Terugblikken met Rob Kelder (PA0KEL)

(afdelingsvoorzitter 1980 – 1985)

Door Eddy Krijger (PA0RSM)

Terugkijkend op 75 jaar VERON afdeling Amersfoort, komen we als we het rijtje amateurs langs gaan uiteraard ook Rob Kelder (PA0KEL) tegen. Rob is, in de ruim dertig jaar dat ik hier woon, voor mij op een of andere manier verbonden aan het ontwerpen van printjes, schema’s, vossenjachten en het zelfbouwproject van de 80 meterband vossenjachtontvanger. Dat laatste ontstak bij mij zelfs weer de zelfbouwers vlam en ook mijn soldeerbout. Niet alleen dat, maar ook mijn vossenjagersbloed begon weer te borrelen.

Het vossenjagen loop als een rode draad door Rob’s leven.

Dit laatste heeft enige toelichting nodig denk ik, want mijn actiefste vossenjachtperiode lag in “Noord Holland boven het IJ”. Zonder het te weten, hebben Rob’s en mijn wegen elkaar daar gekruist. Dat verneem ik in een vossenjacht verslag uit 1967. Beide startte wij in een vossenjacht van de afdeling Zaanstreek. Rob werd 12e en ik moest uitvallen vanwege een kapotte bromfietsketting.

Amersfoort en vossenjagen is vele jaren onlosmakelijk verbonden geweest. Zo hadden we een echte vossenjachtcommissie waar Rob en Rient (PA3GXP) en later Maurice (PA3HHT), jarenlang actief in waren.. Rob en Rient hebben in 2018 mede voor hun inzet hiervoor een gouden speld ontvangen. Overigens waren de YL’s van Rob en Rient ook bekende verschijningen bij de vossenjachten, velddagen en andere evenementen. De XYL van Rob en van Rient hebben in de loop van de jaren tijdens de vossenjachten vele liters soep gekookt voor de jagers.

De soepvos met Sita en Henny.

Voor de liefhebbers is er ook nog een filmpje op YouTube te zien met onze bekende “soepvos” bestaande uit de XYL van Rob Sita en die van Rient (PA3GXP) Henny. Helaas is Rob’s vrouw op 23 januari 2012 overleden.

Nu kan ik het verhaal verder volschrijven met allerlei losse “wapenfeiten” uit ons afdelingsblad “’t Geruis”, maar leuker is het hem via z’n dochter Adinda dat zelf eens te vragen. Voor wie het nog niet weet; Rob is recentelijk verhuisd naar het “natte vak JO23TK – Ameland Island”. Voor de dagelijkse mantelzorg bleek het voor de familie beter hem dichterbij te hebben.

Maar nu toch nog even terug naar het begin; dat radio-virus is bij Rob toch ergens begonnen, omdat dit ver voor Adinda’s tijd was zullen wij ons moeten bedienen van externe bronnen, zoals de Electron, fotoarchieven en toelichtingen van onze oud gedienden. Zo lezen we dat Rob rond de jaarwisseling van 1957 lid werd van de VERON afdeling Zaanstreek.

Een speurtocht door de PA0-lijst van Remy (PA0AGF) gaf de eerste aanwijzing; de C-licentie werd in 1964 behaald en de woonplaats was toen Zaandijk, daarna is hij verhuisd naar Leusden, want in 1977 werd daar de B-licentie geregistreerd. Voor de nieuwkomers onder ons; de B-licentie was destijds een soort telegrafie opstapvergunning met 8 woorden per minuut.

Een telefoongesprek met zijn dochter Adinda licht het tipje van de sluier op. “M’n vader is in 1938 geboren en ook opgegroeid in Zaandijk. Het adres op de QSL kaart is van zijn ouders die op dat adres een fotografiezaak dreven. De familie woonde boven de zaak. Z’n vrouw Sita Keppel kwam uit het West Friese Dirkshorn. Toen ze in 1968 trouwde gingen ze in Heerhugowaard wonen.

Vandaar uit werkte hij bij een elektronicabedrijf in Limmen, zij repareerde en verkochten ook 27 Mc apparatuur.” Volgen John Piek (PA0ETE) was dat “vrijwel zeker de firma HANDIC, ook erg bekend van de politiescanners”.

De dochter Adinda is in Heerhugowaard geboren, maar zes maanden later (in 1972) verhuisde het kleine gezinnetje naar Leusden. Adinda vertelt: “Rob had daar een baan bij de firma Raak en later als rolstoelknutselaar. Hij ontwikkelde voor elke gehandicapte een andere besturing; tong, kin noem maar op. (Soms mocht ik wel eens rijden in die elektrische rolstoelen). Veel later kwam hij te werk in Amersfoort als werkplaatsassistent (amanuensis) fotografie. Hij deed daar veel met de leerlingen in de fotografie en video. De lerarenopleiding ging uiteindelijk over in de HKU (Hoge school der Kunsten te Utrecht), waar hij na een paar jaar een aanstelling als vakdocent fotografie kreeg. Dochterlief heeft daar ook haar opleiding afgerond, maar dan op de afdeling 3D Design/architectuur.

Vaders hobby is mij ten dele meegegeven; in mijn jonge jaren ging ik wel veel mee naar de VERON Pinksterkampen. Met radio en een lampjesbroche solderen en ook vossenjachten en had zelfs een luisternummer. Ik ging op wedstrijd zwemmen in Leusden en mijn moeder deed indertijd veel in het bestuur voor de Zwemclub De Haaien. Mijn vader reed ons ieder weekend altijd naar zwemwedstrijden in de omgeving”.

Het water bleef kennelijk trekken, want nu heeft ze samen met haar man een rondvaartbedrijf op Ameland, waar ze dagelijks tochten maakt naar de Robbenplaat en zo lijkt het cirkeltje weer rond.

Terug naar de hobby’s van Rob, volgens Adinda was hij in 1958 al lid van de Hobby Club Zaandam en als ik de foto zo bekijk zou het ook iets natuurkundigs kunnen zijn… Een soort jonge onderzoekers (DJO) avant la lettre?

Maar met al deze informatie zou hij dus bekend moeten zijn bij een van de stamoudsten van de VERON afdeling Zaanstreek; Jan Hoek (PA0JNH). Op mij vraag aan Jan “Ken jij Rob Kelder uit de jaren ’60, hij deed toen C-examen en woonde in Zaandijk. Bij ons in Amersfoort zat hij in de vossenjachtcommissie. Deed hij ook nog iets op landelijk niveau? Rob z’n radiomaatje in die tijd was ene Geert Prummel.”

Jan Hoek (PA0JNH) en Rob (PA0KEL) in actie tijdens de Zaanse vossenjacht te Uitgeest
op 23 augustus 1970.

Het antwoord dat ik van Jan (PA0JNH) kreeg is ook interessant voor ons allen, dus deel ik dat graag even: “Jazeker, hij is iets ouder als ik en ook iets eerder geslaagd voor het amateurexamen. Vanaf 1962 komt hij voor in de uitslagen van de Zaanse vossenjachten . Hij was actief op 2 meter en ik ben ik de jaren ‘60 bij hem geweest en ook zijn we in die tijd met zijn autootje wel naar amateurevenementen zoals VPK etc. geweest. Een ‘soortgenoot’ is Geert Prummel (PA0GPR), die net als ik bij PTI (Philips Telecommunicatie Industrie) in Huizen werkte. Hij is nooit op landelijk niveau actief geweest”.

Koos Sportel (PA3BJV): “de B-machtiging in 1977 is door Rob kennelijk zelfstandig behaald, want in de 70er jaren was er wel een CW cursus, gegeven door PA0PHK , de heer Wout Koolstra , bij Anthonie Ravenhorst, maar daar heeft Rob het CW niet geleerd.”

De familie Kelder aan het vossenjagen op 13 mei 1979 (archieffoto A. Rem (PA0MRD)).

Rient Bartelds (PA3GXP): “Samen met Rob veel aan zelfbouw gedaan. In de jaren tachtig iets met een 2-meterband ontvanger. Later aan de Leusderweg een ATV zender in de 70-cm band. En in Bunschoten een project met 80 meterband vossenjacht ontvangers. Over deze zelfbouw projecten is mogelijk in het ’t Geruis nog wel iets terug te vinden. Hiervoor heeft hij ook ARDF-zenders gebouwd deze worden ook bij de vossenjachten gebruikt in Amersfoort”.

Rob was dus echt een bouwer, de verbindingen waren noodzakelijk om te kijken of het werkte. Adinda bevestigd dat: “De meeste verbindingen werden volgens mij tijdens de vakantie gemaakt.”

Op de vraag hoe Rob in het afdeling bestuurswerk terecht kwam weet een van de oud bestuursleden John Piek (PA0ETE) iets meer te vertellen. “Ik deed met Rob vanaf ongeveer 1978 samen vossenjachten, waar ook OM A. van Dijk (PD0DCH) een grote rol in speelde. Ik ben zelf in 1979 tot het afdelingsbestuur toegetreden. In 1979 was de eerste PA6KEI waarvoor Jan Willem Walraven Borst (PA3BHQ) de initiatiefnemer was en ik zelf de grote gangmaker die iedereen bij elkaar bracht. PA6KEI heeft vier keer plaatsgevonden, de eerste twee keren waren dat heel grote evenementen. We hadden hiervoor een groot deel van gebouw de Flint tot onze beschikking, en dat gedurende de anderhalve week dat het belangrijkste evenement van Amersfoort plaatsvond. Ik was destijds tot het bestuur toegetreden om de kloof de dichten tussen de nieuwe D-amateurs en de bestaande amateurs. Hoewel ik een A-machtiging had werd ik vooral tot de nieuwkomers gerekend. Ik heb toen de stap gezet om tussen de gevestigde mensen in het bestuur te gaan zitten. Het rare was, toen de kogel eenmaal door de kerk was zat het bestuur de keer erop helemaal vol met nieuwkomers.”

In Rob z’n bestuursperiode waren wij een behoorlijk grote afdeling. In 1982 kende onze afdeling zelfs een “high time ever” piek met 408 leden!

Mogelijk is de invoering van de 27 MHz MARC regeling op 3 maart 1980 daar ook debet aan, maar de stijging van ons ledental was al veel eerder ingezet. Dit is ongetwijfeld het gevolg van de invoering van de D-machtiging met het eerste zendexamen op 27 november 1975.

Onze afdeling kende in die tijd dan ook een groot afdelingsbestuur met zeven amateurs! Op het eerste gezicht een gemêleerd gezelschap met de nodige (gelijk gestemde) zelfbouwers! Alhoewel de “Japanse koopdozen” meer en meer de overhand kregen op de zelfbouw, zag je nog tot zo’n tien jaar terug Rob vaak vlak naast Peter Stuart (PE1DSW, later PA3EPX) zitten; printontwerpen en schakelingen te doorgronden.

Janny van Nieuwenhuizen-Kamp (PA3BOR), Ernst Flinkerbusch (PE1DZY) en Rob (PA0KEL) – 1982.

In de jaren dat Rob voorzitter was (1980 t/m 1984) waren de volgende amateurs in de loop van de jaren in het bestuur actief: secretaris: Henk de Ronde (PA0JMD) en Peter Stuart (PE1DSW); penningmeester: Janny van Nieuwkerk-Kamp (PD0HFV – PE1FEK – PA3BOR) en Cor v d Wetering (PA3COM); leden van het bestuur: Jan Over (PE0JHO – PA2JHO), Jan Tuithof (NL4405), John Piek (PA0ETE), Bert Delmaar (PA3AGW), Ep de Ruiter (PD0HNF), Jan Willem Walraven Borst (PA3BHQ), Ernst Flinkerbusch (PE1DZY), Eef de Ferrante (PD0JDX), Evert Beitler, (PA3AYQ), George d’Arnaud (PA3BIX) en Jan van Dalum (PE1JHU).

Als laatste heb ik aan Adinda gevraagd wat was het leukste wat dat jullie hebben meegemaakt? Adinda: “Ja dat weet ik nog dat was op de kerstbijeenkomst van 1988: ik ben toen niet mee naar binnengegaan. Later bleek dat hij zijn baard had moeten afscheren omdat de Kerstmanbaard niet goed paste. Dat was vooral voor mijn moeder en oma een hele grote schrik. Even later liet hij zijn snor staan (zo’n bloot hoofd was wel erg bloot en koud), welke prachtig oranje van kleur was! En zo zijn er toen “familiefoto’s” gemaakt. Deze stonden al heel lang gepland. Mijn oma heeft deze foto nooit opgehangen omdat ze iedere keer naar mijn vaders snor moest kijken . . .”

Ik heb op het einde van het gesprek met Adinda haar bedankt voor dit interview en gevraagd of zij de groeten over wil overbrengen aan Rob van alle amateurs uit onze afdeling en hem al het goeds toe te wensen op het mooie eiland Ameland.

Geraadpleegde bronnen:

 • Remy Denker (PA0AGF): PA0-database
 • Gerard Nieboer (PA1AT): Historische QSL-kaarten verzameling
 • Jan Hoek (PA0JNH): Foto en Vossenjachtarchief A46 Zaanstreek
 • Eddy Krijger: PA0RSM: YouTube filmpje (https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=PHBYwGxWoAU)
 • Adinda Kelder: https://robbentochten.com/nl/
 • Frank van Hamersveld (PA3DTX) : bibliotheek en archief VERON Amersfoort.
 • https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief2.htm
 • static.veron.nl/afdeling/amersfoort/bladen/bladen.htm
 • https://www.hobbyclubdordrecht.nl/files/Geschiedenis_Hobby_Club_Dordrecht.pdf
 • Koos Sportel (PA3BJV), John Piek ( PA0ETE), Rient Bartelds (PA3GXP): diverse toelichtingen
 • https://www.cbmuseum.nl/Handic_scanners.htm