Berichten

A03 zoekt initiatieven

Tijdens de ledenvergadering is het idee geopperd om vanuit de algemene reserves van onze afdeling een (eenmalige) financiële ondersteuning te geven aan initiatieven op het gebied van onze radiohobby. Het gaat hierbij om activiteiten die geen afdelingsactiviteit zijn en het moet gaan om initiatieven die in de regio A03 worden uitgevoerd en/of door één of meerdere afdelingsleden van A03 worden ondernomen.

Inmiddels is er gewerkt aan een concept ‘donatie-beleid’. Dit beleid zullen we in de volgende ledenvergadering bespreken. De afdelingsleden besluiten dan of deze ontwikkeling gewenst is of niet.

Om tijdens de ledenvergadering de discussie goed te kunnen voeren is het belangrijk dat de afdelingsleden een goed beeld krjjgen over de belangstelling voor het ontvangen van donaties én het soort initiatieven dat belangstelling heeft voor een donatie. Daarom doen wij hierbij de oproep: heb jij of weet jij een initiatief dat in aanmerking zou willen komen voor een financiële bijdrage? Stuur dan een mail naar de secretaris van de VERON Amersfoort o.v.v. inventarisatie financiële bijdrage. Geef in je bericht aan voor welk radio-initiatief waarbij je bent betrokken je een financiële bijdrage zou willen aanvragen.