OM Willem Jacob Kortes (PA0VC) Silent Key

Op 19 november 2019 is in de leeftijd van 94 jaar overleden OM Willem Jacob Kortes (PA0VC).

Wim was 70 jaar getrouwd met zijn Anna en drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Wim woonde heel lang in een mooi gelegen woning aan het Molenhoekje in Leusden. Hij maakte in vroeger dagen daar vele verbindingen, zijn antennes waren mooi verscholen in het bos.

Wim was altijd in voor een technisch praatje, als man van het begin van het radioamateur tijdperk wist hij veel van de oude technieken en had hij een uitgebreid arsenaal aan apparatuur en documentatie.

Vele jaren geleden kwam hij nog naar de verenigingsavonden, de laatste decennia zagen we hem steeds minder.

Wij wensen zijn echtgenote Anna en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verlies van deze markante man.

Namens het bestuur en de leden van VERON Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV)


PS – overlijdensadvertentie en een link naar een artikeltje in de Barneveldsekrant.nl met meer info over Wim.