PACC: ook voor luisteramateurs

Als we het hebben over de PACC gaat het vaak over de verbinding-makende radio-amateurs. Minder lezen we over de amateurs die met de wedstrijd mee doen door actief te luisteren: de luisteramateurs (SWL’s). Hoog tijd om eens wat meer aandacht aan deze deelnemers te geven.

Dat we minder horen over de SWL-klasse komt waarschijnlijk door het beperkte aantal deelnemers: de afgelopen jaren zien we dat maar ongeveer 5 Nederlandse en rond de 20 buitenlandse SWL’s de moeite nemen om hun log van de PACC in te leveren. Aan de ontvangstrapporten die we op het clubstation ontvangen, zien we dat er weldegelijk meer luisteramateurs actief zijn tijdens de PACC, maar blijkbaar neemt niet iedereen de moeite om een log in te sturen naar de organisatie: jammer.

grafiek 1: aantal ingediende logs van SWL’s bij de PACC

Broederstrijd in het Noorden
Bij de Nederlandse SWL’s zien we dat er vooral een ‘broederstrijd’ plaatsvindt binnen de afdeling Kanaalstreek: maar liefst 9x kwam de winnaar in de SWL-klasse in de afgelopen 10 jaar uit deze afdeling. Harry (NL9884) wist maar liefst 7 edities te winnen. Zijn afdelingsgenoot Johan (NL9330) wist twee edities op zijn naam te zetten. Dat het in het noorden van het land goed ontvangen is en er actieve luisteramateurs zijn, blijkt wel uit het feit dat ook de laatste winnaar van de afgelopen 10 jaar daar vandaan komt: Kees (NL294) uit Harlingen maakt met één overwinning de lijst van winnaars compleet. Wel moet opgemerkt worden dat in het jaar dat Kees (2018) won, hij de enige SWL was die een log had ingestuurd. Hadden Harry of Johan dat jaar meegedaan, dan was de winst ongetwijfeld ook dat jaar weer naar de Kanaalstreek gegaan.

Alle winnaars in de SWL-klasse zijn ook zendamateur
Binnen de radiohobby wordt vaak gezegd dat een goede zendamateur eerst goed moet leren luisteren. De genoemde mannen laten zien dat ze deze wijsheid ter harte nemen. Alle drie zijn namelijk ook zendamateur: Harry (NL9884) heeft de roepletters PE1OXP, Johan (NL9330) is PE9DX en Kees (NL294) mag uitkomen als PE0CWK.

Net zoals bij de zendende deelnemers, is ook om de SWL-klasse te kunnen winnen flink wat zitvlees nodig. Als we kijken naar het aantal QSO’s dat er gelogd wordt door de SWL’s, dan moet je vaststellen dat er heel wat uurtjes achter de ontvanger wordt gezeten. Wil je kans maken om te winnen, moet je toch wel minimaal 600 QSO’s in het log weten te zetten. Tenzij je natuurlijk de enige deelnemer bent: in 2018 had Kees (NL294) aan 266 QSO’s voldoende…

grafiek 2: aantal gelogde QSO’s bij de PACC door winnende Nederlandse SWL

Condities en multipliers
De condities en hoeveel banden er ‘open’ zijn, is voor luisteramateurs net zo belangrijk als bij zendamateurs. Bij de hoogste score van de afgelopen 10 jaar, in 2014, werden er 189 mulitpliers gelogd. De afgelopen jaren zaten we in de dip van de 11-jaarsperiode en was er op 15 en 10 meter weinig activiteit. Dat is ook terug te zien in het aantal multipliers die gelogd werden: 102 multi’s in 2019, 100 multi’s in 2020 en 108 multi’s in 2021. De uiteindelijke score wordt bepaald door het aantal gelogde verbindingen en de mulitpliers. In grafiek 3 is de winnende score van de afgelopen 10 jaar vermeld.

grafiek 3: winnende score in PACC door winnende Nederlandse SWL

Deelnemers aan de SWL-klasse in 2022
Op het moment van schrijven van dit artikel is de PACC 2022 net achter de rug. Hoeveel deelnemers dit jaar hebben meegedaan en hoe er gescoord is, is nog niet bekend.

Aan onze meest actieve luisteramateur uit Amersfoort, Johan Heus (NL9723) hebben we gevraagd hoe hij de PACC dit jaar heeft beleefd. Johan: “Helaas was ik dit jaar niet helemaal fit tijdens de PACC, maar toch heb ik bijna 500 verbindingen kunnen loggen. Daarmee ben ik super tevreden. Het zal niet genoeg zijn om de PACC te winnen, maar dat vind ik ook niet zo belangrijk. Veel mooier vind ik dat je ook als luisteramateur mee kan doen én beloond wordt met het bekende PACC-vaantje.”

Ook ons afdelingslid Mariëtte (NL13918) deed mee aan de PACC: “In 2020 deed ik voor de eerste keer mee. Die PACC was zelfs mijn eerste radiowedstrijd. Echt voorbereid was ik toen niet, loggen deed ik gewoon op papier. Voor de PACC van 2022 heb ik me beter voorbereid. Zo log ik nu met het programma SWL DQR Log en heb ik me beter verdiept in wanneer je het beste van band kan wisselen. Mijn doel is vooral om mijzelf als luisteramateur te verbeteren en dat is in ieder geval gelukt. Mijn plek in de uiteindelijke uitslag maakt me niet zoveel uit.” Dan lachend: ”Maar misschien moeten we maar eens laten zien dat vrouwen veel betere luisteraars zijn dan mannen. En wie weet dat mijn deelname andere dames stimuleert om zich eens te verdiepen in deze mooie hobby.”

Ook luisteramateur worden?
Luisteren maakt een belangrijk deel uit van het radioamateurisme. Je kunt deze hobby snel starten, zonder examen, door al luisterend kennis te maken met de mogelijkheden van het radioamateurisme. Al luisterend beleef je plezier aan radio en bouw je ervaring op voor het eventueel doen van een zendexamen. Als luisteramateur kun je experimenteren met techniek, antennes, ontvangers en de eigenschappen van radiogolven. Meer informatie over dit aspect van onze radiohobby vind je op de website van de VERON.

Gert (PA2LO)