Pluim voor Rick Rabouw (PA5NN)

Ik wil graag Rick Rabouw (PA5NN) danken voor zijn inzet ten behoeve van de CW-cursus, welke hij in voorgaand seizoen bij ons heeft gevolgd. Rick was op de cursus gekomen om het CW eens wat op te poetsen en heeft dit met goed gevolg gedaan.

Op de eerste plaats wil ik hem danken voor het aanbrengen en begeleiden van een jonge radiozendamateur. Met het  enthousiasmeren van deze jongeman wist hij weer een echte radioman te ondersteunen in de leergang naar de hoogste machtiging, aangevuld met een Harec-certificaat voor het beheersen van de morsetelegrafie.

Daarnaast ontwikkelde hij ook nog een welkome aanvulling voor de morse cursus, te weten een uitgebreid CW-oefenapparaat, dit is een zeer nuttige aanvulling op ons instrumentarium binnen de CW-cursus .

Rick, namens de VERON Amersfoort, dank voor je inzet, je bent een voorbeeld binnen onze afdeling.

Namens de CW-cursusleiding VERON Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV)