PA6MB – dat waren toen hele andere tijden

PA6MB is destijds in de 60er jaren ontstaan uit een initiatief van Henk (PA0FAS) en PA0JOP. Ik woonde toen in Ede en was werkzaam als officier instructeur bij de Verbindingsdienst Koninklijke Landmacht. Henk was werkzaam als sales engineer bij High Voltage Engineering in Amersfoort.

Door onze dagelijkse DX-activiteit op 2m was ons bekend geworden dat de propagatie per richting sterk kon verschillen. Als een service voor andere 2m DXers zijn wij toen de DPS begonnen. DPS staat voor Dutch Propagation Service. Aan de hand van de kwaliteit van onze dagelijkse 2m verbinding met de vaste tegenstations PA0ME, G3LTF, F9FT en ON5DK om ca. 19.30 uur werd de propagatie voor die betreffende richting beoordeeld en vervolgens om 20.00 op onze vaste X-tal frequenties omgeroepen. Later is PA0ME (de Vries), hij woonde toen in Vries (Drenthe), als vaste medewerker voor de noordelijke richting tot de DPS toegetreden. De DPS-uitzendingen vonden iedere avond plaats.

Door ons beider interesse (FAS/JOP) voor CW en 2m DX zijn plannen ontstaan om gezamenlijk MS en EME te gaan ontwikkelen. Inmiddels was Fokko (PA0FOC), eveneens werkzaam bij High Voltage Engineering afd. R&D en collega van Henk, ook geïnteresseerd geraakt in onze plannen en wilde daaraan graag meedoen. De groep bestond toen uit PA0FAS, PA0JOP, PA0ME en PA0FOC. Op ons verzoek heeft Cees, PA0QC via zijn kanalen bij de RCD een 1KW high power vergunning voor ons weten te verkrijgen. In dat geval moesten de uitzendingen met PA6MB call sign plaatsvinden. Dat was het begin van PA6MB.

Inmiddels had ik kans gezien om via de Gemeente voor onze eerste testen van de watertoren in Ede gebruik te mogen maken. Zie foto’s QRZ.COM. Netspanning werd “geleend” bij de naastliggende houtzagerij. Vanaf deze locatie werden succesvol de eerste MS-verbindingen gemaakt en meegedaan aan contesten. Hier werden ook de eerste zonneruismetingen op 70cm uitgevoerd. Zie foto QRZ.COM (https://www.qrz.com/db/PA0JOP). Toen na enige tijd de houten trappen naar boven onveilig werden en er plannen waren om de toren te ontmantelen werd de toestemming tot gebruik door de Gemeente Ede ingetrokken. Einde fantastisch QTH.

Als beheerder van het clubstation PI1STC van de verbindingsdienst gevestigd op de Elias Beekmankazerne te Ede heb ik toen bij Defensie het verzoek ingediend om het clubstation PI1STC tevens als basis voor PA6MB te mogen gebruiken. Dat werd ingewilligd. Ook vanaf deze nieuwe locatie heeft PA6MB diverse MS-verbindingen gemaakt. Echter na afloop van mijn 6-jarig contract bij de Verbindingsdienst was gebruik van het clubstation PI1STC voor PA6MB ten einde.

Pas toen kwam Anneke Peters, XYL van PA0FAS in beeld en heeft zij geregeld dat wij het kippenhok in Achterveld konden huren. Inmiddels was PA0ME verhuist naar Naaldwijk (Westland) en bestond de groep nog uit PA0FAS, PA0JOP en PA0FOC. Anneke Peters deed de administratie. Maandelijks werd door eenieder een bepaald bedrag betaald, waaruit de huur en aanschaf van materiaal voor de inrichting werden betaald. De vakwerkmast is door Henk en mij in de avonduren met een aanhanger bij Rovasan Hilversum afgehaald.

Joop Vaartjes (PA0JOP – SK)