16 april 1923: Oprichting der N.V.V.R. afdeeling Amersfoort en Omgeving

Door Eddy R.L. Krijger (PAøRSM)

De oprichting en wat eraan vooraf ging

“Geen heden zonder verleden” is een tegeltjes wijsheid. In de voorbije Coronatijd kwam dit telkens bij mij naar boven. Al was het maar om mijn omgeving te overtuigen.  De vroege ontstaansgeschiedenis van onze VERON-afdeling is uitgebreid beschreven op onze A03-afdelingswebsite en ook gepubliceerd in de twee Electron nummers van november en december 2021.

Bij het beschrijven van de korte biografie van de benoemde postume ereleden van de VERON, hebben we veel informatie vergaard uit oude radiobladen waarin onze vooroorlogse verenigingen publiceerde. Een echte doorbraak kwam met het digitaal beschikbaar komen van zeer oude radiobladen uit de periode van vóór 1930. Mede daardoor vonden we de eerste oprichting van een afdeling Amersfoort en Omgeving terug.

Voor ons onderzoekers geldt ‘het begint met de feiten’, vandaar deze aanvulling.

De landelijke NVVR en de radioperiodieken

De NVVR, opgericht in 1916, publiceerde haar verenigingsnieuws in diverse tijdschriften. Hieruit zijn onder andere de ledenmutaties herleid.

Tussen 1916 – 1917 werd gepubliceerd in het ‘Maandblad voor Radiotelegrafie en Telefonie’.

Vanaf 1917 t/m 1935 in het eigen maandblad ‘Radio Nieuws’. Die publicaties hadden veelal een wetenschappelijk karakter. Vanaf maart 1923 verscheen, voor het meer actuele verenigingsnieuws, het weekblad ‘Radio Expres’.  Ook werden door amateurs uit de NVVR-afdeling artikeltjes geplaatst in Electro-Radio (1923-1926) en Radio Wereld (1924-1931).

In Radio Expres van 1923 lezen we met het volgende bericht:

In dit blad lezen we later:

De exacte datum van oprichting van onze afdeling Amersfoort lezen we echter in het maandblad ‘Radio Nieuws’ van mei 1923 op bladzijde 173:

En vervolgens kwam De Gooi en Eemlander (11-6-1923) met dit bericht:

Bestuur en leden

Van het oprichtingsbestuur is alleen de Penningmeester dhr. F. J. A. des Tombe, terug te vinden in een oude ledenlijst van 1920. Hij woonde op de Rapenburg 50, Leiden.
In Radio Expres van 1924 nummer 12 lezen we dat wegens vertrek van den heer J. des Tombe uit Amersfoort tot penningmeester van de afdeeling Amersfoort en Omstreken is benoemd de heer J hr. D. Mollerus, Barchman Wuytierslaan 148, Amersfoort. In een later nummer lezen we dat dat op de 5de januari 1925 gehouden vergadering zijn afgetreden als bestuursleden: Dr. H. M. Plas als Voorzitter, welke zich niet herkiesbaar stelde, en de heer Z. J. W. van Schreven als Secretaris. De Heer v. Schreven wordt tijdens deze vergadering door de afdeeling als Voorzitter gekozen en de Heer J. Appel als Secretaris.

Van de ledenlijsten van de NVVR t/m begin 1923 met ‘Amersfoortse’ leden heb ik de postcode aan het huisadres toegevoegd om een inzicht te krijgen in de wijk waar men destijds woonde.

3818 = de Berg Noord

 1. D. Mollerus, Barchman Wuytierslaan 148, 3818 LM Amersfoort.
 2. K. Versteeg, Utrechtscheweg 141, 3818 ED Amersfoort
 3. W. Schutte, Utrechtscheweg 91, 3818 EB Amersfoort.
 4. H. van Brussel, Utrechtscheweg 69 a-b, 3818 EA Amersfoort.
 5. C. Holstvoogd, Pieter Bothlaan 22, 3818 CC Amersfoort.
 6. K. Soutendijk, Res. 2e Luit. der Inf., Pieter Bothlaan 38, 3818 CC Amersfoort.
 7. C. van Rijn, Utrechtscheweg 116, 3818 EP Amersfoort.
 8. H. van der Wijk, J. v. Oldenbarneveltlaan 2, 3818 HB Amersfoort.

3811 = Zonnehof

 1. W. v. Nieuwland, v. Asch v. Wyckstraat 13, 3811 LP Amersfoort.
 2. C. van Rijn, Lange Bergstraat 37, 3811 MR Amersfoort.

3817 = Vermeerkwartier

 1. A. Hakkert Jr., van Miereveldstraat 11, 3817 RL Amersfoort.

3813 = Stadskern

 1. A. J. J. van der Linden, Schimmelpenninckstraat 45, 3813 AH Amersfoort

Zo aan de woningen te zien, bevestigd het mijn eerdere waarneming dat onze allereerste radiopioniers ‘bemiddelde’ mensen waren.

Trivia:

Jonkheer D. Mollerus komen we later tegen met de illegale roepletters ‘ø-WM’. Maar als zo vele oude radiopioniers heeft hij later nooit de moeite gedaan om het zendexamen af te leggen.
Opvallend is dat een suffix beginnend met de letter ‘W’ zeer populair was bij onze Amersfoortse radiopioniers van het eerste uur.

Tot slot

Veel dank is verschuldigd aan mijn mede onderzoekers / materiaal aandragers; te weten Remy Denker (PAøAGF), Frank van Hamersveld (PA3DTX) en in het bijzonder Herm Willems auteur van zijn onderzoek; ‘Geschiedenis van de radio- en televisie- en elektronicatijdschriften in Nederland’, dat ons op het spoor bracht van de oude radiobladen.

Bronnen: