Berichten

Twee 75-jarigen maken verbinding.

Dat klinkt gezien de gemiddelde leeftijd van de beoefenaars van onze radiohobby als niets bijzonders. Toch ligt dat in dit geval net iets anders.

Het zal weinig mensen ontgaan zijn, maar dit jaar viert onze vereniging haar 75-ste verjaardag. Ter gelegenheid hiervan werkt onze afdeling dit jaar met de roepletters PI75AMF.

Maar onze vereniging is niet de enige die dit jaar haar diamanten jubileum viert, ook de Verenigde Naties hebben iets te vieren: in 1945 werd de eerste Algemene Vergadering van de organisatie gehouden. Deze Algemene Vergadering (the General Assembly) komt jaarlijks bijeen en is het belangrijkste overlegorgaan van de United Nations.

Zoals bij veel amateurs bekend is, heeft de United Nations een eigen club met radiozendamateurs: de United Nations Amateur Radio Club, beter bekend met haar roepletters 4U1UN. Contacten met dit station zijn gewild door landenjagers omdat 4U1UN, ondanks dat het hoofdkwartier gewoon in New York staat, als aparte DXCC geldt.

Door een grootscheepse verbouwing van het UN-gebouw was het clubstation 4U1UN enige jaren uit de lucht, maar sinds vorig jaar is de call weer regelmatig te horen. En dit jaar dus met de bijzondere roepletters 4U75UN.

Inmiddels staan er een kleine 2.000 QSO’s in het log van het station. Eén van de verbindingen, een QSO op 40 meter in phone, is een QSO met PI75AMF. Want wat is er nu mooier dan dat twee 75-jarigen samen hun jubileum vieren?

Behalve 4U75UN zijn op dit moment ook de station 4U75A, 4U75B en PA75UN actief. Deze bijzondere roepletters zijn uiteraard ook de moeite waard om te werken, maar zijn voor de DXCC-jagers minder interessant: 4U75A geldt als DXCC Oostenrijk, 4U75B als DXCC Italië en PA75UN (ter gelegenheid van het UN Internationaal Gerechtshof in Den Haag) uiteraard als Nederland.

Op korte termijn weer in de lucht: 4U1UN

Na lange tijd van afwezigheid zal het amateurstation van de United Nations in New York, 4U1UN, binnenkort weer QRV zijn. 4U1UN telt als aparte DXCC en is daarom een gewild station om in het log te krijgen voor veel amateurs.

Totdat in 2010 een grote renovatie van het gebouw van de Verenigde Naties startte, was het station regelmatig actief. Onder andere vanwege verscherpte veiligheidsmaatregelen bleek het tot nu toe niet mogelijk om het oude station weer te installeren in het gebouw. Wel werden er in 2015, vanuit de tuin behorend bij het gebouw, QSO’s gemaakt ter gelegenheid van het 70 jarig jubileum van de organisatie. Onder de roepletters 4U70UN werden in één weekend 5.972 QSO’s gemaakt.

Afgelopen week is op het dak van het gebouw een nieuwe SteppIR vertical geplaatst. Het nieuwe station van 4U1UN zal bestaan uit een Elecraft K3 en een Acom 2000. De set-up wordt zo geconfigureerd dat de zender remote bedient kan worden en bij activatie van het station de gebruikers minder afhankelijk zijn van welke ruimtes zij in het gebouw wel en niet kunnen gebruiken.

Wees niet verbaast als 4U1UN nog dit weekend QRV zal zijn om de eerste verbindingen met de nieuwe set-up te maken. Good DX-hunting!

update: woensdagavond 22 augustus was 4U1UN voor het eerst weer actief. Op 20 meter werd een handje vol verbindingen gemaakt en de nieuwe set-up uitgeprobeerd.