Sinds het coronavirus is niets meer vanzelfsprekend…..

Door het coronavirus is voor veel mensen het leven heel anders geworden dan voor die tijd. Zo ook voor ons zend- en luisteramateurs. Echter wij hebben onze radiohobby!

Mensen werken thuis of zitten thuis zonder werk, mogen niet meer bij elkaar komen om te vergaderen, regionale- en landelijke bijeenkomsten als de VerenigingsRaad, VHF-dag, radiomarkten, afdelingsbijeenkomst, VAM-avonden en de CW-cursus gaan fysiek niet door.

Allemaal dingen welke door vele amateurs uit de afdeling normaal gretig bezocht worden zijn er even niet meer. Het bestuur van de afdeling kon de huishoudelijke vergadering van maart niet laten doorgaan en heeft deze verplaatst naar de afdelingsbijeenkomst van 10 april. De vraag is echter zal deze wel doorgaan?

Wat te doen met al die vrije tijd? Nou… tijd voor de radio. Mensen worden inventief!

De CW-cursus bijvoorbeeld zal op de donderdagavond via de 2 meter repeater PI3AMF gewoon doorgaan, het wordt wel even wennen, maar het gaat zeker lukken. Gert (PA2LO) roept op om op 2m of 70cm een dagelijkse ronde te starten. Iets waar het afdelingsbestuur groot voorstander van is. Gewoon beginnen en kijken wat voor moois er allemaal komende weken uit ontstaat, want de radiohobby kent geen grenzen.

We roepen op om waar mogelijk dagelijks gebruik te maken van onze zenders en ontvangers om zo de noodzakelijke onderlinge contacten vorm te geven. Wie weet kun je zo een mede amateur met raad en daad bij staan, bijvoorbeeld met het halen van boodschappen.

Wat we wel zien is dat nu we in crisis zijn en het eind daarvan nog niet in zicht is we intermenselijk dichter bij elkaar komen. We zijn de hard werkende en zo noodzakelijke beroepsgroepen dankbaar.

Het bestuur van de afdeling hoort graag van u of er nog andere initiatieven zijn en zullen waar mogelijk deze ondersteunen, al is het maar door middel van het plaatsen van een stukje op onze homepage.

We wensen iedereen sterkte in de komende tijd en we hopen u op een van de radiobanden tegen te komen.

Namens het bestuur van de VERON Amersfoort,
Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter