Leg digitaal een bloem bij het Monument voor Radiozendamateurs

In verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus is er dit jaar geen officiële herdenking bij het monument voor radiozendamateurs.

Maar dat betekent niet dat wij geen respect kunnen tonen aan die radioamateurs die tijdens de Tweede Wereldoorlog verbindingen onderhielden voor het verzet en dat met hun leven hebben moeten bekopen.

Het is een kleine moeite om op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een online bloem te leggen bij het monument.

Doe mee! Ga naar deze site en klik op “Leg een bloem”.

Laten we gedenken en vieren dat we dankzij hun offer weer in vrijheid leven!