Berichten

Gouden Speld voor Rob Kelder (PA0KEL) en Rient Bartelds (PA3GXP)

vlnr: PA0KEL, PA0AGF, PA3GXP

Op 14 december bezocht de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker (PA0AGF) de afdeling Amersfoort. Remy bracht niet alleen zijn XYL mee naar afdelingavond: hij bracht ook een grote verrassing mee voor twee van onze afdelingsleden: Rob (PA0KEL) en Rient (PA3GXP). De algemeen voorzitter spelde beide mannen het Gouden Speld van de VERON op.

De Gouden Speld is een onderscheiding die wordt uitgereikt aan een persoon die zich gedurende een lange periode voor de VERON in het algemeen of voor een VERON afdeling in het bijzonder zeer verdienstelijk heeft gemaakt.

De algemeen voorzitter wist over Rob (PA0KEL) te vertellen:
“Al meer dan 30 jaar maakt OM Kelder deel uit van de Amersfoortse Vossenjachtcommissie en is daarmee één van de drijvende krachten achter de Amersfoortse Vossenjachten.  Deze jachten zijn een begrip onder zowel Nederlandse als buitenlandse radio-amateurs die interesse hebben in het ARDF (Amateur Radio Direction Finding) aspect van onze hobby. Zonder zijn langdurige en belangloze inzet zouden de Amersfoortse Vossenjachten er niet meer zijn.

Daarnaast was OM Kelder in de periode 1980-1985 voorzitter van de Afdeling Amersfoort. Een anekdote daarbij is dat in het verslag van de Huishoudelijke Vergadering uit 1980 te lezen is dat hij deze rol met frisse tegenzin aanvaarde: “Voor de functie van voorzitter: (Echter pas na lang aandringen, en maximaal voor één jaar) Rob Kelder, PAoKEL.” Omdat in de opvolgende jaren zich geen vervanger beschikbaar stelde, bleef OM Kelder de rol van voorzitter vervullen tot 1985.

Ook vóór en na de rol als afdelingsbestuurder was OM Kelder actief voor de VERON afdeling Amersfoort: zo verzorgde hij vele jaren de printservice van de afdeling én organiseerde en begeleide hij (samen met Peter PA3EPX) zelfbouwinitiatieven in de regio Amersfoort. Met de laatstgenoemde activiteiten heeft OM Kelder bij vele amateurs de liefde voor zelfbouw bijgebracht en daarmee invulling gegeven aan het experimentele karakter van onze hobby.

Binnen de afdeling heeft OM Kelder ook vele malen deel uitgemaakt van de kascontrolecommissie en droeg ook op deze wijze zijn steentje bij aan de afdeling. Vanuit de afdeling Amersfoort is PA0KEL in de jaren 1987 en 2007 vanwege zijn bijzondere inzet voor de afdeling uitgeroepen tot afdelingsamateur van het jaar.

Na het opspelden van de onderscheiding vervolgde de algemeen voorzitter met  het benoemen van de verdiensten van Rient Bartelds:

“Ook OM Bartelds maakt gedurende vele jaren deel uit van de de Amersfoortse Vossenjachtcommissie en is daarmee één van de drijvende krachten achter de Amersfoortse Vossenjachten. Voor OM Bartelds geldt hetzelfde als hiervoor over Rob is gesteld: zonder zijn langdurige en belangeloze inzet zouden de Amersfoortse Vossenjachten er niet meer zijn. Niet onvermeld mag blijven dat de XYL van Rient in het enthousiasme van Rient is meetrokken: zij zorgt bij veel van de jachten de ontvangst en de verzorging van de deelnemers.

Naast de werkzaamheden voor de Vossenjachtcommissie heeft Rient jarenlang deel uitgemaakt van de Amersfoortse repeatercommissie van de VERON en is vanuit deze rol verantwoordelijk geweest voor de repeaters PI2AMF en PI3AMF. Dankzij zijn persoonlijke inzet -zowel in tijd als vanuit zijn eigen financiële middelen- is en wordt een groot aantal mede-amateurs in staat gesteld om over genoemde relais te kunnen communiceren. Daarmee draagt OM Bartelds tastbaar bij aan het voortbestaan van een belangrijke functie binnen de amateurdienst.

Rient is al vele jaren als adviseur op de achtergrond bij de afdelingsbesturen betrokken.  Vanuit de afdeling Amersfoort is PA3GXP in de jaren 2007 en 2010 vanwege zijn bijzondere inzet voor de afdeling uitgeroepen tot afdelingsamateur van het jaar.

Het bestuur van de afdeling Amersfoort feliciteert Rob en Rient met deze welverdiende onderscheiding.