Contesten voor de luisteramateur

De NL-commissie (NLC) van de VERON organiseert door het jaar heen een aantal contesten voor luisteramateurs. Deze zijn toegankelijk voor iedere radioliefhebber. Ze zijn natuurlijk in de eerste plaats bedoeld voor de actieve luisteramateur, maar ook radiozendamateurs mogen er gewoon aan meedoen, bijvoorbeeld als ze door omstandigheden niet de mogelijkheid hebben zendend te werk te gaan. Ook hoef je niet per se lid van de VERON te zijn om er aan mee te mogen doen. Zo blijkt al jaren dat meer dan de helft van de deelnemers uit het buitenland komt. Maar we zien wel graag een grote Nederlandse deelname. Onze luistercontesten hebben verschillende moeilijkheidsgraden, al is geen enkele echt moeilijk.

Als “instap-contest” is er de “Nieuwjaarscontest” op de eerste zondag van het jaar. Naast beginners doen hier jaarlijks ook meer ervaren contesters aan mee. De contest kost je maximaal drie uren en je mag alleen verbindingen in spraak opvoeren. Voor de winnaar is een trofee beschikbaar en elke deelnemer die tenminste tien verbindingen heeft gelogd ontvangt een certificaat van deelname.

Dan is er de serie “Short Listening Period” contesten (SLP). Die worden 8 keer per jaar gehouden en worden zo gepland dat ze samenvallen met grote contesten voor zendamateurs, zodat voldoende drukte op de amateurbanden is gewaarborgd. Het is de bedoeling dat je gedurende een SLP-weekend drie zelf te kiezen uren radioamateurverbindingen in spraak logt. Het kiezen van de meest gunstige uren maakt de contest alweer meer geschikt voor de ervaren contester. Maar ook beginners worden aangemoedigd mee te doen, immers al doende leert men. Ook aan de SLP zijn prijzen verbonden en ieder die in een jaar aan tenminste 3 SLP’s heeft meegedaan ontvangt het SLP-certificaat.

In het tweede volle weekend van december organiseert de NLC een 48 uur durende contest op de 10 meterband, de “28MHz SWL Contest”. Die valt samen met een grote internationale contest op de 10 meterband. In deze contest kennen we twee deelnamecategorieën: spraak (SSB, FM) en morse (CW). Ook hiervoor worden prijzen en certificaten beschikbaar gesteld.

De volledige informatie, zoals reglementen, uitslagen en info over een speciaal logprogramma voor luistercontesten vind je hier.

Bron: VERON.nl.