Herijking Novice-registratie: een werk van lange adem

Met een wijziging van de Regeling frequentiegebruik met meldingsplicht zijn vanaf 18 juni 2021 voor radiozendamateurs met een Novice-registratie een aantal banden verruimd. Zo krijgen zij meer frequentieruimte en extra vermogen. Ook de minimumleeftijd voor het afleggen van een Full en Novice examen is geschrapt. De wijzigingen die nu zijn doorgevoerd, zijn gedaan op basis van het ‘Rapport herijking Novice licentie’ dat op verzoek van het Agentschap Telecom door een werkgroep van VRZA en VERON is opgesteld.

Wat veel mensen niet (meer) weten, is dat de basis voor de herijking in onze afdeling is gelegd. Om precies te zijn in 2014, toen één van onze afdelingsleden een voorstel indiende om het HB zich in te laten zetten in het AO (amateuroverleg) voor het openstellen van het spectrum 7000-7050 kHz aan de N-amateurs. De VR 2014 nam dit voorstel aan en het voorstel werd in het AO voorgelegd.

Nu, ruim zeven jaar later, is wat ooit in Amersfoort begon als voorstel realiteit geworden. Een verandering waarvoor een lange adem nodig was en waar zowel de VERON als de VRZA hard aan hebben gewerkt om het voor elkaar te krijgen.

De nu gerealiseerde herijking is daarmee een goed voorbeeld dat het inbrengen van een VR-voorstel zin heeft. Het geeft ook aan dat het nuttig is om lid te zijn van een vereniging die je belangen vertegenwoordigd bij de overheid. Want alleen met sterke verenigingen zijn dit soort veranderingen mogelijk. En met het nodige geduld…

Gert – PA2LO

Meer informatie vindt u hier.