Het jaar is afgetrapt!

Vrijdag 12 januari was de eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar. Een mooi aantal afdelingsleden kwamen naar De Herberg om elkaar de beste wensen over te brengen.

Voorzitter Frans (PC2F) gaf kort aan welke activiteiten er dit jaar op stapel staan en daarmee ook welke lezingen er te verwachten zijn. Maar ook aan welke andere activiteiten, zoals de PACC en velddagen, Amersfoort in ieder geval mee zal doen. Jan (PD0AUQ) opperde om in de afdeling ook aan de slag te gaan met een zelfbouwproject waarmee fijnstof gemeten kan worden. Een leuk onderwerp waarvan we nog even moeten bekijken hoe we dat vorm kunnen gaan geven.

Daarna was het tijd om de concept-afdelingsvoorstellen voor de aanstaande VR te bespreken. Maar liefst 6 voorstellen werden er door afdelingsleden ingediend. Over de voorstellen werd goed gediscussieerd en hier en daar werd een voorstel dan ook nog wat aangescherpt. De uitkomst van alle discussie is dat de afdeling Amersfoort vijf VR-voorstellen zal gaan indienen.

PA5NN in Zweden
Na een korte pauze was het tijd voor Rick (PA5NN) die vertelde over zijn hikingtocht door Zweden, de zogenaamde Fjall Raven-tocht. Tijdens deze tocht, waar Rick op zijn rug ook zijn onderkomen, voeding, reservekleding en kookgerei mee moest nemen, was er in zijn 18 kilo wegende bepakking ook nog ruimte voor een volledige QRP-shack, inclusief een vertical antenne. Een radio-actieve wandeltocht dus, die helaas maar werd beloond met maar 1 verbinding.

Afdelingscompetitie
Na de avonturen van Rick was het tijd voor de uitreiking van de prijzen van de afdelingscompetitie. Alle deelnemers aan de competitie ontvingen een vaantje. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijkse traditie wordt: iedereen die voor de afdeling A03 meedoet zal voortaan zo’n vaantje ontvangen. Lex (PA1LEX) wist in 2017 de meeste punten voor de afdeling te scoren, op afstand gevolgd door Roel (PB0ACU) en Gert (PA2LO). Zij ontvingen allemaal een ‘medaille van verdienste’.  Ten slotte werd de Afdeling Amerfoort Wisselbokaal uitgereikt. Maarten (PA3EYC) kon de aanwezigen vertellen dat het geheime genootschap dat het bestuur adviseert over wie de wisselbokaal zou moeten ontvangen, dit jaar de beker heeft toegekend aan….Lex! Van harte daarmee, zorg goed voor de wisselbokaal dit jaar!