Berichten

Gouden Speld voor OM Eddy Krijger (PA0RSM)

PA0RSM ontvangt de Gouden Speld uit handen van Johan Jongbloed (PA3JEM)

Vrijdag 12 april werd de afdeling Amersfoort verrast door een bezoek van HB-lid Johan Jongbloed (PA3JEM). Johan was deze avond niet alleen voor de gezelligheid gekomen, hij kwam met een missie. Het HB van de vereniging was namelijk tot de conclusie gekomen dat in de afdeling Amersfoort (opnieuw) een Gouden Speld uitgereikt diende te worden. Dit keer aan niemand minder dan: Eddy Krijger (PA0RSM).

Eddy heeft zich gedurende 10 jaar, tussen 2005 en 2014 actief ingezet als bestuurslid van de afdeling Amersfoort (A03). Naast zijn bestuurswerkzaamheden heeft hij ook lange tijd de QSL-post van onze clubcall PI4AMF afgehandeld en was hij QSL-manager van de door de afdeling Amersfoort geactiveerde bijzondere roepletters zoals PA750AMF, PI65AMF, PH600NYK, PA85SVS, PA90IARU en PA2018FIFA. Letterlijk tienduizenden QSL-kaarten van activiteiten georganiseerd binnen de afdeling Amersfoort zijn door hem beantwoord.

Het werk van Eddy beperkt zich niet tot alleen de afdeling Amersfoort. Hij trok ook het land in om bij andere afdelingen lezingen te verzorgen. Waarschijnlijk is hij bij minimaal de helft van alle VERON afdelingen wel langs geweest om te praten over de ‘Grondbeginselen van satellietcommunicatie’. Een onderwerp waar, als oud-KPN-er, zijn hart lag en ligt.

Waar mogelijk, promoot hij onze radiohobby. Zo verscheen recent nog een artikel van zijn hand over onze hobby in ‘Raddraaier’, het blad van Gilde Amersfoort en in het orgaan van de BDXC. Ook is Eddy regelmatig als vrijwilliger (surveillant) aanwezig bij de door de Stichting Radio Examens georganiseerde zendexamens. Hij is daar het vriendelijke gezicht dat nieuwkomers in de hobby welkom heet.

Wij hebben het hier duidelijk over een man die zich voor de radiohobby in het algemeen en de VERON in het bijzonder gedurende lange tijd verdienstelijk maakt. Het uiten van onze waardering door een toekenning van het Gouden Speld van de VERON is dan ook op zijn plaats.

Eddy: van harte gefeliciteerd met de onderscheiding!