75 jaar VERON – 75 jaar VERON Amersfoort

meer dan 75 jaar radio-amateur activiteiten vanuit
Amersfoort en omgeving

In het kader van de viering van 75 jaar VERON en dus 75 jaar VERON AMERSFOORT (a03), zijn wij eens in de geschiedenis van onze afdeling gedoken.

Voor de oorlog zijn er drie verenigingen van radioamateurs werkzaam geweest, n.l.: de NVVR (opgericht 19 maart 1916), de NVIR (opgericht 26 februari 1928) en de VUKA (opgericht 12 november 1934). Uit een lijst van houders van een amateur radio zendmachtiging (juni 1938) blijkt dat de meeste amateurs in de omgeving van Amersfoort lid waren van de NVIR. In eerste instantie waren wij daar ingedeeld bij de afdeling Centrum, welke later werd opgesplitst in drie onderafdelingen en wel: Utrecht en omstreken, het Gooi en Amersfoort.

Per 1 januari 1942 werden deze verenigingen onder druk van de bezetter opgeheven en hun bezittingen in beslag genomen, zodat het verenigingsverband was verbroken.

Na de bevrijding werd vooral in de grote steden op energieke wijze een poging gewaagd om aldaar te komen tot één amateurcentrum. Dat wilde dus zeggen dat in die centra in feite nieuwe afdelingen werden gevormd, al of niet onder een voorlopige naam, waarbij de NVRA en de NURA (Amersfoort), die later in de NVRA is overgegaan, een meer landelijke actie voerden.

Men had zich meestal direct in het vooruitzicht gesteld, dat deze nieuwe afdelingen te zijner tijd onderdelen dienden te vormen van één vereniging van radioamateurs in Nederland.

Uit een genomen besluit van de Nederlandse Regering bleek inmiddels dat het besluit van de opheffing van de oude verenigingen door de bezetter nietig verklaard was. Om uit de impasse te komen die nu ontstaan was werd er een commissie gevormd, die zich ten doel stelde om op een aangename wijze contact te leggen tussen de hoofdbesturen van de drie bestaande verenigingen en de reeds gevormde en nog te vormen afdelingen en groepen van amateurs.
Vele besprekingen en een uitgebreide correspondentie werden door de commissie gevoerd om de gedachte van één vereniging overal ingang te doen vinden.

Op 21 oktober 1945 vond in Hilversum de grote vergadering plaats waar in grote saamhorigheid besloten werd één grote vereniging (de VERON) op te richten.

In onze Nieuwsflits zullen wij regelmatig een stukje plaatsen uit de rijke geschiedenis van onze afdeling.

Bovenstaand artikel is een gedeeltelijk uittreksel van
“Een woord vooraf”, zoals deze te vinden is in het boekje
De wording van de V.E.R.O.N.“.