Nieuwsflits – mei 2022

Beste amateur,

In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 225 met daarin een verslag van de april bijeenkomst en overig afdelingsnieuws.

Lezing:
Vrijdag 13 mei zal Peter (PC3M) de uitkomst van de enquête bekend maken en willen we in gesprek gaan met de leden hoe we aan deze uitkomst uitvoering kunnen geven.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de lezing is om 20:00 uur, inloop kan vanaf 19:30.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris
 
PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!
 

button Nieuwsflits (.pdf) button  Nieuwsflits (.txt)