Berichten

Silent Key: OM Godfried de Vries (PD0DDR)

Op 16 maart 2019 is overleden ons afdelingslid

OM Godfried de Vries (PD0DDR).

Godfried behoorde tot de eerste groep D-amateurs. Na het behalen van zijn examen was hij een vaste gebruiker van de 2 meter band.

Godfried was een man vol liefde voor mens én dier. Een trouw lid van onze afdeling die altijd van de partij was bij evenementen. Op zijn geheel eigen manier bouwde hij tal van kleine schakelingen, die hij graag presenteerde aan anderen. Ook de geschiedenis had zijn interesse. Met veel passie werkte hij als amateurarcheoloog mee aan het Oudheidkundig Instituut van Amersfoort.

De laatste jaren zagen we Godfried steeds minder vaak in onze afdeling: zijn gezondheid liet hem in de steek. Gelukkig bleven trouwe radiovrienden hem regelmatig opzoeken in het verzorgingstehuis.

Wij zullen ons Godfried herinneren als een vriendelijk en hartelijke man. Hij mocht 74 jaar worden.

Wij wensen de familie en zijn radiovrienden sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van VERON Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV) en Hilde Sportel-Jansen (PA3EKW)