Van de voorzitter

Allereerst wens ik alle leden en hun partners een gezond maar ook luisterrijk 2017 toe namens mezelf, maar ook de andere bestuursleden van de afdeling.  Speciale groet gaat uit naar onze leden Hilde (PA3EKW) en Koos (PA3BJV), welke door het hoofdbestuur tijdens de verenigingsraad vorig jaar zijn benoemd tot Lid van Verdienste van de VERON.

Terugkijkend op 2016 ben ik trots op de activiteiten welke binnen de afdeling zijn geweest:

  • Deelname PACC onder de speciale call PA85SVS, waarmee we een verdienstelijke 4e plaats wisten te behalen.
  • Ook hebben we weer met een groot aantal personen meegedaan aan de VERON afdelingscompetitie waarin wij als afdeling verdienstelijk 7e zijn geworden in 2016.
  • Het zelfbouw arduino based project waar we met elkaar;  26 personen, in diverse bouwavonden in Bunschoten een CW decoder hebben gebouwd. Al bouwende heeft Hans (PE1KWH) een aantal modificaties bedacht, maar er zijn ook een paar decoders nog niet helemaal af of werken inmiddels niet meer. Voor de deelnemers die deze mods en/of hun decoder weer aan de praat willen krijgen zal er van het voorjaar een aantal bouwavonden worden georganiseerd. U wordt hierover geïnformeerd.
  • Er is door Jan van Essen (PH7S) weer gestart met de N/F cursus voor vijf tot zeven deelnemers; elke woensdagavond in Bunschoten . Ook Koos (PA3BJV) en Ron (PA3DAM) hebben weer een groep CW-cursisten bij elkaar die op de donderdagavonden in Bunschoten samen komen! Succes mannen met de studie.
  • In juni (CW) en september (Phone) is er in clubverband onder de call PI4AMF/P wederom deelgenomen aan de VERON velddag contesten in de polder in de weilanden rond het QTH van Maarten (PA3EYC). Beide contesten zijn door PI4AMF/P glansrijk gewonnen. Bravo.
  • Ook waren er erg inspirerende lezingen op de maandelijks vrijdag bijeenkomsten in Amersfoort. In Electron ’komt u ook’ kunt u lezen wat er elke maand op het programma. De twee lezingen van Paul Telkamp (PA3DJS) over propagatie en antennes waren bijzonder interessant. Ook de lezing van Andries Boone (PA0ABY) over radio astronomie; de waterstoflijn experimenten en die van Ronald Stuy (PA3EWP) over zijn HF DX-pedities naar exotische plaatsen en eilanden op onze aardkloot zijn mij bij gebleven.
  • De activiteiten van de vossenjachtcommissie; Hennie, Rient (PA3GXP, Rob (PA0KEL) en Maurice (PA3HHT), die ook in 2017 weer allerlei jachten op de planning hebben staan!
  • Bedankt Roel (PB0ACU) en Mariëtte (KJ4UUS) die vanuit onze afdeling namens alle afdelingen van de VERON de kascontrole bij de algemeen penningmeester hebben uitgevoerd.
  • Een woord van dank aan Frank (PA3DTX) die zorg heeft gedragen voor het ombouwen van de A03-website naar de nieuwe huisstijl van de VERON.
  • Tenslotte ook dank aan mijn mede bestuursleden. Wellicht realiseert u het zich niet, maar deze OM’s zijn geen bestuurders die alleen op ‘het pluche’ zitten, maar zijn vaak de drijvende krachten achter de activiteiten die binnen onze afdeling plaatsvinden

Mochten leden ideeën hebben of interesse hebben iets met elkaar in clubverband op te pakken laat het mij of een van de andere bestuursleden weten. Wij zullen de ideeën dan bespreken binnen het bestuur en waar mogelijk stimuleren!

Rest mij iedereen te bedanken voor zijn/haar bijdrage aan de VERON Amersfoort (a03) activiteiten.

73, Frans de Bles (PC2F)