Nieuwe website afdeling Amersfoort online

In 2015 is de huisstijl van de VERON vernieuwd. Bij deze vernieuwing is aan de afdelingen gevraagd om de nieuwe huisstijl door te voeren op de eigen website. Met het live brengen van de vernieuwde website, voldoen we aan deze vraag.

De afgelopen periode hebben Frank (PA3DTX) en Gert (PA2LO) hard gewerkt om de nieuwe website online te krijgen.

Hier en daar zal de nieuwe website best een beetje wennen zijn. Heb je tips of suggesties voor onze afdelingssite? Laat het dan weten!