Vele handen maken licht werk

De afdeling Amersfoort heeft een bestuur dat bestaat uit 5 leden. De komende periode zullen er binnen het bestuur vacatures gaan ontstaan. Daarom zijn we op zoek naar afdelingsleden die belangstelling hebben om een bestuursfunctie te gaan vullen. De werkzaamheden zijn gevarieerd en breed. Je wordt uiteraard grondig ingewerkt.

Bestuurstaken
Het bestuur bewaakt allereerst het voortbestaan van de afdeling, coördineert en organiseert activiteiten en zoekt, zo nodig, naar verbetering ervan. Daarnaast wordt regelmatig nagedacht over hoe we mensen kunnen interesseren voor onze hobby en betrekken bij de activiteiten van de afdeling. Elk bestuurslid heeft een of meerdere aandachtsgebieden onder zijn/haar hoede. Hierin is volop de gelegenheid de eigen creativiteit en talenten in te zetten.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert op regelmatige basis. Inclusief voorbereidingstijd vergt een bestuurstaak gemiddeld zo’n acht uur per maand.

Interesse?
Ben je lid van de VERON afdeling Amersfoort? Wil je je op bestuurlijk niveau inzetten voor de afdeling? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Info
Voor meer info over een van de functies of voor aanmeldingen stuur je een mail naar: Gert (PA2LO) onder vermelding van vacature bestuur.