Onderzoek initiatief afdelingsleesmap

Het bestuur van de afdeling Amersfoort wil graag weten of er belangstelling is voor een onder de leden roulerende leesmap bestaande uit hobbygerelateerde tijdschriften en zo ja, welke uitgaven gewenst zijn.

Lijkt het periodiek ontvangen van zo’n leesmap jou wel wat? Stuur dan even een bericht naar de secretaris van de afdeling o.v.v. “Leesmap” en laat weten welke bladen jij graag in de leesmap zou willen terugvinden.

Bij voldoende belangstelling gaan we kijken hoe we dit initiatief handen en voeten kunnen geven.