Verslag afdelingsbijeenkomst oktober 2019

Na het openingswoord van onze voorzitter Frans (PC2F), had Rick (PA5NN) de volgende mededelingen:

Hierna was het woord aan Adriaan (PA1LIO) met een presentatie over de Qatar-Oscar 100 satelliet.

Dat hier veel amateurs interesse in hebben was duidelijk te merken aan de grote opkomst van ongeveer 50 personen.

De QO-100 is de eerste geostationaire  amateursatelliet en in februari 2019 in gebruik genomen. Vanwege de vaste positie aan de hemel (25,9 oosterlengte) is het niet nodig om met een draaibare antenne-installatie te werken. Een vaste schotelantenne van 60 tot 90cm volstaat. Meeluisteren vanaf de computer is mogelijk via de website https://eshail.batc.org.uk/.

Adriaan heeft ons zijn ervaringen verteld over het zelf bouwen van de benodigde apparatuur om qso’s via deze satelliet te maken. Vooral eigen antenne’s, transverters en bandfilters kwamen aan bod.

Meer informatie over dit zeer interessante onderwerp is te vinden op de site van AMSAT-DL die de satelliet in beheer heeft.

Na afloop van deze leerzame presentatie was er onderling QSO en kon men de diverse zelfbouwprojecten bekijken die op de biljarttafel waren tentoongesteld.

Onze volgende afdelingsbijeenkomst is op 8 november, dan zien wij u graag terug bij onze jaarlijkse verkoping.