Berichten

Verslag afdelingsbijeenkomst 12 mei 2023

De afdelingsbijeenkomst van 12 mei werd geopend door voorzitter Maarten (PA3EYC), gevolgd met enkele mededelingen van leden en bestuur.

  • In juni heeft de afdeling haar traditionele barbecue, op de website staat informatie hoe men zich hiervoor kan opgeven.
  • Gert (PA2LO) werd gefeliciteerd met zijn koninklijke onderscheiding.
  • Koos (PA3BJV) informeerde de aanwezigen over het overlijden van Rob Kelder (PA0KEL) en vroeg daarvoor een moment stilte.
  • Rick (PA5NN) attendeerde de aanwezigen erop dat we in oktober weer de zelfbouw tentoonstelling hebben.
  • Gert meldde dat er ook dit jaar weer een aantal leden van de afdeling naar de Hamvention gaan en er dagelijks verslag gedaan zal worden via de website.

Daarna nam Maarten weer het woord en richtte zich tot Bep en Roel (PB0ACU). Beiden hebben zich vele jaren ingezet voor de afdeling tijdens de bijeenkomsten in De Herberg en aan het bestuur aangegeven hiermee in mei 2023 te stoppen. Maarten bedankte Bep en Roel namens de afdeling voor hun hulp.

Tenslotte heette Maarten de gastsprekers van deze avond van harte welkom. Okko (PH2CV) en Peter (PA3FQH) waren naar Amersfoort gekomen om ons te vertellen over de geschiedenis van PI4HAL. PI4HAL zijn de roepletters van het amateur radiostation dat zich bevindt op het voormalige cruise stoomschip (SS) Rotterdam van de Holland Amerika Lijn.

Okko en Peter namen de toehoorders mee in het avontuur rondom het ontstaan van PI4HAL waar beide OM’s nauw betrokken bij zijn geweest. Aan de hand van film, foto’s en bijpassend verhaal werd dit vol enthousiasme verteld. Ook kwam de Morse Academy aan bod, de CW-leerschool aan boord van het schip. Zie de website van PI4HAL voor meer informatie.

Na de gastsprekers bedankt te hebben voor hun mooie lezing en met toezegging dat we graag op bezoek komen om het schip en de shack van PI4HAL zelf te kunnen bewonderen, sloot Maarten de avond en wenste iedereen een fijn weekend.

De volgende afdelingsbijeenkomst is op 9 juni (let op: tweede vrijdag van de maand). Dan vindt de barbecue plaats in Bunschoten.

Link: Promotiefilm PI4HAL.