Regiobijeenkomsten weer achter de rug

Eerder deze week vonden de Regiobijeenkomsten van de VERON weer plaats. Tijdens deze bijeenkomsten komen bestuursleden van verschillende afdelingen bij elkaar om, onder leiding van één of meerdere HB-leden, het wel en wee van de vereniging te bespreken. Namens onze afdeling waren Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO) aanwezig.

De bijeenkomst waar Amersfoort bij aansluit werd gehouden in Apeldoorn, onder leiding van de HB-leden Peter de Bruijn (PA3CWS) en Chris van den Berg (PA3CRX). Tijdens de avond kwam een breed scala aan onderwerpen aan de orde. Uitgebreid werd er stilgestaan bij de voortgang van diverse lopende ICT-projecten, zoals het recent gelanceerde VERON-forum en het ledenadministratiesysteem (VAS).  Maar ook welke stappen het HB heeft ondernomen om onderwerpen die al (te) lang bij het amateuroverleg liggen weer in beweging te krijgen. Tijdens de DvdRA meldde de Algemeen Voorzitter hierover al: “Tijdens het gehouden Amateur Overleg is door de voorzitter (van het Amateur overleg) excuus aangeboden voor de gang van zaken. Door AT is nu capaciteit aangetrokken zodat aan openstaande zaken gewerkt kan worden.

Tijden de Regiobijeenkomst kregen we te horen dat dit geen loze woorden zijn, maar dat een aantal dossiers nu ook echt opgepakt worden. Zo wordt ‘as we speak’ door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het AT, de VRZA en de VERON gewerkt aan het voorstel dat moet leiden tot uitbreiding van de mogelijkheden voor radio-amateurs met een novice (N)-registratie.

Ook de beperkingen die vanaf 2017 in de 60 meter band worden doorgevoerd kwamen ter sprake. Omdat de besluitvorming hierover op wereldwijd niveau heeft plaatsgevonden (in het (WRC-2015) kan de VERON hier geen protest tegen indienen.

EMC-specialisten in de regio
Tijdens de bijeenkomst werd ook het voornemen tot het benoemen van EMC-specialisten in de afdelingen gemeld. Deze EMC-specialisten krijgen ondersteuning in de vorm van opleiding en materialen om storingen op te sporen. De EMC-commissie zal hierover binnenkort nadere informatie sturen, welke we uiteraard met onze afdelingsleden zullen delen.

VerenigingsRaad 2017
Tijdens de bijeenkomst werden ook de tijdslijnen voor de VerenigingsRaad 2017 gedeeld. Heb je een voorstel dat je tijdens de VR (in april) wil indienen? Stuur het dan vóór 1 januari a.s. op aan de afdelingssecretaris Gert (PA2LO).