VR voorstel? Bestuurslid worden?

Afdelingsvoorstellen voor de VR
Op 12 januari 2018 worden in de afdeling Amersfoort de ontvangen afdelingsvoorstellen voor de VR besproken. Inmiddels zijn er al de nodige voorstellen ontvangen ter bespreking, maar er is altijd ruimte voor meer ideeën!

Elders op deze website vind je een artikel waarin je terugleest hoe het indienen van een voorstel voor de VR in zijn werk gaat. Heb jij een voorstel? Stuur het dan voor 1 januari aan de secretaris (PA2LO)!

Bestuurslid worden?
In maart houdt de afdeling Amersfoort haar huishoudelijke vergadering. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en worden de plannen voor de komende periode toegelicht.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de bestuursverkiezing gehouden. Omdat niet alle huidige bestuursleden  herkiesbaar zijn, ontstaan er vacatures in het bestuur. Interesse om het bestuur te versterken? Neem dan contact op met Frans de Bles (PC2F), voorzitter van de afdeling Amersfoort.