  • niet aftredend zijn: Dick (PA0MBR); Maarten (PA3EYC) en Peter (PC3M).

Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie? Dat kan! Aanmelding is mogelijk bij de secretaris tot aanvang van de vergadering.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Zaal open vanaf 19:30.

Wekelijkse A03-ronde op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

PS 2 – per 1 januari 2022 hebben de 3 AMF-repeaters allemaal dezelfde roepletters (PI2).

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)
button ’t Geruis – 2022