Nieuwsflits – februari 2022

Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 222 met daarin een verslag van de nieuwjaars-zoom-bijeenkomst en overig afdelingsnieuws.

Lezing:
Vrijdagavond 11 februari om 20.00 uur is er een lezing over het VERON contest log programma door Evert (PA3AYQ). Om de drempel voor deelname aan de komende PACC-contest (12 en 13 februari) te verkleinen komt hij iets vertellen over de door hem geschreven software.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Zaal open vanaf 19:30.

Coronaregels:
In ontmoetingscentrum “De Herberg” gelden de standaard corona regels, zoals bij rondlopen mondkapje op, deze mag af als men zit en de 1,5 meter regel.

Een ieder die naar de bijeenkomst komt doet dit op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de geldende corona maatregelen.

Wekelijkse A03-ronde op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

PS – per 1 januari 2022 hebben de 3 AMF-repeaters allemaal dezelfde roepletters (PI2).